"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-14 Uppdaterad: 2022-11-07, 09:06

Hälso- och sjukvårdens hantering av sociala problem

PORTRÄTT Att garantera högsta möjliga nivå på sexuell hälsa, trygga ungas hälsa och välbefinnande, och utrota mäns våld mot kvinnor är hedervärda samhällsmål. Men vilket ansvar ska hälso- och sjukvården ta för att bidra till målen? Isabel Goicolea, professor i folkhälsovetenskap, försöker med sin forskning svara på den frågan.

Bild: Göran Lönnberg

Syftet är att belysa tre "sociala problem" som det inte är så tydligt definierat hur hälso- och sjukvården ska hantera: sexuell hälsa, ungas hälsa och mäns våld mot kvinnor.

Isabel Goicoleas forskning fokuserar på att analysera de bästa sätten att stärka hälso- och sjukvårdens hantering av dessa problem. Den kunskapen kan bland annat bidra till processer som tidigt ger unga med psykisk ohälsa tillgång till relevant sjukvård.

Genom sin forskning undersöker hon också på vilket sätt de här så kallade sociala problemen ska falla under hälso- och sjukvårdens ansvar. Kunskapen som utvinns ur detta kan bidra till en bättre förståelse för vad följdeffekterna blir om man, till exempel, definierar mäns våld mot kvinnor som ett medicinskt problem.

Om Isabel Goicoleas forskning

Biografi

Isabel Goicolea föddes 1971 i Escoriaz, i spanska Baskien. Efter avslutad läkarexamen 1995 jobbade hon i 13 år i Amazonas i Ecuador med fokus på att främja sexuell och reproduktiv hälsa och ungas rättigheter.

2009 disputerade Isabel Goicolea i epidemiologi och folkhälsa vid Umeå universitet, och från 2012-2014 var hon postdoktor vid universitetet i Alicante, Spanien. 2014 blev hon universitetslektor i global hälsa.

Kontakt