"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Fanny Holm

Fanny Holm

Fanny Holm, Jur.Dr., undervisar framför allt i folkrätt och straffrätt och forskar inom internationell straffrätt och brottsoffers rättigheter. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Fanny Holm, Jur.Dr., undervisar framför allt i folkrätt och straffrätt. Hennes avhandling utforskar det rättsliga utrymmet för stater att åtala individer för folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, och motsvarande rättsliga utrymme att möjliggöra gottgörelseprocesser för offren.

Video-presentation

Västerbotten förr & nu
Holm, Fanny; Granström, Görel
Nordic Journal of Human Rights, Routledge 2022, Vol. 40, (4) : 529-548
Holm, Fanny
Svensk Juristtidning, Uppsala: Svensk juristtidning 2022, (3) : 250-277
Holm, Fanny; Wistrand Johansson, Emil
Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 61-77
Holm, Fanny
Nordic Journal of Human Rights, London: Taylor & Francis 2021, Vol. 39, (3) : 300-319
Holm, Fanny
Lagföring i Sverige av internationella brott, Stockholm: Jure 2020 : 47-54
Holm, Fanny
Lagföring i Sverige av internationella brott, Stockholm: Jure 2020 : 323-346
Holm, Fanny
Scandinavian Studies in Law, Stockholm: Jure 2020, Vol. 66 : 41-49
Holm, Fanny
Scandinavian Studies in Law, Stockholm: Jure 2020, Vol. 66 : 329-356
Holm, Fanny
Festskrift till Örjan Edström, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2019 : 175-191
Holm, Fanny
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 133-142
Holm, Fanny
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 37
Holm, Fanny
Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2016 : 47-60
Holm, Fanny