Hoppa direkt till innehållet
printicon

Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap

  • Antal högskolepoäng 300 hp
  • Studietid 5 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2019

Datorer och programvara är nödvändiga för livet vi lever i dag. Modern medicin är helt beroende av diagnosverktyg som innehåller programvara och utan styr- och prognosprogramvara skulle varken vindkraftsanläggningen eller tåget fungera. Som teknisk datavetare blir du expert på att göra och förbättra program och är ofta en nyckelkompetens på din arbetsplats. Din arbetsmarknad finns både inom och utom landets gränser.

Under utbildningen

Under utbildningen till teknisk datavetare utvecklas du till en skicklig problemlösare, väl förberedd att möta arbetsmarknadens krav. De tre första åren läser du grundläggande ingenjörskurser, matematik samt baskurser inom området programvaruteknik. Andra och tredje året avslutas med större projektkurser i dator- och programvaruteknik. Under dessa får du praktisera realistisk teknikutveckling i grupper med andra studenter på uppdrag av externa beställare.

Ge din utbildning en personlig prägel

Film: Vi utbildar teknikutvecklare!
Vi utbildar teknikutvecklare!

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Hos oss lär du dig utveckla ny teknik för framtiden.

De två sista åren fördjupar du dig inom ett eller flera områden inom datavetenskap. Vid sidan av fördjupningskurserna finns det utrymme att välja ett antal kurser helt fritt för att ge din utbildning en personlig prägel. Professionell utveckling genomsyrar hela utbildningen i form av projektarbeten, muntliga och skriftliga presentationer. Detta tillsammans med mycket goda praktiska färdigheter har gett våra datavetare ett mycket gott rykte på arbetsmarknaden.
Om du vill kan du läsa en eller två terminer av din utbildning utomlands.

Programöversikt

Efter utbildningen

En ljus arbetsmarknad med många olika karriärvägar väntar dig både inom och utom landets gränser. Som civilingenjör i teknisk datavetenskap kan du snabbt tillgodogöra dig ny kunskap som kan användas till att utveckla och förnya teknik. Du arbetar till exempel med forskning, projektledning, program-, system-, eller produktutveckling. Dina kunskaper i problemlösning och utveckling med hjälp av datorer kan du bland annat tillämpa inom områden som teknik, medicin, media, utbildning, design och ekonomi.

Läsa vidare?

Efter utbildningen kan du fortsätta med forskarutbildning och ta doktorsexamen.

Anmälan och behörighet

Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap, 300 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

55 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9)

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent. I urvalet till höstterminen 2019 kommer högskoleprovsresultatet att viktas 0,75/0,25. Det innebär att den kvantitativa delen ges vikt 0,75 och den verbala delen ges vikt 0,25. Läs mer https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2019/viktade-hogskoleprovsresultat-testas-i-host/

Anmälningskod

UMU-P1532

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Henrik Björklund, programansvarig