"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-01 Uppdaterad: 2022-11-01, 14:56

Fysisk aktivitet – från cell till prestation

PORTRÄTT I sin forskning kombinerar Christer Malm resultat från avancerade molekylär-biologiska analyser av vävnadsprover med mätningar av prestation. Genom proteomiska metoder – det vill säga genom att studera alla proteiner i kroppen – undersöker han hur människan påverkas av träning.

Människan har utvecklats för att ständigt vara i rörelse, och vi har en stor förmåga att anpassa oss till olika krav på styrka och uthållighet. För att mäta och förstå hur denna anpassning går till – och vilka kopplingar som finns mellan förändringar i cellen till prestation i arbete och idrott – krävs många, och ibland komplexa, analysmetoder. Tekniska framsteg öppnar ständigt nya dörrar till framtidens kunskap om hälsa och prestation. Utmaningen ligger i att hitta nycklarna till dem.

I sin forskning kombinerar Christer Malm resultat från avancerade molekylär-biologiska analyser av vävnadsprover med mätningar av prestation. Genom proteomiska metoder – det vill säga genom att studera samtliga proteiner i kroppen – undersöker han hur människan påverkas av träning. En framgångs-rik metodutveckling, som kräver mindre ingrepp vid provtagning, öppnar möjligheter till att studera grupper som i dag är svåra att nå, exempelvis elitidrottare och barn.

Christer Malms forskning används bland annat för att mäta de fysiska krav som ställs på brandmän, och ta fram nya metoder för att spåra doping med anabola steroider och blodtransfusioner.

Om Christer Malms forskning

Biografi

Christer Malm föddes 1968 i Malmberget och flyttade till Rosvik 1973. 1995 tog han examen i idrottsfysiologi vid University of Connecticut, USA. Efter disputation i idrottsfysiologi vid Karolinska institutet 2001, påbörjades ett lektorat i anatomi vid Umeå universitet, där en egen forskningsgrupp startades. 2007 uppnåddes docentur.

Christer Malm är i dag forskningsan-svarig vid idrottsmedicin, och väldigt engagerad i hur forskning kan över-föras till samhällsnytta genom samverkan och innovationer.

Läs mer om eller kontakta Christer Malm