"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-02 Uppdaterad: 2023-01-28, 19:51

Minoritetsspråk viktigt för hållbar utveckling

PORTRÄTT Han har en bakgrund inom journalistik med inriktning mot urfolksperspektiv. Doktorandstudier var inte självklart för Lieuwe Jan men intresset för samhällsfrågor och viljan att lära mer har alltid funnits där. Sedan höstterminen 2022 är han doktorand i språkvetenskap med inriktning mot samiska studier.

Text: Sandra Lundström
Bild: Per Melander

Med en utbildningsbakgrund inom journalistik med inriktning mot urfolksperspektiv har Lieuwe Jan arbetat som journalist i Nederländerna och i Umeå innan han påbörjade sina doktorandstudier höstterminen 2022.

– Min masterutbildning från Sámi allaskuvla i Norge hade mycket fokus på språkpolitik i media och alla utbildningar vid det universitetet har ett urfolksperspektiv.

I media pratar man oftast inte om vad språklig mångfald betyder för hållbarhet, men diskussionen om vilken typ av samhälle vi vill ha i framtiden måste också inkludera den aspekten.

Han har hunnit med att bo i Brasilien innan han landade i Sverige 2018. Doktorandstudier var inte självklart men intresset för samhällsfrågor och viljan att lära mer har alltid funnits där. 

– Jag har alltid tyckt om att läsa och skriva och är intresserad av människor. Jag kommer från ett område i Nederländerna där man talar frisiska som är ett minoritetsspråk så det har varit en stor del av mitt liv. Trots det hade jag inte tänkt så mycket på relationen mellan minoritets- och majoritetsspråk, innan jag började min masterutbildning

Deltagande perspektiv viktigt vid forskning om urfolksfrågor

Lieuwe Jans forskning fokuserar på det inflytande som språkideologier har på genomförandet av policyer. Han påpekar att den har ett deltagande perspektiv vilket innebär att prata med till exempel minoritessamordnare och samiska organisationer.

– Samhällen i stadsområden skiljer sig från samhällen i glesbygd. Det är en utmaning att forska om ett samhälle som inte är mitt samhälle och om urfolksfrågor trots att jag inte är same, så därför blir det väldigt viktigt att lyssna och att vara inkluderande i hela processen. Jag vill bidra till samhället i urfolksfrågor.

Hållbarhetsfrågor behöver inkludera språk

Lieuwe Jan är anknuten till den arktiska forskarskolan som antog den första kullen doktorander hösten 2022. Den arktiska forskarskolan är en del av Arcums verksamhet och har hållbar utveckling som tillägg till den arktiska inriktningen.

– I media pratar man oftast inte om vad språklig mångfald betyder för hållbarhet och det är många som inte har så mycket kunskap om minoritetsspråk, men vilken typ av samhälle vi vill ha i framtiden måste också inkludera den aspekten.

– Forskarskolan samlar doktorander från olika discipliner vilket gör att jag träffar personer som jag annars inte hade pratat med, och som kan berätta om sina perspektiv och vad de tycker är viktigt.

Kontakt