Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kristina Lejon

Vi undersöker rollen av en viss vit blodkropp, de antikroppsproducerande B lymfocyterna i samband med utveckling av Typ 1 diabetes. Vi är intresserade av hur dessa bidrar till sjukdomens uppkomst.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Immunologi
Plats
By 6M, Plan 4, Universitetssjukhuset Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Kansliet för medicin
Plats
Förvaltningshuset, Plan 7 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Immunsystemets alla celler, inklusive de vita blodkropparna, hålls i schack av varandra och med hjälp av ett flertal olika molekyler. För närvarande är vi särskilt intresserade av molekylen HSC70 i relation till B lymfocyternas funktion.

Vi är också intresserade av att studera på vilket sätt immunsystemet påverkas av fostertiden. Vi har tidigare studerat detta till en viss mån och funnit att B lymfocyterna hos NOD-musavkomman verkar påverkas beroende på vilken sort av mushona de befunnit sig i under fostertiden.

Vi tycker att det är en särdeles intressant observation och vill nu fortsätta studera detta. Vi planerar därför att inplantera NOD-musembryon i livmodern hos en "vanlig - ickediabetisk" mussort. När dessa ungar sedan fötts och blivit vuxna kommer vi att jämföra hur deras immunsystem påverkats. Sista delen i den presenterade studien är också baserat på en tidigare studie vi gjort. Det är visat att både för barn som sedan utvecklar Typ 1 diabetes och i NOD musen så är metabolismen något förändrad lång tid innan sjukdomen bryter ut. Vi planerar nu att behandla NOD möss för att se om en påverkan på metabolismen tidigt i livet kan styra om sjukdomsutveckling till att inte längre leda till Typ 1 diabetes.

Rheumatology, Oxford University Press 2021, Vol. 60, (9) : 4085-4093
Do, Lan; Granåsen, Gabriel; Hellman, Urban; et al.
Annals of the Rheumatic Diseases, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 80, (Suppl 1) : 13-14
Forsblad-D'elia, H.; Hellman, Urban; Kumar, A.; et al.
Clinical Rheumatology, Springer 2021, Vol. 40, (6) : 2387-2394
Renman, Emma; Brink, Mikael; Ärlestig, Lisbeth; et al.
Clinical and Experimental Rheumatology, Vol. 39, (3) : 578-586
Wahlin, Bengt; Fasth, Andreas; Karp, Kjell; et al.
Annals of the Rheumatic Diseases, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 79 : 372-372
Berglin, Ewa; Esberg, Anders; Dahlqvist, J.; et al.
Arthritis & Rheumatology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 72
Lejon, Kristina; Hellman, Urban; Do, Lan; et al.
Arthritis Research & Therapy, BioMed Central 2019, Vol. 21, (1)
Brink, Mikael; Lundquist, Anders; Alexeyenko, Andrey; et al.
Arthritis & Rheumatology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 71
Brink, Mikael; Lundquist, Anders; Alexeyenko, Andrey; et al.
Journal of Periodontology, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 90, (2) : 200-207
Kindstedt, Elin; Holm, Cecilia Koskinen; Palmqvist, Py; et al.
Immunology, Vol. 150, (2) : 162-171
Banday, Viqar Showkat; Lejon, Kristina
Scandinavian Journal of Immunology, WILEY 2017, Vol. 86, (4) : 252-252
Banday, Viqar Showkat; Thyagarajan, Radha; Lejon, Kristina
Autoimmunity, TAYLOR & FRANCIS LTD 2017, Vol. 50, (6) : 363-369
Banday, Viqar Showkat; Thyagarajan, Radha; Lejon, Kristina
Sticket : informationsblad från Barndiabetesfonden, Linköping: Bandiabetesfonden 2017, Vol. 24, (3) : 4-4
Lejon, Kristina
Annals of the Rheumatic Diseases, BMJ PUBLISHING GROUP 2017, Vol. 76 : 250-250
Wahlin, Bengt; Fasth, A. E.; Karp, Kjell; et al.
Immunology, Vol. 149, (3) : 297-305
Banday, Viqar Showkat; Thyagarajan, Radha; Sundström, Mia; et al.
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Vol. 35, (4) : 713-721
Rasmuson, Johan; Pourazar, Jamshid; Mohamed, Nahla; et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC, Vol. 460, (3) : 645-650
Kolan, Shrikant; Boman, Andreas; Matozaki, Takashi; et al.
PLoS One, plos one 2015, Vol. 10, (7)
Kolan, Shrikant; Lejon, Kristina; Koskinen Holm, Cecilia; et al.
Autoimmunity, Vol. 48, (5) : 298-304
Thyagarajan, Radha; Banday, Viqar; Ding, Zhoujie; et al.
Scandinavian Journal of Immunology, Vol. 79, (6) : 450-450
Brink, Mikael; Ärlestig, Lisbeth; Rantapää-Dahlqvist, Solbritt; et al.
Scandinavian Journal of Immunology, Vol. 79, (6) : 452-452
Thyagarajan, Radha; Lejon, Kristina
Arthritis and Rheumatism, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 65, (Special issue, Supplement 10) : S393-S394, Meeting Abstract: 917
Brink, Mikael; Lejon, Kristina; Ärlestig, Lisbeth; et al.
Sticket, Linköping: Barndiabetesfonden 2013, Vol. 2 : 4-
Lejon, Kristina
Cancerforskning på nya vägar: en bok från Forskningens dag 2013, Medicinska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2013 : 7-14
Stigbrand, Torgny; Lejon, Kristina
PLOS ONE, Public Library of Science 2012, Vol. 7, (4) : e35445-
Madsen, Rasmus; Banday, Viqar Showkat; Moritz, Thomas; et al.
Arthritis and Rheumatism, Vol. 62, (2) : 383-391
Kokkonen, Heidi; Söderström, Ingegerd; Rocklöv, Joacim; et al.
International Immunology, Vol. 21, (5) : 533-541
Ekici, Rifat; Sundström, Mia; Thay, Bernard; et al.
Journal of Autoimmunity, Vol. 28, (4) : 216-223
Motta, Vinicius; Lejon, Kristina; Holmberg, Dan
Journal of Autoimmunity, Vol. 29, (2-3) : 116-124
Sundström, Mia; Lejon, Kristina
BMC Medical Genetics, BioMed Central 2006, Vol. 7 : 80-
Lind, Lisbet K; Stecksén-Blicks, Christina; Lejon, Kristina; et al.
Journal of Autoimmunity, Elsevier 2005, Vol. 24, (4) : 269-279
Persson-Sjögren, Solveig; Lejon, Kristina; Holmberg, Dan; et al.
Kemivärlden Biotech, Svenska Kemistsamfundet 2004, Vol. 10, (21)
Lejon, Kristina
Diabetes, American Diabetes Association 2003, Vol. 52, (7) : 1677-1682
Bergman, Marie-Louise; Duarte, Nadia; Campino, Susana; et al.
Journal of Experimental Medicine, The Rockefeller University Press 2002, Vol. 196, (8) : 1099-1104
Belz, Gabrielle T; Behrens, Georg M N; Smith, Chris M; et al.
Journal of Autoimmunity, Elsevier 2001, Vol. 16, (2) : 105-113
Bergman, Marie-Louise; Cilio, Corrado M; Penha-Gonçalves, Carlos; et al.
Diabetologia, Springer 2001, Vol. 44, (8) : 1054-1061
Bergman, Marie-Louise; Penha-Gonçalves, Carlos; Lejon, Kristina; et al.
Journal of Immunology, Rockville Pike, Bethesda, MD: The American Association of Immunologists, Inc. 2001, Vol. 167, (8) : 4271-4275
Ermann, Joerg; Szanya, Veronika; Ford, Gregory S.; et al.
Current opinion in molecular therapeutics (Print), Vol. 3, (6) : 533-537
Holmberg, Mats; Lejon, Kristina
Journal of Immunology, The American Association of Immunologists 1999, Vol. 163, (10) : 5708-5714
Lejon, Kristina; Garrison Fathman, C.
Diabetes Metabolism Reviews, John Wiley & Sons 1998, Vol. 14, (2) : 190-191
Cilio, Corrado M.; Lejon, Kristina; Penha-Goncalves, Carlos; et al.
Scandinavian Journal of Immunology, Wiley-Blackwell 1998, Vol. 48, (6) : 571-576
Colucci, Francesco; Bergman, Marie-Louise; Lejon, Kristina; et al.
Journal of Autoimmunity, Elsevier 1996, Vol. 9, (2) : 271-276
Colucci, Francesco; Cilio, Corrado M.; Lejon, Kristina; et al.
Journal of Autoimmunity, Elsevier 1996, Vol. 9, (4) : 493-499
Colucci, Francesco; Lejon, Kristina; Cilio, Corrado M.; et al.
Umeå University medical dissertations, 464
Lejon, Kristina
Scandinavian Journal of Immunology, John Wiley & Sons 1996, Vol. 43, (5) : 525-530
Söderström, Ingegerd; Bergman, Marie-Louise; Colucci, F.; et al.
Journal of Autoimmunity, Elsevier 1995, Vol. 8, (3) : 347-356
Leijon, Kristina; Hillörn, Valter; Bergqvist, Ingela; et al.
Genomics, Elsevier 1995, Vol. 28, (3) : 398-404
Penha-Gonçalves, Carlos; Leijon, Kristina; Persson, Linda; et al.
International Immunology, Oxford: Oxford University Press 1994, Vol. 6, (2) : 339-345
Leijon, Kristina; Hammarström, Barbro; Holmberg, Dan

Forskargrupper

Forskningsledare
Kristina Lejon

Jag har under hela min yrkesverksamma karriär varit intresserad av att undervisa. Mitt ämne är immunologi - läran om immunsystemet. För närvarande undervisar jag på läkar-, sjuksköterske- och biomedicinska analytikerprogrammen. Tidigare har jag även undervisat på tandläkar-, biomedicin- och ingenjörsprogrammen.

Immunsystemet och Covid-19 - vän och fiende
Immunsystemets influencers påverkan på Typ 1 diabetes
Min forskning - på ett ögonblick