"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Publicerad: 2023-03-20

Jobbar tillsammans för utbildning av högsta kvalitet

REPORTAGE Hur vet man att studenterna har relevanta och aktuella kompetenser när de har gått klart sin utbildning? Vid Handelshögskolan, Umeå universitet, har man hittat nya arbetssätt för att säkra kvalitén på sina utbildningar, och för det har man tilldelats 2023 års pedagogiska pris.

Text: Elin Andersson

Ger våra utbildningar studenterna de kompetenser de sedan behöver i arbetslivet? Att ständigt jobba med kvalitén blir en form av självvärdering som är nyttig för både oss och studenterna

2023 års pedagogiska pris vid Samhällsvetenskapliga fakulteten tilldelas Jessica Fahlén, Sofia Isberg, Maria Karlsson, Ulrica Nylén, Malin Näsholm, Tomas Raattamaa och Magnus Wikström, samtliga vid Handelshögskolan, Umeå universitet. De är alla medlemmar i Handelshögskolans kommitté för utbildning och lärande (KUL).

– Handelshögskolan består av tre enheter som forskar och undervisar inom tre olika ämnen: företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Trots att vi verkar inom olika fält ska vi anordna utbildningar tillsammans, och för att få en överblick, samordna oss och säkerställa kvalitén på våra program bildade vi 2019 KUL, berättar Sofia Isberg, lektor i företagsekonomi och ordförande i KUL.

I KUL ingår tre studierektorer och tre lärarrepresentanter från Handelshögskolans tre enheter.

– Vi träffas ungefär varannan månad, det varierar lite utifrån behov. Vi tar upp utbildningsstrategiska frågor, tar ställning till olika utredningar och analyser, och tillsammans kan vi arbeta med att utveckla hur vi ska arbeta rent praktiskt med vår undervisning, säger Ulrica Nylén, lärare och docent i företagsekonomi med inriktning mot management.

System säkrar kvalitetsutveckling

Sedan 2018 är Handelshögskolan ackrediterad av AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), ett internationellt kvalitetssystem för handelshögskolor. Ackrediteringen ställer höga krav på kvalitén på Handelshögskolans utbildningar, och för att leva upp till de kraven använder man sig av ett kvalitetssystem kallat ”Assurance of Learning” (AoL).

– Med hjälp av AoL arbetar vi nu med kvalitetsuppföljning och kvalitetsförbättring i en årlig cykel. Arbetet påbörjades redan inför ansökan om AACSB-ackrediteringen och var inledningsvis centraliserat. 2022 påbörjade vi ett arbete för att kvalitetsarbetet ska genomföras närmare programmen. Målet är ett helt decentraliserat system drivet av ett brett engagemang från programsamordnare och lärare, men koordinerat av KUL, fortsätter Sofia Isberg.

Efter att Handelshögskolan började jobba med AoL så genomsyrar kvalitetsutveckling utbildningen under ett programs gång.

– Vi måste ständigt fråga oss: undervisar vi om det som är mest relevant? Ger våra utbildningar studenterna de kompetenser de sedan behöver i arbetslivet? Att ständigt jobba med kvalitén blir en form av självvärdering som är nyttig för både oss och studenterna, säger Maria Karlsson, universitetslektor i statistik och medlem i KUL.

Hitta nya arbetsformer

Medlemmarna i KUL berättar att det inte har hittat någon annan Handelshögskola som jobbar på samma sätt som dem, utan de har själva fått prova sig fram för att hitta arbetssätt som fungerar.

Vi har nyligen till exempel träffats i hela personalgruppen och genom workshops arbetat fram vilka kompetenser vi vill att studenter ska ha när de har läst en utbildning hos oss. Att studenterna ska nå dessa kompetenser blir sedan mål vi arbetar mot.

– Den största utmaningen har just varit att hitta arbetsformer för hur vi ska jobba. Något annat som vi har jobbat med är att försöka förstå varandra. Vi är tre enheter som arbetar inom tre olika ämnen, och vi ska samarbeta och

skapa utbildningar tillsammans. Det är både en stötesten och styrka inom Handelshögskolan – vi är olika. Vi jobbar tillsammans mellan enheterna, men vi får tolka våra mål utifrån våra egna ämnen och utgångspunkter, säger Malin Näsholm, lärare och docent i företagsekonomi med inriktning mot management, studierektor i företagsekonomi och medlem i KUL.

– Vi har nyligen till exempel träffats i hela personalgruppen och genom workshops arbetat fram vilka kompetenser vi vill att studenter ska ha när de har läst en utbildning hos oss. Att studenterna ska nå dessa kompetenser blir sedan mål vi arbetar mot. Som lärare är det roligt när alla jobbar åt samma håll. Man förstår bättre hur just den kurs som jag undervisar på bidrar till slutmålet – det vill säga att studenten har med sig användbara kompetenser efter examen, säger Ulrica Nylén.

– Ja, det är givande att bättre få förstå sin lilla pusselbit i helheten. Min kurs, hur bidrar den till de kompetenser som studenten ska ha med sig när hen har läst klart sin utbildning? Säger Malin Näsholm.

Ur motiveringen till 2023 års pedagogiska pristagare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

”Pristagarnas arbetssätt för utvärdering av lärande skapar ett brett engagemang bland lärarna och stimulerar studenterna till ansvarstagande över den egna lärandeprocessen, liksom till nyfikenhet och nytänkande. Utvärderingspraktiken uppmuntrar också studenterna till reflektion och utvecklandet av ett kritiskt förhållningssätt.

Med ett genuint intresse för undervisning och lärande inspirerar och driver pristagarna utvecklingen och införandet av nya lärandemetoder. I denna process är utvärdering ett viktigt verktyg för att stötta såväl studenternas lärande som kvalitetsutveckling i bredare bemärkelse.”

Kontaktinformation

Sofia Isberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 53