Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 12 feb, 2020

Immunsystemets influencers vid utveckling av typ 1-diabetes

PORTRÄTT Kristina Lejon och hennes kollegor arbetar med att undersöka vilken roll en viss typ av influerande immunceller, den så kallade B-cellen, har vid utvecklingen av typ 1-diabetes.

Immunsystemet skyddar oss från infektioner och cancer, men ibland tar immunsystemet fel på vad som är ett hot mot kroppen och vad som är frisk vävnad. Ett exempel på detta är typ 1-diabetes. Vid denna sjukdom förstör immun systemet de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Typ 1-diabetes drabbar fram-för allt barn och sjukdomen är livslång.

Kristina Lejon och hennes kollegor arbetar med att undersöka vilken roll en viss typ av influerande immunceller, den så kallade B-cellen, har vid utvecklingen av typ 1-diabetes. Vid ett normalt immunsvar kan B-celler stimulera andra celler i immunsystemet och dessutom utsöndra antikroppar. Vid typ 1-diabetes har ett så kallat autoimmunt immunsvar uppkommit. Forskargruppen undersöker hur B-celler och deras antikroppar bidrar till detta autoimmuna immunsvar genom att utföra studier både på cell- och molekylnivå.

Förhoppningen är att forskningen ska bidra till en ökad förståelse för hur immunsystemet fungerar både vid hälsa och vid sjukdomar som typ 1-diabetes. Vet vi vad som går fel i dessa processer kan det finnas möjlighet att påverka immunsystemet i en sådan riktning att sjukdom aldrig behöver uppkomma.

År 2019 installerades Kristina Lejon som professor i immunologi vid Umeå universitet.

Om Kristina Lejons forskning

Biografi

Kristina Lejon föddes 1967 i Boden och växte upp i Luleå. Hon avlade kandidatexamen i molekylärbiologi 1990 vid Uppsala universitet och dis-puterade 1996 vid Umeå universitet inom ämnet cell- och molekylärbio-ogi. Åren 1998–2000 gjorde hon postdok vid Stanford University, USA.

Efter en period inom bioteknik-industrin återvände hon till Umeå universitet 2003 och startade sin egen forskargrupp. Sedan 2017 är hon vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå vid den Medicinska fakulteten.

Läs mer eller kontakta Kristina Lejon