"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-24 Uppdaterad: 2023-12-08, 09:51

Ny bok - Coalition Politics in Central Eastern Europe

PORTRÄTT Bergman, T., Ilonszki, G and Hellström, J. eds (2024) Coalition Politics in Central Eastern Europe: Governing in times of crisis. London: Routledge.

Vad handlar boken om?

Om hur regeringar bildas, styr och avgår i Öst och Centraleuropa. I fokus står de politiska partierna och de demokratiska processerna i de tio länder som ingår i studien.

Hur har ni gått till väga?

Vi har utarbetat en analysram med definitioner och kriterier för analys som vi sedan diskuterat och vidareutvecklat samarbete med kollegor i Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Våra kollegor har därefter samlat information och författat kapitel utifrån sin expertis om respektive land. Professor Torbjörn Bergman och docent Johan Hellström från Umeå har tillsamman med professor Gabriella Ilonszki från Corvinus universitet i Budapest lett arbetet samt skrivit introduktionen och det avslutande kapitlet i boken. Forskningsassistent Andrea Fumarola och doktorand Jonas Lindahl, bägge från Umeå, har också bidragit med ett kapitel där våra definitioner och våra jämförande data presenteras.

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Vilka som vinner parlamentsval, bildar regering och styr landet är centralt i alla representativa demokratier. Utvecklingen i våra grannländer i Öst och Centraleuropa är också av direkt relevans för demokratin i Europa och inte minst då samtliga länder i studien är EU-medlemmar.

Vad har ni kommit fram till, och finns det något i resultatet som förvånar er?

I våra studier ser vi att den demokratiska motreaktionstesen, the democratic backlash, som lyfts fram i media och i den akademiska debatten att gälla alla postkommunistiska länder i regionen är en tes som bör starkt nyanseras.  I de flesta av de tio länderna har inte ens kriser som finanskrisen för femton år sedan eller nu senast pandemin urholkat stödet för den representativa demokratin. Utvecklingen i Ungern och Polen har dock tidvis varit bekymmersam. I Ungern kontrollerar det ledande partiets (Fidez) staten för egen vinning, men exemplet Polen visar ändå att fria val kan ge förändring. En annan dimension som är värd att nämna, bland många, är partierna och regeringarna i de tio länderna ofta direkt kopplar ihop nationell politik till samarbetet inom EU och hur EU-medlen fördelas nationellt. 

Boken är kopplad till ett infrastrukturprojekt, vad innebär det?

Ja, sedan 25 år tillbaka har vi i Umeå som jobbat inom denna forskningsinriktning byggt upp en databas som kan användas för forskning om den representativa demokratins mest centrala aktörer. Denna databas innehåller information om flera hundratals regeringar, parlament och partier i ett 30-tal länder upp till hundra år tillbaka i tiden eller det första fria demokratiska valet. Våra data finns att fritt tillgå på hemsidan https://repdem.org/ och ingår det nationella samarbetet inom konsortiet https://www.demscore.se/ vilket i sin tur är finansierat av Vetenskapsrådet och de ingående universiteten.

Länk till förlaget 

Kontaktuppgifter

Johan Hellström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 91