"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-05-07 Uppdaterad: 2022-06-03, 11:12

Jonathan Van Hooff & Erik Rönnberg

PORTRÄTT Jonathan och Erik har båda varsin civilingenjörsexamen i industriell ekonomi. Jonathan arbetar som verksamhetsutvecklare, Erik som Chef för Planering och Logistik.

Bild: Mattias Pettersson

Namn: Jonathan Van Hooff

Arbetsroll: Verksamhetsutvecklare

Företag: Norrmejerier, Umeå

Namn: Erik Rönnberg 

Arbetsroll: Chef för Planering och Logistik

Företag: Norrmejerier, Umeå

Vad gör ni på Norrmejerier? 

- Norrmejerier är Sveriges nordligaste mejeriförening och ägs av mjölkbönder i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. 

Vårt uppdrag är att skapa bra förutsättningar för en livskraftig mjölkproduktion i Norrland och tillgodose konsumenters och kunders önskemål om färska, lokalproducerade och unika norrländska mejeriprodukter av utmärkt kvalitet. 

Vår vision är att göra gott för Norrland – ett levande Norrland som vi kan vara stolta över.  

Vad är vanliga arbetsuppgifter för en civilingenjör i industriell ekonomi på Norrmejerier? 

- Medarbetare med bakgrund från industriell ekonomi återfinns i flertalet olika roller inom företaget. Exempel på tjänster där man har denna utbildningsbakgrund är logistiker, projektledare, verksamhetsutvecklare och i vissa chefsbefattningar. Givetvis skiljer sig arbetsuppgifter beroende på roll, men övergripande handlar det om att skapa effektiva material- och informationsflöden över hela leveranskedjan med hänsyn till våra stödfunktioner. Några konkreta exempel på arbetsuppgifter kan exempelvis vara simulering av flöden, dataanalys, införande av nya tekniska lösningar eller att utveckla nya arbetsmetoder och processer. 

Vad söker ni för egenskaper hos en civilingenjör i industriell ekonomi? Vad kan dem bidra med? 

- Såklart kan specifika egenskaper skilja sig beroende på roll men generella egenskaper vi ser som viktiga för att jobba med dessa frågor är analytisk förmåga, förmåga att lösa problem med ett helhetsperspektiv och att man är kommunikativ med god samarbetsförmåga. Ett starkt driv och goda ledaregenskaper är också något vi efterfrågar.    

Vad är det som gör att en civilingenjör i industriell ekonomi utmärker sig? 

- Kunskapen att se koppling mellan process, teknik, ledarskap/organisation och ekonomi. 

Hur ser behovet av civilingenjörer i industriell ekonomi ut på arbetsmarknaden? 

- Med en ökande komplexitet i processer och snabbare utveckling av teknik finns ett stort behov av denna kompetens generellt för att möta dessa förändringarna som kommer i en ökad takt och med allt större påverkan. På Norrmejerier efterfrågar vi denna kompetens i allt större utsträckning.  

Tycker ni att civilingenjörer i industriell ekonomi från Umeå universitet utmärker sig på något speciellt sätt? 

- Inriktningen logistik och optimering, samt industriell statistik är speciellt utmärkande ur vårt perspektiv som producerande verksamhet, där fokus på avancerad beräkning, programmering och dataanalys är efterfrågat, både idag och om vi blickar framåt.