"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-13

Formativ bedömning kan förbättra elevers lärande

PORTRÄTT Torulf Palm studerar hur olika egenskaper hos formativ bedömning påverkar lärande, och vilket stöd lärare behöver för att kunna vidareutveckla sin formativa bedömningspraktik på ett sådant sätt att den får önskvärda effekter.

Formativ bedömning handlar om undervisning och lärande. Det är en praktik där lärare och elever kontinuerligt samlar in information om elevers kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen, och där undervisning och lärande sedan anpassas efter de lärandebehov som identifieras. Flera forskningssamman-ställningar har visat att en sådan praktik kan leda till avsevärda förbättringar av elevers lärande.

Torulf Palm och hans forskargrupp studerar hur olika egenskaper hos denna typ av praktik påverkar lärande, och vilket stöd lärare behöver för att kunna vidareutveckla sin formativa bedömningspraktik på ett sådant sätt att den får önskvärda effekter. Forskningen sker i aktivt samarbete med lärare, skolor och kommuner. Forskargruppen har ett uttalat syfte att bedriva forskning där resultaten ska kunna användas av aktörer i utbildningssystemet, till exempel som stöd för lärares beslut om undervisning, eller rektorers eller politikers beslut om stöd till lärare.

Om Torulf Palms forskning

Biografi

Torulf Palm föddes 1965 i Göte-borg och växte upp i Umeå och Holmsund. Han avlade matematisk- naturvetenskaplig ämneslärarexa-men 1990, och är legitimerad lärare. Han disputerade i ämnet matematik med inriktning matematikdidaktik vid Umeå universitet 2002, och blev docent i pedagogiskt arbete 2008. Han har också varit ansvarig för nationella prov i matematik.

Läs mer om eller kontakta Torulf Palm