"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-01-17 Uppdaterad: 2022-12-01, 09:10

Forskaren som demokratiserar digitala delningsplattformar

PORTRÄTT – Vissa har begränsad ekonomi, andra har prylar som sällan används. Vissa har ont om tid, medan andra har tid över. Hur kan tekniken hjälpa oss att leva mer hållbart? Det säger Per Levén, en av personerna bakom den digitala plattformsinfrastrukturen Umigo. Hans drivkraft är att göra plattformsbyggande så enkelt att vem som helst ska kunna skapa plattformar som vem som helst ska kunna använda för att dela vad som helst, utan att vara tekniskt kunnig.

Text: Anna Lundström
Bild: Agneta Frick

Sättet vi delar varor och tjänster med varandra håller på att ändras. Utvecklingen av delningsekonomin drivs framåt av människors ökade medvetenhet om att jordens resurser är begränsade, i kombination med att ny teknik underlättar samarbete.

Per Levén är universitetslektor vid Institutionen för informatik och har följt utvecklingen av olika digitala plattformar under lång tid.

digitala plattformar gör skillnad för en hållbar livsstil

–  Jag är övertygad om att digitala plattformar gör skillnad för en hållbar livsstil. Det finns bara ett sätt att möta de utmaningar världen står inför och det är att göra det tillsammans. Vi måste vara beredda att använda alla resurser för att göra världen till en bättre plats. Det handlar om kompetens, resurser och empati.

När framväxten av olika lösningar för att dela saker och tjänster tog fart, med Uber och Airbnb som vägledande exempel, fascinerades Per Levén av vad det var som gjorde att vissa tjänster lyckades och andra inte. Som forskare vill han förstå hur tekniken kan göra skillnad och söker en framåtriktning. Inom sin forskning har Per Levén identifierat några demokratiska utmaningar som är kopplade till dagens digitala delningsplattformar.

Han berättar att flera delningstjänster har haft svårt att slå igenom på mindre orter. Anledningen är att de är för dyra att utveckla och underhålla i förhållande till sitt användarunderlag. För att tekniklösningar ska kunna bidra till en hållbar livsstil är det viktigt med jämlika förutsättningar. Per Levén beskriver att han ser hur de digitala klyftorna i samhället växer kopplat till plattformsekonomin.

Flera lösningar ställer höga krav på tekniskt kunnande hos användare. När alla inte kan delta på samma villkor skapas ett utanförskap. Han är övertygad om att det finns lika mycket innovationskraft i Vilhelmina, Strömsund och Umeå som i stora världsstäder och lyfter framför allt infrastruktur.

–  Den värsta typen av digitala klyftor handlar om infrastruktur. Konsekvenserna för platser som exempelvis saknar bredband är allvarliga, men detsamma gäller bristen på bra delningsplattformar.

Ett resurs- eller användarcentrerat perspektiv?

I rollen som forskare såg Per Levén att de delningsplattformar som redan fanns var uppbyggda kring de resurser som delades, som bilar, bostäder eller verktyg. Något som gör det svårt för mindre orter genom att de har svårt att få ihop en kritisk massa av användare. Han sporrades av vad som skulle få en delningstjänst att fungera lika bra i Barcelona som i Vilhelmina? Per Levéns forskargrupp valde att utforska ett annat perspektiv.

–  Vad händer om vi sätter användarens behov i centrum i stället för resurserna? Vi ville undersöka om en sådan delningsplattform skulle klara av att skapa värde för användare även utanför storstäderna.

Steget från forskning till idéutveckling

Forskargruppen arbetade vidare med att utveckla en prototyp som skulle förena användarna i stället för de saker och tjänster som delades. Lösningen fick namnet Umigo. Det är en plattformsinfrastruktur för delning och samverkan, verktyg som låter andra skapa och lägga upp egna plattformar, som är så enkla att vem som helst sedan kan använda dem. Rent tekniskt är Umigo en mjukvara som finns tillgänglig på datorer, läsplattor och datorer.

det ska vara busenkelt för vem som helst att skapa, tillhandahålla och använda plattformar

–  Umigo demokratiserar digitala plattformar och gör dem till något för alla. Vi har strävat efter att det ska vara busenkelt för vem som helst att skapa, tillhandahålla och använda plattformar. Dessutom till en bråkdel av kostnaden, både vad gäller att bygga och sprida. Just nu jobbar vi med att ringa in de sista delarna i själva affärsmodellen.

De plattformar som skapas och tillhandahålls via Umigo går att använda för alla möjliga syften. Det är upp till användarna om de vill fokusera på exempelvis cirkulärt användande eller delning. En annan innovativ del är att Umigo utgår ifrån människors redan befintliga sociala sammanhang, men du kan också välja att vara en enskild användare.

–  Det kan vara vilken community som helst, en arbetsplats eller ni som bor i samma by. Sedan kan du skapa öppna eller slutna grupper precis som på sociala medier. Skillnaden att det finns funktionalitet som är anpassad för att dela. Du kan skapa erbjudanden eller skicka förfrågningar. En grupp som väljer att köpa in ett kåpsläp tillsammans kan använda ett bokningssystem för att dela på det.

Per Levén insåg att det fanns naturliga begränsningar kring vad som gick att göra inom ramen för forskningsprojektet. För att Umigo skulle utvecklas vidare var det nödvändiga steget att gå mot kommersialisering. Per Levén fick stöd inom de frågorna av Innovationskontoret. Han beskriver att affärscoacherna har en värdefull förståelse kring att både forskningskomponenten och kommersialiseringskomponenten behövs.

–  Det är fantastiskt roligt! Innovationskontorets coachning är suverän och jag får stöd med att vrida om och anpassa konceptet. En speciellt lärorik del är att återigen få inse hur viktigt det är att jobba nära de verkliga problem- och behovsägarna, för att verkligen kunna förädla de tidiga idéerna till något som kan fungera. Att få tillgång till värdefulla nätverk och utbildningar är en annan del som jag uppskattar.

Som projekt- och forskningsledare uppskattar Per Levén att presentera konceptet och sedan lyssna med stora öron när andra berättar om sina behov och problem. Flera pilotprojekt stöttar utvecklingen av Umigo och Per Levén berättar att accelerationstakten är otroligt hög.

–  Just nu jobbar vi med en samåkningsplattform tillsammans med Örnsköldsviks kommun för att utveckla kollektivtrafiken. Vi arbetar också med Bygdsam Nätradalen, som är en förening söder om Örnsköldsvik som jobbar med spännande och skarpa utvecklingsfrågor för Höga Kusten. Vi tror att vi har något intressant att erbjuda individer och organisationer inom alla sektorer.

Har du en idé som kan göra skillnad?

Per Levéns tips till forskare som är nyfikna på att vidareutveckla resultat eller idéer är att ta hjälp av Innovationskontoret.

Enklaste sättet är att kontakta Innovationskontoret på info@umuholding.se för att boka ett första idémöte där vi pratar om din idé och om vilka möjligheter som finns. Du kan självklart kontakta någon av oss direkt.