"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Johan Hellström

Johan Hellström

Johan Hellström är docent i statsvetenskap och forskar främst om politiska partier och regeringar i Sverige och Europa.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 58 23 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning
Min forskning fokuserar framför allt på politiska partier och regeringar i europeiska parlamentariska demokratier och på ämnen som t.ex. regeringsbildning, regeringsstabilitet, politiska institutioner och politiska partiers beteende.


Förnärvarande är jag projektledare för och bedriver forskning inom ramen för projektet Party Government in Europe Database. Det mesta av pågående och tidigare forskning kan nås via hemsidan European Representative Democracy Data Archive.

 

Undervisning
Jag undervisar för närvarande på momentet Politisk organisation och rörelse på Statsvetenskap B och på metodkursen inom Statsvetenskap C och Freds- och konfliktstudier C. Från och med 2022 är jag forskarutbildningsansvarig vid Statsvetenskapliga institutionen.

 

Blogg
Jag skriver om min forskning och om svenska politik ur ett jämförande perspektiv på den statsvetenskapliga bloggen Om makt och politik.

Minority governments in comparative perspective, Oxford: Oxford University Press 2022 : 129-147
Bäck, Hanna; Hellström, Johan
Snabbtänkt 2.0: reflektioner från valet 2022 av ledande forskare, Sundsvall: Mittuniversitetet 2022 : 89-89
Hellström, Johan
West European Politics, Routledge 2022, Vol. 45, (3) : 591-611
Walther, Daniel; Hellström, Johan
Comparative politics
Coalition governance in Western Europe, Oxford: Oxford University Press 2021 : 680-726
Bergman, Torbjörn; Bäck, Hanna; Hellström, Johan
Coalition governance in Western Europe, Oxford: Oxford University Press 2021 : 15-40
Bergman, Torbjörn; Bäck, Hanna; Hellström, Johan
Coalition governance in Western Europe, Oxford: Oxford University Press 2021 : 1-14
Bergman, Torbjörn; Bäck, Hanna; Hellström, Johan
Coalition governance in Western Europe, Oxford: Oxford University Press 2021 : 727-748
Bergman, Torbjörn; Bäck, Hanna; Hellström, Johan; et al.
Coalition governance in Western Europe, Oxford: Oxford University Press 2021 : 574-610
Hellström, Johan; Lindahl, Jonas
Stockholm: SNS förlag 2021
Oscarsson, Henrik; Bergman, Torbjörn; Bergström, Annika; et al.
Coalition Government as a Reflection of a Nation’s Politics and Society: A Comparative Study of Parliamentary Parties and Cabinets in 12 Countries, London: Routledge 2020 : 127-146
Lindahl, Jonas; Hellström, Johan; Bäck, Hanna
Stockholm: Makadam Förlag 2020
Teorell, Jan; Bäck, Hanna; Hellström, Johan; et al.
European Journal of Political Research, John Wiley & Sons 2020, Vol. 60, (2) : 295-316
Thürk, Maria; Hellström, Johan; Döring, Holger
Government and Opposition, Cambridge University Press 2019, Vol. 54, (2) : 280-308
Hellström, Johan; Walther, Daniel
Liberal parties in Europe, Abingdon, Oxon: Routledge 2019 : 310-325
Hellström, Johan; Walther, Daniel
Liberal Parties in Europe, Routledge 2019 : 310-325
Hellström, Johan; Walther, Daniel
West European Politics, Taylor & Francis 2019, Vol. 42, (3) : 593-617
Walther, Daniel; Hellström, Johan
Political Science Research and Methods, Cambridge University Press 2019, Vol. 7, (3) : 579-594
Walther, Daniel; Hellström, Johan; Bergman, Torbjörn
Snabbtänkt: reflektioner från valet 2018 av ledande forskare, Sundsvall: DEMICOM, Mittuniversitetet 2018 : 21-22
Bergman, Torbjörn; Hellström, Johan; Sandström, Camilla
Demokratins framtid, Stockholm: Sveriges riksdag 2018 : 269-297
Bäck, Hanna; Hellström, Johan
Politicising Europe: integration and mass politics, Cambridge: Cambridge University Press 2016 : 156-180
Dolezal, Martin; Hellström, Johan
European Journal of Political Research, Vol. 55, (2) : 265-282
Hellström, Johan; Blomgren, Magnus
Comparative European Politics, Palgrave Macmillan 2015, Vol. 13, (3) : 345-375
Bergman, Torbjörn; Ersson, Svante; Hellström, Johan
West European Politics, Vol. 38, (3) : 741-742
Hellström, Johan
Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 117, (2) : 261-278
Hellström, Johan; Bäck, Hanna
West European Politics, Routledge 2013, Vol. 36, (4) : 683-703
Döring, Holger; Hellström, Johan
Methodological Innovations Online, School of Sociology, Politics and Law, University of Plymouth 2011, Vol. 6, (2) : 71-102
Hellström, Johan
6th ECPR General Conference, Reykjavik, 25th - 27th August, 2011
Hellström, Johan; Bergman, Torbjörn
The Role of Political Parties in the European Union
Hellström, Johan
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2009:1
Hellström, Johan
Journal of European Public Policy, Vol. 15, (2) : 189-207
Hellström, Johan
Journal of European Public Policy, Vol. 15, (8) : 1127-1144
Hellström, Johan
Grundlagsutredningen 2007
Larue, Thomas; Hellström, Johan
Swedish Network for European Studies in Political Science Annual meeting, 15-16 Mars
Larue, Thomas; Hellström, Johan
Grundlagsutredningen 2006
Hellström, Johan
20th IPSA World Congress, Panel RC03.179 ‘The new EU Constitution and Referenda’, Fukuoka, Japan, 9-13 Juli : -
Hellström, Johan
ECPR´s 14th PhD Summer School on European Parties and Party Systems, Rijs, Nederländerna 13-24 September
Hellström, Johan
Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Stockholm, 7-9 oktober : -
Hellström, Johan

Forskningsprojekt

1 januari 2016 till 31 december 2019
1 juni 2012 till 1 juni 2019