"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kristina Lejon

Professor i Immunologi

Prodekan Medicinska fakulteten

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Immunologi
Plats
By 6M, Plan 4, Universitetssjukhuset Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Kansliet för medicin
Plats
Förvaltningshuset, Plan 7 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Vi undersöker rollen av en viss vit blodkropp, de antikroppsproducerande B lymfocyterna i samband med utveckling av Typ 1 diabetes. Vi är intresserade av hur dessa bidrar till sjukdomens uppkomst.Immunsystemets alla celler, inklusive de vita blodkropparna, hålls i schack av varandra och med hjälp av ett flertal olika molekyler. Min forskning handlar om utveckling av Typ 1 diabetes och B cellers roll i detta i NOD-musen. För närvarande fokuserar vi på hur immunsystemet påverkas av fostertiden. Det är visat av andra forskare att denna tid kan vara avgörande för diabetesutveckling i NOD-musen och vi har funnit att B lymfocyterna hos NOD-musavkomman verkar påverkas beroende på vilken sort av mushona de befunnit sig i under fostertiden. Vi arbetar med att förstå vilka mekanismer som ligger bakom detta.

Jag samarbetar också med ett antal forskare inom reumatologi där vi ffa fokuserar på celler och molekyler från immunsystemet och deras betydelse för utveckling av olika reumatologiska sjukdomar.

Clinical Rheumatology, Springer Nature 2024, Vol. 43, (5) : 1559-1570
Law, Lucy; Lindqvist, Per; Liv, Per; et al.
Scandinavian Journal of Immunology, John Wiley & Sons 2023, Vol. 97, (1)
Lejon, Kristina; Hellman, Urban; Kumar, Anjani; et al.
Scandinavian Journal of Immunology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 96, (3)
Lejon, Kristina; Hellman, Urban; Do, Lan; et al.
Autoimmunity, Taylor & Francis 2022, Vol. 55, (8) : 520-528
Renman, Emma; Ekici, Rifat; Sundström, Mia; et al.
Rheumatology, Oxford University Press 2021, Vol. 60, (9) : 4085-4093
Do, Lan; Granåsen, Gabriel; Hellman, Urban; et al.
Annals of the Rheumatic Diseases, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 80, (Suppl 1) : 13-14
Forsblad-D'elia, H.; Hellman, Urban; Kumar, A.; et al.
Clinical Rheumatology, Springer 2021, Vol. 40, (6) : 2387-2394
Renman, Emma; Brink, Mikael; Ärlestig, Lisbeth; et al.
Clinical and Experimental Rheumatology, Clinical and Experimental Rheumatology S.A.S. 2021, Vol. 39, (3) : 578-586
Wahlin, Bengt; Fasth, Andreas; Karp, Kjell; et al.
Annals of the Rheumatic Diseases, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 79 : 372-372
Berglin, Ewa; Esberg, Anders; Dahlqvist, J.; et al.
Arthritis & Rheumatology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 72
Lejon, Kristina; Hellman, Urban; Do, Lan; et al.
Arthritis & Rheumatology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 71
Brink, Mikael; Lundquist, Anders; Alexeyenko, Andrey; et al.
Arthritis Research & Therapy, BioMed Central 2019, Vol. 21, (1)
Brink, Mikael; Lundquist, Anders; Alexeyenko, Andrey; et al.
Journal of Periodontology, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 90, (2) : 200-207
Kindstedt, Elin; Holm, Cecilia Koskinen; Palmqvist, Py; et al.
Immunology, Vol. 150, (2) : 162-171
Banday, Viqar Showkat; Lejon, Kristina
Scandinavian Journal of Immunology, WILEY 2017, Vol. 86, (4) : 252-252
Banday, Viqar Showkat; Thyagarajan, Radha; Lejon, Kristina
Autoimmunity, TAYLOR & FRANCIS LTD 2017, Vol. 50, (6) : 363-369
Banday, Viqar Showkat; Thyagarajan, Radha; Lejon, Kristina
Sticket : informationsblad från Barndiabetesfonden, Linköping: Bandiabetesfonden 2017, Vol. 24, (3) : 4-4
Lejon, Kristina
Annals of the Rheumatic Diseases, BMJ PUBLISHING GROUP 2017, Vol. 76 : 250-250
Wahlin, Bengt; Fasth, A. E.; Karp, Kjell; et al.
Immunology, Vol. 149, (3) : 297-305
Banday, Viqar Showkat; Thyagarajan, Radha; Sundström, Mia; et al.
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Vol. 35, (4) : 713-721
Rasmuson, Johan; Pourazar, Jamshid; Mohamed, Nahla; et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC, Vol. 460, (3) : 645-650
Kolan, Shrikant; Boman, Andreas; Matozaki, Takashi; et al.
PLoS One, plos one 2015, Vol. 10, (7)
Kolan, Shrikant; Lejon, Kristina; Koskinen Holm, Cecilia; et al.
Autoimmunity, Vol. 48, (5) : 298-304
Thyagarajan, Radha; Banday, Viqar; Ding, Zhoujie; et al.
Scandinavian Journal of Immunology, Vol. 79, (6) : 450-450
Brink, Mikael; Ärlestig, Lisbeth; Rantapää-Dahlqvist, Solbritt; et al.
Scandinavian Journal of Immunology, Vol. 79, (6) : 452-452
Thyagarajan, Radha; Lejon, Kristina
Arthritis and Rheumatism, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 65, (Special issue, Supplement 10) : S393-S394, Meeting Abstract: 917
Brink, Mikael; Lejon, Kristina; Ärlestig, Lisbeth; et al.
Sticket, Linköping: Barndiabetesfonden 2013, Vol. 2 : 4-
Lejon, Kristina
Cancerforskning på nya vägar: en bok från Forskningens dag 2013, Medicinska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2013 : 7-14
Stigbrand, Torgny; Lejon, Kristina
PLOS ONE, Public Library of Science 2012, Vol. 7, (4) : e35445-
Madsen, Rasmus; Banday, Viqar Showkat; Moritz, Thomas; et al.
Arthritis and Rheumatism, Vol. 62, (2) : 383-391
Kokkonen, Heidi; Söderström, Ingegerd; Rocklöv, Joacim; et al.
International Immunology, Vol. 21, (5) : 533-541
Ekici, Rifat; Sundström, Mia; Thay, Bernard; et al.
Journal of Autoimmunity, Vol. 28, (4) : 216-223
Motta, Vinicius; Lejon, Kristina; Holmberg, Dan
Journal of Autoimmunity, Vol. 29, (2-3) : 116-124
Sundström, Mia; Lejon, Kristina
BMC Medical Genetics, BioMed Central 2006, Vol. 7 : 80-
Lind, Lisbet K; Stecksén-Blicks, Christina; Lejon, Kristina; et al.
Journal of Autoimmunity, Elsevier 2005, Vol. 24, (4) : 269-279
Persson-Sjögren, Solveig; Lejon, Kristina; Holmberg, Dan; et al.
Kemivärlden Biotech, Svenska Kemistsamfundet 2004, Vol. 10, (21)
Lejon, Kristina
Diabetes, American Diabetes Association 2003, Vol. 52, (7) : 1677-1682
Bergman, Marie-Louise; Duarte, Nadia; Campino, Susana; et al.
Journal of Experimental Medicine, The Rockefeller University Press 2002, Vol. 196, (8) : 1099-1104
Belz, Gabrielle T; Behrens, Georg M N; Smith, Chris M; et al.
Journal of Autoimmunity, Elsevier 2001, Vol. 16, (2) : 105-113
Bergman, Marie-Louise; Cilio, Corrado M; Penha-Gonçalves, Carlos; et al.
Diabetologia, Springer 2001, Vol. 44, (8) : 1054-1061
Bergman, Marie-Louise; Penha-Gonçalves, Carlos; Lejon, Kristina; et al.
Journal of Immunology, Rockville Pike, Bethesda, MD: The American Association of Immunologists, Inc. 2001, Vol. 167, (8) : 4271-4275
Ermann, Joerg; Szanya, Veronika; Ford, Gregory S.; et al.
Current opinion in molecular therapeutics (Print), Vol. 3, (6) : 533-537
Holmberg, Mats; Lejon, Kristina
Journal of Immunology, The American Association of Immunologists 1999, Vol. 163, (10) : 5708-5714
Lejon, Kristina; Garrison Fathman, C.
Diabetes Metabolism Reviews, John Wiley & Sons 1998, Vol. 14, (2) : 190-191
Cilio, Corrado M.; Lejon, Kristina; Penha-Goncalves, Carlos; et al.
Scandinavian Journal of Immunology, Wiley-Blackwell 1998, Vol. 48, (6) : 571-576
Colucci, Francesco; Bergman, Marie-Louise; Lejon, Kristina; et al.
Journal of Autoimmunity, Elsevier 1996, Vol. 9, (2) : 271-276
Colucci, Francesco; Cilio, Corrado M.; Lejon, Kristina; et al.
Journal of Autoimmunity, Elsevier 1996, Vol. 9, (4) : 493-499
Colucci, Francesco; Lejon, Kristina; Cilio, Corrado M.; et al.
Umeå University medical dissertations, 464
Lejon, Kristina

Forskargrupper

Forskningsledare
Kristina Lejon

Jag har under hela min yrkesverksamma karriär varit intresserad av att undervisa. Mitt ämne är immunologi - läran om immunsystemet. För närvarande undervisar jag på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet. Tidigare har jag även undervisat på tandläkar-, biomedicin- och biomedicinska analytikerprogrammen.

För mig är utgångspunkten studenten och dennes möjlighet till lärande. Att testa nya metoder för att nå lärandemål är alltid spännande. Vidare är förankring i det vetenskapliga samt behovet av kunskap i relation till det kommande yrket en utgångspunkt.

Immunsystemet och Covid-19 - vän och fiende
Immunsystemets influencers påverkan på Typ 1 diabetes
Min forskning - på ett ögonblick