"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Thomas Nilsson sitter vid en bärbar  dator uppkopplad mot en större skärm. Han bär en ljusblå skjorta med uppkavlade ärmar
Publicerad: 2024-03-07 Uppdaterad: 2024-03-11, 13:14

Från teknikfylld uppväxt till multinationellt tech-företag

PORTRÄTT Thomas Nilsson och hans bror Stefan introducerades först till elektronik och datorer av deras far, Jan-Ove, som då arbetade som TV-tekniker. Tillsammans beställde de hem byggsatser och små programmerbara mikrodatorer som de undersökte och utvecklade programvara för. Thomas intresse blev startskottet för hans karriär inom datavetenskapen. Studierna vid Institutionen för datavetenskap ledde honom sedan vidare till doktorandstudier och senare till Bosch Sensor Tech i Lund.

Bild: Daniel Jung (Bosch Sensor Tech)
Thomas Nilsson sitter vid en bärbar  dator uppkopplad mot en större skärm. Han bär en ljusblå skjorta med uppkavlade ärmar

På Bosch Sensor Tech arbetar Thomas som Senior Data Scientist med fokus på sammanfogning av sensordata (sensorfusion) och sensornätverk, med möjliga användningsområden såsom konsumentelektronikindustrin, medicinsk industri, bilindustrin och mobilkommunikation.

Under några dagar under hösten 2023 gästade han institutionen, nu som alumn, med en rad intressanta föreläsningar. Presentationerna handlade bland annat om utvecklingen och tillämpningarna av sensorer. Både forskare och studenter vid Umeå universitet lyssnade till honom.

Värdet av studierna vid Institutionen för datavetenskap

När Thomas sökte sig till universitetet efter avslutade gymnasiestudier var siktet inställt på datavetenskap, speciellt programmering och hårdvara. Att läsa Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap (Läs mer om programmet) var en självklarhet för honom. Programmet gav redan då en bred och stabil grund där studenten läser en mängd teoretiska kurser från olika av datavetenskapens olika delområden.

Inom programmet ligger fokus på kurser i programmering, artificiell intelligens och datorteknik samt matematik. Studenten läser även breddningskurser inom de naturvetenskapliga ämnena. Dessutom så finns det möjlighet att läsa fria kurser inom och utanför Umeå universitet.

Utbildningen innehåller även många praktiska kurser. Thomas minns att det redan från början var det en stor skillnad från gymnasiets studiemetodik. Kurserna var mer avancerade och mer abstrakta jämfört med tidigare. Bland annat var en utmanande kurs i funktionell programmering där man ej fick använda sig av variabler utan enbart utveckla egna funktioner i programmeringsspråket. En variabel kan liknas med ett namn på en låda med information, innehållet kan vara ett tal eller en text.

– Det var en bra kurs då man fick lära sig programmera modulärt och vara strukturerad och att kommentera sin programmeringskod väl, säger han.

Mattekurserna gav mycket för honom, även om Thomas just då inte förstod varför det skulle vara bra att teoretiskt kunna bevisa att Pythagoras sats stämmer eller inte. Det var först under doktorandstudierna och i arbetslivet som teoretiska problemfrågeställningar blev vardag för honom.

– Kunskapen man fick från de där första mattekurserna var mycket bra att ha med sig, säger Thomas.

Vidare till doktorandstudier

Efter sina studier vid Civilingengörsprogrammet i teknisk datavetenskap valde Thomas forskningsspåret. De frågeställningar som Thomas Nilsson tog sig an under sina doktorandstudier var hur bättre problemlösningsmetoder, så kallade algoritmer, kan förfina kvaliteten på datakommunikation över trådlösa nätverk. Genom att göra försök med olika metoder och angreppsätt kunde han finna att med endast förändrad algoritm kan man förbättra prestandan hos de undersökta nätverksteknikerna. Dessutom behöver man inte förändra övrig programvara för att uppnå detta.

Under vintern 2008 disputerade Thomas och försvarade sin doktorsavhandling med titeln “Distributed Multiple Access and Service Differentiation Algorithms for Wireless Networks” (Differentieringsalgoritmer för distribuerad service och länkåtkomstkontroll för trådlösa nätverk). Efter disputationen var det lätt för Thomas att hitta jobb.

Hans första arbete var på datakommunikationsföretaget Ericssons forskningsavdelning där fokus låg på basstationer för mobiltelefoni. Han fick arbeta med spjutspetsteknik inom alla generationer av mobilkommunikation, från 3G till 5G-teknologi. Genom bland annat sin kunskap från sina doktorandstudier kunde han hitta nya utvecklingsmetoder för teknologiernas kommunikation.

Beståndsdelar små som storleken av en röd blodkropp

Sensorerna som Thomas Nilsson arbetar med idag är så kallade mikroelektromekaniska system (MEMS) som används för att mäta fysiska förändringar i miljön omkring oss. Han berättar att sensorerna mäter bland annat förändringar i acceleration, förflyttningar i det tredimensionella rummet, partikelhalter, tryck, temperatur eller ljudnivåer.

Sensorerna används bland annat i bilar och mobiltelefoner

Det är många av Boschs kunder som vill ha allt mindre och energieffektivare sensorer för att dessa ska vara kommersiellt gångbara, menar Thomas. Komponenterna i sensorerna måste därmed vara mycket små.

– En komponent kan vara så pass liten som fyra mikrometer, vilket är ungefär lika litet som en mänsklig röd blodkropp som är fem mikrometer i storlek berättar Thomas.

Skickades på 18 månaders vidareutbildning

Det som lockade Thomas till Bosch var att de arbetade i utvecklingens framkant när det kommer till artificiell intelligens och maskininlärning. Maskininlärning innebär att datorer kan lära och förbättra sig själva genom att analysera data och dra slutsatser utan att vara specifikt programmerade för varje uppgift. Teknikerna används av företaget till bland annat för tillämpningsområden som IoT (Internet of Things, sensorstyrda datorenheter som kommunicerar trådlöst med varandra) och datakommunikation.

Nästan direkt skickades han på en vidareutbildning inom maskininlärning under 18 månader. Bosch tar väldigt seriöst av att vidareutbilda sin personal för att säkerställa deras expertis för framtidens utmaningar. Nu har sprider Thomas vidare den kunskap han förvärvade till nyanställda inom Bosch Sensor Tech.

Studenterna är på god väg att bli utmärkta ingenjörer eller akademiker

God tillväxt av ingenjörer

Thomas fick möjligheten att föreläsa under en kurs för en grupp studenter där han på djupet fick redogöra om hur han arbetar med algoritmer men även hur vardagen ser ut på Bosch.

– De studenter som jag fick frågor av hade väldigt intressanta och komplexa frågor samt tänkvärda tekniska instick som bidrar mycket till samtalet avslutar Thomas.

Faktaruta – Thomas Nilsson och Bosch-koncernen

Thomas Nilsson
Thomas är uppvuxen i Hörnefors och började civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap hösten 1997. Han intresserade sig för trådlös datakommunikation och examensarbetet kom att handla om just detta. Telekom-bolaget Ericsson erbjöd honom att arbeta med ett broadcast-system integrerat i ett wifi nät.

Hans handledare Jerry Eriksson förde honom in på doktorandstudier vid institutionen. Han disputerade vintern 2008 med avhandlingen “Distributed Multiple Access and Service Differentiation Algorithms for Wireless Networks”. Därefter följde anställningar vid Ericsson och processortillverkaren ARM. Nu arbetar han vid Bosch Sensor Tech som Senior Data Scientist.

Bosch-koncernen
Ett tyskt multinationellt teknikkoncern som har affärsgrenar inom en mängd olika marknader. Till exempel är koncernen världsledande producent av bilkomponenter (enligt en undersökning gjord av tidningen Automobil, 2019). (1)

De har utveckling inom energi- och byggteknikområdet, hård- och mjukvaruutveckling inom mobilitet samt IoT (Internet of Things). Bosch är mest känt för gemene man för deras produktion av vitvaror.

Koncernen Bosch med alla dess undergrenar ägs till större delen av en välgörandeorganisation, Robert Bosch Stiftung GmbH . Den speciella ägarstrukturen i företaget garanterar Bosch-koncernens frihet att utvecklas utan inflytande från t.ex. aktieägare. Detta gör det möjligt för organisationen att planera på lång sikt och att göra betydande investeringar för att säkra sin framtid. Under 2022 donerade Bosch-koncernen 27,4 miljoner euro till välgörande ändamål världen över. (2)

(1) Länk till tidningen Automobils artikel (tyska)

(2) Läs mer om Bosch-koncernens arbete med hållbar utveckling och deras välgörenhetsinsatser (engelska)