"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Användarcentrerade Digitala Delningsplattformar

Forskningsprojekt Finns det andra vägar till kritisk massa? Hur användarcentrerade delningsplattformar och nya delningslogiker påverkar delningsmöjligheter i mindre samhällen.

Sätten vi delar håller på att ändras. Delningsekonomi är det paraplybegrepp som har kommit att symbolisera paradigmskiftet som fått oss att gå från att låna två ägg från grannen, till att dela bilresor med främlingar och hitta sovplats i en okänd stad med några knapptryck på telefonen. En motor bakom dessa nya typer av utbyten är digitala delningsplattformar. Samtidigt som många av dessa digitala delningsplattformar har nått stora kommersiella framgångar i de större världsmetropolerna tycks de ha svårt att få samma genomslag i andra städer, och därigenom svårt att tydligt bidra till ett rikare och mer hållbart samhälle i nivå med de möjligheter som många av oss i grunden ser i dessa. Syftet med detta projekt är därför att undersöka om digitala delningsplattformar baserade mer på en användarcentrerad delningsfilosofi kan lösa tidigare mer resurscentrerade plattformars tillkortakommanden. För detta ändamål har en prototyp till en användarcentrerad delningsplattform utvecklats. Projektets mål är att öka kunskapen om design av hållbara digitala delningsplattformar samt att på längre sikt bidra till spridningen av delning som en naturlig del av en hållbar livsstil genom pilottester på denna prototyp.

Projektansvarig

Per Levén
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 65

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2020-12-31

Finansiering

Vinnova

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik

Forskningsområde

Informatik
  • Projektmedlemmar

    Externa projektmedlemmar

    Viable Cities, Sharing Cities Sweden, Idrottsservice Västerbotten AB, Stiftelsen Strömbäcks Folkhögskola, Svenska Försäkringsfabriken i Umeå AB

Projektbeskrivning

Detta projekt handlar om användarcentrerade delningsplattformar och ska framförallt undersöka om dessa, bättre än resurscentrerade, klarar av att skapa tydliga nyttor och värden även bortom globala världsmetropoler. Användarcentrerade delningsplattformar utgår ifrån dess användare och erbjuder ett samlat gränssnitt för alla de olika varu- och tjänstetyper (resurser) som kan finnas på delningsplattformar (som prylar, transporter, husrum, hantverkshjälp osv), är anpassade enligt varje enskild användares önskemål, och ger enskilda användare möjlighet att själva utveckla och äga egna delningsplattformar.

Senast uppdaterad: 2019-09-18