"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-08-25

Kolerabakterien i centrum för forskningen

PORTRÄTT Sun Nyunt Wai forskar för att hitta vägar att stoppa bakterier som orsakar infektionssjukdomar. Kolerabakterien har under många år varit i centrum för hennes forskningsarbete som har lett fram till forskningsfynd, som i sin tur kan leda till nya behandlingar och botemedel.

Text: Inger Nilsson
Bild: Mattias Pettersson

Sun Nyunt Wai är professor i medicinsk mikrobiell patogenes vid Institutionen för molekylärbiologi. Hon bedriver forskning om sjukdomsframkallande bakteriers egenskaper på molekylär nivå. Just nu håller hon huvudsakligen på med två projekt.

Vibrio cholerae, bakterien som orsakar den epidemiska infektionssjukdomen kolera, är en av utgångspunkterna i Sun Nyunt Wais forskning.

‐ Vi har tittat på vilka mekanismer på molekylär nivå som bidrar till infektionsförmågan hos bakterien.

Kolerabakterien släpper ifrån sig cellmembranblåsor som kan innehålla och transportera toxiner

De har då sett att kolerabakterien släpper ifrån sig yttre cellmembranblåsor, vesiklar, som bland annat kan innehålla och transportera toxiner.
Membranblåsorna kan påverka värdcellers nödvändiga nedbrytnings‐ och återvinningsprocess, både på gott och ont.

Sun Nyunt Wai vill klargöra de molekylära mekanismerna i den processen och hur signalvägar in i värdcellerna påverkas. Detta kan i sin tur leda till kunskap för att hitta lösningar när det gäller bland annat det växande problemet med antibiotikaresistens.

Forskarna hoppas också att deras arbete ska visa att det finns möjlighet att med hjälp av membranblåsorna från bakterier utveckla nya strategier till riktade metoder för att påverka tumörceller och cancerutveckling.

MakA - ett intressant protein

Forskargruppens intresse kretsar framför allt kring upptäckter om olika proteiner från bakterier som kan påverka andra bakterier och/eller värdorganismer.

Vissa av dessa kan vara toxiska för olika värdceller, exempelvis proteinet MakA från kolerabakterien som upptäcktes och karakteriserades av  Sun Nyunt Wai´s forskargrupp för drygt fem år sedan och vars struktur och funktion de har fortsatt studera. MakA proteinet ingår i ett proteinkomplex som troligen främst bidrar till kolerabakteriens förmåga att överleva och spridas i olika akvatiska miljöer.

Vi har med renat protein funnit att det kan stoppa tillväxt av cancerceller i laboratoriet

‐ MakA är ett intressant protein som utsöndras från bakterien med hjälp av flagell- maskineriet, bakteriens rörelseorgan, förklarar Sun Nyunt Wai.

‐ Vi har med renat protein funnit att det kan stoppa tillväxt av cancerceller i laboratoriet, exempelvis celler från koloncancer (tjocktarmscancer). När proteinet injicerades i tumören hos en djurmodell för cancerstudier reducerades tumören. Nu undersöker vi bland annat hur det fungerar mot celler från olika cancerformer. Vi studerar också ett antal andra Mak-proteiner som vi identifierat från kolerabakterien.

Uppvuxen i Myanmar

Sun Nyunt Wai har arbetat mer än 20 år i Sverige, men hon kommer ursprungligen från Myanmar, landet som även kallas Burma.

Efter att ha studerat och arbetat som läkare i hemlandet ville Sun Nyunt Wai fortsätta med forskarutbildning och flyttade därför till Japan, dit hon senare även återvände som Assistant professor efter en period som postdoktor vid Stanford University i USA.

‐ Fast i Japan måste man helst kunna japanska för att klara sig bra i akademisk verksamhet. Jag talar japanska, men behärskar inte att läsa och skriva språket.

Fick tips om Umeå

I stället blev det Sverige och Umeå, där hon visste att hon skulle kunna fortsätta arbeta med sin forskning.

‐ En japansk doktor i mitt lab i Japan var i Umeå 1992 som postdoktor. Han tipsade mig om Umeå.

Det blev en bra lösning. Just nu har Sun Nyunt Wai i sin grupp vid Umeå universitet tre postdoktorer och två studenter. Det finns flera nationaliteter i gruppen, och det fungerar utmärkt att använda sig av det engelska språket.
Hon har mycket hon vill arbeta med inom sitt forskningsområde och hon gillar det internationella samarbetet i sin grupp, men nu väntar hon på att samhället ska öppnas upp efter pandemin.

‐ Jag vill också tillbaka till föreläsningar med mer direkt kontakt med studenter, så att vi ska kunna jobba som vanligt, även med praktiska övningar i undervisningen. Och så vill jag ju fortsätta med våra studier av olika proteiner från bakterier, exempelvis MakA, som särskilt kan påverka cancercellers tillväxt då det förhoppningsvis kan leda till nya strategier av kliniskt intresse.

Fakta i korthet

Sun Nyunt Wai utbildade sig inom medicin och arbetade som läkare i hemlandet Burma (som numera även heter Myanmar). Hon disputerade i bakteriologi i Japan 1996 och fortsatte sedan som postdoktor till USA, innan hon återvände till Japan och Kyushu University som Assistant professor i bakteriologi.

1999‐2001 var hon gästforskare vid Umeå universitet. 2004 blev hon docent  i medicinsk mikrobiologi och utnämndes till professor 2010 i medicinsk mikrobiell patogenes.

Hon undervisar bland annat på Läkarprogrammet och ägnar sig åt forskning med stöd från Cancerfonden och Vetenskapsrådet.

Sun Nyunt Wai är anknuten till MIMS (Molecular Infection Medicine Sweden) och har samarbetat med bland andra Nobelpristagaren Emmanuelle Charpentier.

Mer om Sun Nyunt Wai

Familj: Make i Umeå; två vuxna döttrar i Myanmar
Kommer från: Myanmar
Bor: Umeå
Driver mig i arbetet: Nyfikenhet
Inspirerar mig: Aktiv och dynamisk forskningsmiljö
Bästa avkoppling: Jag gillar fotboll. När jag var liten spelade jag med mina bröder. Jag gillar Premier League och speciellt Liverpool! Sedan lyssnar jag på musik, helst soul, "soft music" och country, och lagar gärna mat, särskilt mat från Myanmar och Japan