"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lokalvård med miljötänk

Bild: Malin Grönborg

Publicerad: 2022-11-28

REPORTAGE Universitetsservice som städar nästan alla byggnader på campus Umeå och Konstnärligt campus jobbar för att lokalvården ska bli mer miljövänlig. 

Text: Frida Fjellström

En av universitetets viktigaste uppgifter är att driva omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom vår forskning, utbildning och samverkan. Men vi vill också ha ett klimatsmart campus där vi verkar för giftfria kretslopp och minskad användning av naturresurser. Universitetsservice som städar nästan alla byggnader på campus Umeå och Konstnärligt campus jobbar för att göra lokalvården mer miljövänlig. 

Vi vill undvika användning och begränsa spridning av farliga ämnen, minska avfall samt hushålla med resurser.

För att lokalvården ska bli mer klimatsmart gör vi detta:

 • Minimerar förbrukningen av rengöringsmedel genom att ersätta kemikalier med kemikaliefria metoder,
 • använder miljömärkta och parfymfria produkter i så lång utsträckning som möjligt samt väljer städmaterial som har lång livscykel,
 • minskar vattenförbrukningen till förmån för torra metoder, 
 • tar bort sopkorgar på allmänna ytor och ersätter dem med miljöstationer,
 • beställer endast städmaterial fyra gånger per år för att minska transporter till campus,
 • använder doseringspumpar till skur- och tvättmaskiner om kemikalier ändå behövs,
 • ställer miljökrav vid alla upphandlingar av tjänster.

- För några år sedan bytte vi tvålen på universitetets toaletter till skumtvål. Du behöver mindre mängd tvål jämfört med annan tvål tack vare snabb utspridning. Det betyder mindre mängder kemikalier i avloppsvattnet. Du använder även mindre mängd vatten då skumtvål är lättare att skölja av än annan tvål, berättar Torbjörn Jonsson, servicemedarbetare på Universitetsservice. 

Rent utan kemikalier 

Universitetsservice använder dukar och moppar med mikrofiber som gör rent med enbart vatten. Vid städning där rengöringsmedel behövs, till exempel vid rengöring av toaletter, ser man till att inte använda för mycket. Det är oftast minimala mängder som behövs – för att dosera rätt används doseringspumpar. Även tvättmaskinerna har doseringspumpar för tvättmedel.

Kombiskurmaskiner har utrustats med rondeller med mikroskopiska diamanter som rengör och polerar golven helt utan kemikalier. Servicemedarbetarna på universitetsbiblioteket använder diamantrondellerna och är mycket nöjda.

Golven har blivit så mycket finare. Det tar ett tag innan det blir fint, men sedan är det som natt och dag.

- Golven har blivit så mycket finare. Det tar ett tag innan det blir fint, men sedan är det som natt och dag. De är lite dyrare än de vanliga rondellerna, men vi sparar ändå pengar eftersom de rengör med enbart vatten och vi slipper kostnaden för rengöringsmedel, säger Christina Lie och hennes kollegor. 

Gruppen upplever även fler fördelar med diamantrondellerna. De berättar att det är bättre för maskinen att köras utan rengöringsmedel och beskriver hur golven blir lättare att moppa när de blir blankare. 

Servicemedarbetarna i UB-gruppen som är mycket engagerade och utvecklingsbenägna poängterar att det är viktigt att våga testa och utvärdera nya produkter och arbetssätt.

- Just nu testar vi en produkt som heter Z-vatten, ett Svanenmärkt joniserat alkaliskt vatten som fungerar för städ, tvätt och disk och som har en mindre klimatpåverkan än traditionella rengöringsmedel. Det fungerar bra när vi rengör glas, whiteboardtavlor och bord. Om ytan är mycket smutsig kan det behövas annat rengöringsmedel, berättar Sandra Delltoft, servicemedarbetare vid Universitetsservice.

De nya tvättcentralerna bidrar till minskad användning av vatten, energi och tvättmedel.

Flera små tvättmaskiner har tagits bort och ersatts med två gemensamma tvättcentraler. De nya tvättmaskinerna väger tvätten och anpassar vatten och tvättmedel vid varje tvättillfälle. Då de är nästan tre gånger så stora som de tidigare maskinerna, möjliggör de också tvätt av större mängder samtidigt, vilket också minskar förbrukningen av rengöringsmedel och vatten.

Förutom att det är positivt för miljön finns det även andra fördelar med en miljövänlig städning.

 • För personer med astma, allergi eller doftöverkänslighet är det positivt att användning av parfymerade rengöringskemikalier minskar,
 • arbetsmiljön för medarbetare som arbetar med lokalvård förbättras när färre kemikalier används,
 • en minskad användning av kemikalier förlänger livslängden för olika ytskikt,
 • rengöring med avsevärt mindre vatten sparar tid, ansträngning och pengar.