"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-14 Uppdaterad: 2022-11-01, 14:49

Malaria – ny kunskap om en dödlig parasit

PORTRÄTT Oliver Billkers forskning går ut på att förstå malariaparasitens biologi bättre. Det är en förutsättning för att kunna utveckla nya terapistrategier mot malaria, en sjukdom som orsakar ett enormt lidande i världen, framför allt i länder med sämre ekonomiska resurser och mindre möjligheter till god sjukvård.

Malaria dödar nästan en halv miljon människor varje år, de flesta är barn under fem år. Sjukdomen orsakas av parasiter som växer inne i röda blodkroppar och överförs via myggor. Behovet är akut att ta fram nya mediciner och effektivt vaccin för att utrota malaria. Detta kräver en djupare förståelse av parasitens biologi, hur den koloniserar en ny värd, undviker immunsystemet och orsakar sjukdom.

Svaren på många sådana frågor ligger dolda i parasitens genom, vilket består av cirka 5 000 gener och som svarar för de olika komponenter parasiten är uppbyggd av. Genforskarnas utmaning är att förstå funktionen för varje gen.

Oliver Billkers forskargrupp använder nya metoder för studier av generna i en omfattning och med precision som tidigare ej varit möjlig. De kan nu utföra experiment där alla gener samtidigt kan undersökas om de medverkar i en viss biologisk process, till exempel vid överföringen av parasiten till myggan. I Umeå kommer denna nya forskningsstrategi att användas för att upptäcka speciella aspekter hos parasitens biologi som kan nyttjas för utveckling av mediciner och vaccin.

Om Oliver Billkers forskning

Biografi

Oliver Billker föddes 1969 i Lüneburg, Tyskland. Efter biologistudier i Berlin och doktorsexamen 1999 vid University of London forskade han vid Max Planck Institute for Infection Biology i Berlin och vid Imperial College London.

2007 blev han forskningsledare vid Wellcome Trust Sanger Institute i Cambridge och invaldes 2010 som medlem i Lis-ter Institute of Preventive Medicine. Han är från oktober föreståndare för MIMS, The Laboratory for Molecu-lar Infection Medicine Sweden vid Umeå universitet.

Läs mer om eller kontakta Oliver Billker