"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Markus Naarttijärvi

Publicerad: 2022-06-14

Häxan från Grubbe – ett historiskt rättegångsspel

REPORTAGE Som en del i uppmärksammandet av Umeås 400-årsjubileum arrangerade Juridiska institutionen, tillsammans med Umeå kammarmusikförening, den 31 maj 2022 en rättshistorisk afton på hovrätten. Under kvällen bjöds på ett rättegångsspel, där studenter på juristprogrammet samt institutionens lärare Görel Granström, Jan Leidö och Fanny Holm medverkade.

Text: Elin Andersson

Publiken fick ta del av den spännande historiska bakgrunden till rättsprocessen rörande pigan Karin Larsdotter från Grubbe, hösten 1676.

Rättsfallet är hämtat ur verkligheten och finns dokumenterat i bl.a. häradsrättens protokoll, i riksarkivet, och i Johan Nordlanders bok ”Johan Graan, landshövding i Västerbotten 1653–1679”.  I rättegången, som tilldrog sig vid tiden för de stora häxprocesserna, anklagade tobaksinspektören Petter Rokman pigan Karin för att ha rest till Blåkulla med hans dotter. Rättsprocessen kom dock att handla om hur han själv hade förhört och misshandlat pigan i sitt eget hem och därmed tagit lagen i egna händer, något som rätten inte såg milt på.

– Genom att spela upp historiska rättegångar får vi en större förståelse för den aktuella tidsperioden, människorna som levde då och vilken funktion lagstiftning och domstolar kan ha fyllt. Det är värdefullt för att förstå bakgrunden till dagens rättssystem och hur det har utvecklats över tid, säger Fanny Holm, universitetslektor i juridik vid Umeå universitet.

Rättegången visar också betydelsen det kunde få att inflytelserika personer, bl.a. landshövdingen Johan Graan, inte drogs med i de upphetsade stämningarna i trolldomsprocesserna, vilket bidrog till att även en enkel piga kunde komma till tals och få upprättelse inför domstol.

Det välbesökta arrangemanget ramades in av levande musik från Umeås tidiga historia, framförd av en vokalensemble under ledning av Kristina Sturk.

Kontaktinformation

Fanny Holm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 11