"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-07 Uppdaterad: 2023-03-16, 10:54

Infektionssjukdomar i klimatförändringarnas spår

PORTRÄTT Vilka hälsokonsekvenser klimatförändringarna kommer få i ett globalt perspektiv är relativt outforskat. Trots det anses klimatförändringar vara ett av de potentiellt största hoten mot en förbättrad global hälsa under det pågående århundradet, och tros bland annat kunna undergräva den positiva utveckling som skett fram till i dag.

Bild: Simon Öhman Jönsson

Genom att använda olika matematiska modeller och klimatscenarier studerar
Joacim Rocklöv främst hur klimatkänsliga infektionssjukdomar sprids till nya
geografiska områden. Han undersöker bland annat om det går att förutsäga
– och därmed varna för och förebygga – infektionsutbrott genom att koppla
samman stora datamängder med exempelvis klimatdata, mobilitetsdata och
satellitinformation. Informationen som genereras ligger till grund för klimat-
policy och anpassning av hälsosystem, samt förbättrad hantering och tajming av åtgärder för prevention av infektionsutbrott.

För att belysa dessa globala frågor samarbetar Joacim Rocklöv med ett stort
nätverk av forskare och beslutsfattare, det europeiska smittskyddsinstitutet
(ECDC) och världshälsoorganisationen (WHO).

2018 utsågs Joacim Rocklöv till professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Institutionen för folkhälsa och klinsk medicin vid Umeå universitet.

Om Joacim Rocklövs forskning

 

Biografi

Joacim Rocklöv, född 1979, växte upp i Horn i södra Östergötland. Han studerade matematik och matematisk statistisk vid Umeå universitet 2007. Tre år senare disputerade han i yrkes- och miljömedicin. Med start år 2011 började han vid Umeå centrum för forskning om global hälsa, och år 2013 blev han docent.

Joacim Rocklöv medverkar i Lancet Count Down 2030, är expert till WHO och ECDC, har ofta bidragit till FN:s klimatpanel. Han är också biträdande redaktör för International Journal of Epidemiology.

Läs mer om eller kontakta Joacim Rocklöv