Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 03 dec, 2020

I samarbete kring ett ökat utbyte mellan akademi och praktik

PORTRÄTT Ida Knutsson är projektsamordnare inom ett forskningsprojekt på Hållbar hälsa som har till syfte att utöka utbytet mellan akademi och praktik. Värmeböljor och processer för effektivt policyskapande inom folkhälsoområdet är i fokus för forskningen.

Text: Kristina Lindblom

Vilken bakgrund har du? Utbildning? Vad gjorde du innan du började på Umeå universitet?

- Jag har en fil. Magisterexamen i Miljövetenskap från Mittuniversitetet. Har de senaste 15 åren arbetat som utredare inom miljö och hälsa, först vid Statens folkhälsoinstitut och nu vid Folkhälsomyndigheten. Har också haft kortare tidigare anställningar vid Länsstyrelsen i Jämtlands län och som kursassistent kring Miljökonsekvensbeskrivningar vid Mittuniversitetet i Östersund. Jag har en tidsbegränsad anställning på 25% vid Avdelningen för hållbar hälsa.

Kan du kort beskriva din forskning?

- Jag arbetar tillsammans med Christofer Åström, Avdelningen för hållbar hälsa, i ett projekt kring ett ökat utbyte mellan akademi och praktik. Medel för utbytet har beviljats av Formas och pågår fram till slutet av 2021.

Klimatet förändras och värmeböljor blir vanligare. Värmeböljor påverkar människors hälsa och leder till betydande hälsorisker. Värme medför olika stora risker för olika individer beroende på deras hälsotillstånd. Grupper med nedsatt förmåga att reglera kroppstemperaturen eller att reagera på risker är särskilt sårbara, till exempel äldre och personer som tar viss medicin.

Sommaren 2018 var extremt varm i Sverige och datakällor visar en överdödlighet på cirka 700 personer för de varmaste veckorna, främst bland de äldre. Bättre beslutsunderlag behövs kring värmeböljors hälsoeffekter, som hjälper oss att avgöra vilka insatser som bör prioriteras om tillgängliga resurser ska åstadkomma mesta möjliga hälsa hos befolkningen. Vi studerar därför vilka erfarenheter som finns av värmeböljor i Sverige, vilka insatser som genomförts och prioriterats i olika verksamheter samt var det finns kunskapsluckor.  De resultat som samlas in i intervjuerna kommer att användas för att analysera om kunskapskedjan behöver stärkas kring hälsoeffekter av värmeböljor, och iså fall var kunskapsluckorna finns för ett effektivt policyskapande inom folkhälsoområdet och för effektiva insatser.

Vad är på gång just nu?

- Vi har under hösten genomfört en intervjuserie om värmeböljor med olika funktioner inom sektorn för vård- och omsorg eller inom krisberedskap. Syftet med intervjuerna är att samla underlag från lokal och regional nivå kring vilka kunskaper och erfarenheter som finns av att hantera och förebygga negativa hälsoeffekter av värmeböljor samt var kunskapsluckor finns för effektiva insatser och där forskningen kan bidra med mer kunskap.

Analyser och bearbetning av resultaten pågår och målet är att publicera resultaten i någon vetenskaplig tidskrift under nästa år.

Vad är det som driver dig i ditt arbete?

- Jag gillar att lära mig mer om världen och att lära mig nytt och utvecklas. Vetenskapliga metoder och fakta känns grundläggande för mig inför allt beslutsfattande i samhället och jag vill därför lära mig mer och fördjupa mig i den vetenskapliga metoden.

- Jag gillar att utvärdera insatser på befolkningsnivå och se hur man kan uppnå hälsovinster och god folkhälsa på övergripande samhällsnivå.

Har du något drömprojekt som du vill förverkliga?

- Att tågluffa genom Europa med familjen någon sommar när resande tillåts igen.

Lärdomar längs vägen - har du tips eller råd till blivande forskare/doktorander/medarbetare som du vill dela med dig av?

- Tror det är väldigt viktigt att forskarvärlden lär sig att kommunicera sina resultat på ett bra och begripligt sätt till samhället, så att de viktiga resultaten faktiskt når ut och kan göra skillnad.

Vad gör du helst när du är ledig?

- Fixar i trädgården till vårt hus. Har de senaste somrarna sedan vi köpte huset, lagt otaliga timmar på att gräva, lägga sten, plantera, och rensa ogräs i trädgården. På vintern åker jag gärna skidor med familjen eller åker på dagsutflykter i naturen och grillar korv. Gillar också att resa och se nya (gärna varma) länder.

Vilken bok ligger just nu på ditt nattygsbord?

- Blir ofta högläsning för barnen… men uppskattar faktiskt själv att läsa t ex Harry Potter för dem.

Har du en okänd färdighet – något du är bra på?

- Jag gillar faktiskt att sjunga och har goda kunskaper om melodifestivalen, som jag följer noga varje år.

Hur har Coronapandemin påverkat dina möjligheter att arbeta i ditt projekt?

- Jag har en deltidsanställning på 25 % och arbetar ofta på fredagar för Umeå universitet. En fördel med Covid-19 situationen och hemarbetet är att alla andra också arbetar digitalt nu, vilket gett en fördel för oss som är på distans att vi nu kan delta på samma villkor. Inget ont som inte har något gott med sig…

 

Snabba fakta

Titel projektsamordnare
Ålder 44 år
Familj man och två barn 8 och 4 år
Antal år på Umeå universitet snart 1 år
Favoritartister Adele, Miriam Bryant, Bruce Springsteen m.fl.
Favoritmat Pasta Carbonara
Bästa egenskap snäll och tålmodig
Gör mig glad mina barn och familj
Gör mig arg När man inte behandlar alla människor jämlikt
Favoritcitat

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

– Karin Boye ”I rörelse”

Kontaktinformation

Ida Knutsson
Övrig/annan befattning
E-post
E-post