"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-12-15

Forskningsvistelse gav många nya kontakter i Sydney

PORTRÄTT Peder af Geijerstam har varit på en predoc-vistelse inom ramen för den Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Han besökte The George Institute for Global Health (anslutet till University of New South Wales) i Sydney, Australien.

Bild: Mattias Pettersson

Välkommen tillbaka – hur har du haft det i Sydney?

– Jag har haft det fantastiskt. Jag arbetar under ledning av professor John Chalmers på ett antal olika projekt, och har även knutit många värdefulla kontakter för både pågående och framtida forskning.

Vad var syftet med resan?

– Att genom ett besök på The George Institute of Global Health (TGI) i Sydney, Australien, få forska i en excellent miljö på ett framstående forskningsinstitut, och därigenom förbättra min forskning.

Har besöket i Sydney varit givande?

– Ja, det har det verkligen! Både i konkret forskning som vi arbetat fram, och i de kontakter som jag kunna knyta.

Berätta mer om den forskning du gjort där – vad handlade det om?

– Jag har främst arbetat med två olika projekt. Det ena är baserat på en tidigare studie från Linköping, och handlar om ortostatisk hypotension hos 85-åringar och dess koppling till kognition och död. Det andra är en så kallad narrative review som handlar om förskrivningstider för läkemedel för i första hand kroniska hälsotillstånd. Det är en aktuell diskussion som pågår här i Australien. I artikeln diskuterar vi den forskning som gjorts hittills avseende läkemedelsrecepts giltighetstid, och hur den kan påverka bland annat ekonomi och hälsoutfall.

Hur tror du att den här resan kan bidra till ditt fortsatta arbete?

– Dels har jag vunnit ökade kunskaper inom forskning i stort, både avseende metodik och språk, och det hoppas jag kunna ta med mig framåt. Men mest av allt tar jag med mig många nya kontakter, och hoppas på fler samarbeten i framtiden.

Var det något som inte gick som du hade tänkt? Något som överraskade dig?

– Egentligen inte. Sydney är däremot inte bara en stor stad utan också en stad med ovanligt stora avstånd, då bebyggelsen och folktätheten är jämförelsevis låg. Det betyder att det tar längre tid att ta sig till olika delar av staden än vad man kan tro initialt.

Vad var den största skillnaden mellan din hemmiljö och forskningsmiljön på The George Institute for Global Health?

– Den enskilda fokusen på forskningen, liksom att The George Institute for Global Health också arbetar mycket med opinionsbildning, vilket vi inte gör så mycket på universitetsnivå i Sverige. På TGI driver de forskningen inte bara från studiedeltagare till publikation, utan också från publikation till samhälle. Det finns många andra delar också, såklart: engelska som modersmål hos de flesta forskare, samt mycket erfarna forskare, för att nämna några.

Har du något tips till andra som är sugna på att göra en predoc?

– Att ansöka i tid, och planera ekonomi och andra praktikaliteter väl så att fokus under vistelsen kan ligga på forskningen.

Vad gjorde du helst på din lediga tid i Sydney?

– I ärlighetens namn mest forskning då också, men en enkel promenad genom ett nytt kvarter tycker jag är det mest givande däremellan.

 

Snabba fakta

Titel: Doktorand

Universitet för predoc: The George Institute for Global Health (anslutet till University of New South Wales)

Stad för predoc: Sydney

Handledare: Professor John Chalmers på TGI och biträdande professor Karin Rådholm på LiU.

Favoritlunch: Indiskt

Inspiration jag tar med mig: Många goda kontakter!

Kontaktinformation

Peder af Geijerstam
Doktorand, Linköpings universitet
E-post
E-post

Doktorandprojekt

PEDER AF GEIJERSTAM - Hemblodtryck i hälsa och sjukdom

som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.