"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-03-20 Uppdaterad: 2018-09-07, 15:42

Allas rätt till sin prostata inte självklar

PORTRÄTT Jämlikhet i vården är något som Katarina Tomic både forskar om och brinner för. Närmare bestämt handlar det om diagnos och behandling vid prostatacancer. Trots att alla på pappret ska ha samma rättigheter som patienter finns stora skillnader. Det kan bokstavligen vara skillnaden mellan liv och död.

Bild: Mattias Pettersson

Vad forskar du om?

– Datakvalitet i ett av våra svenska kvalitetsregister, Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Denna typ av registerforskning innebär studier av ett stort antal män med samma sjukdom som undersöks genom att samla in och analysera information från sjukvårdsregister och demografiska databaser. Vanliga frågeställningar inkluderar aspekter av diagnos, behandling och överlevnad, men även faktorer som relationen mellan socioekonomisk status (inkomst, utbildningsnivå, etc.) och cancervård.

Hur knyter ditt forskningsområde an till demokratitemat?

– Min forskning belyser ett flertal aspekter av jämlik vård, till exempel om det finns skillnader i utfall beroende på vårdgivaren, exempelvis var i landet patienterna bor och på vilken typ av sjukhus de behandlas men även beroende på patienten själv. Faktorer som ålder, inkomst och utbildning har även visat sig ha stor betydelse för den prostatacancervård patienter får.

På detta sätt har registerforskning en demokratisk aspekt i och med att forskningen belyser situationen för bland annat socialt svaga patientgrupper som sällan kommer till tals i samhällsdebatten.

Vilken fråga vill du utifrån din forskning lyfta in i årets valrörelse?

– Jag vill uppmärksamma politiker och beslutsfattare om att den svenska sjukvården inte är jämlik, trots att målsättningen är att alla medborgare ska erbjudas vård på lika villkor.

Foto: Mattias Pettersson

Om Katarina Tomics forskning

Katarina Tomic är medicine doktor och läkare och anknuten till Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Läs mer om Katarina Tomic