"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-04-19

Ny professor i befolkningsstudier vid Umeå universitet

PORTRÄTT Anna Baranowska-Rataj är ny professor i befolkningsstudier med fokus på registerbaserad forskning. Hennes forskning är internationell och tvärvetenskaplig och bidrar till några av de viktigaste områdena inom befolkningsstudier: arbetsmarknad, familj och hälsa.

Text: Karin Johansson
Bild: Przemysław Chrostowski

Sedan den 1 mars 2023 är Anna Baranowska-Rataj ny professor i befolkningsstudier vid Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR). I sin forskning undersöker hon processer som kopplar samman ojämlikheter på arbetsmarknaden, familjeliv och välbefinnande. 

Precis som många andra demografer i Europa har Anna Baranowska-Rataj en internationell och tvärvetenskaplig bakgrund.

– Jag disputerade vid institutet för statistik och demografi vid Warsaw School of Economics i Polen. Under doktorandtiden gjorde jag forskningsvistelser vid Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung och Max Planck Institute for Demographic Research i Rostock. Dessa två forskningsvistelser var viktiga erfarenheter för mig och gjorde en stor inverkan på mitt sätt att tänka kring att bedriva forskning.
 
Efter att Anna disputerat fick hon tjänst på Sociologiska institutionen vid Umeå universitet, först som postdoc och senare som universitetslektor.

– Strax innan jag blev professor vid CEDAR hade jag förmånen att vara gästprofessor vid LIVES Centre vid universitetet i Lausanne. Min plan för framtiden är att använda dessa internationella erfarenheter och kontakter för att hjälpa forskare vid CEDAR att bli ännu mer synliga både inom Sverige och internationellt. 

Jag är särskilt intresserad av sambandet mellan yrkeskarriärer, familjeliv och hälsa

Forskar om arbetsmarknad och familjedynamik med hjälp av data från stora undersökningar

Annas forskning rör några av de större områdena inom befolkningsstudier så som arbetsmarknad, familj och hälsa. Hon använder kvantitativa data från stora undersökningar som Survey of Health, Ageing and Retirement in Europé (SHARE) och svenska register, inklusive de registerdatabaser som finns på CEDAR.
 
– Jag är särskilt intresserad av sambandet mellan yrkeskarriärer, familjeliv och hälsa. I mitt pågående projekt, som finansieras av Europeiska forskningsrådet, "The effects of unemployment on health of family members" (HEALFAM), undersöker jag hur en förlorad anställning påverkar hälsan hos partner, barn och äldre föräldrar till den arbetslöse. Jag undersöker också vilka institutionella och kulturella villkor som gör arbetslösas familjer mer eller mindre motståndskraftiga mot ekonomiska chocker som till exempel att förlora jobbet.

Intensiv vår

Anna är precis hemkommen från en konferens i New Orleans där hon tillsammans med sina teammedlemmar presenterat sitt arbete.  Samtidigt planerar hon med sina kollegor från European Association for Population Studies en workshop om "Families' resilience and well-being of children and youth" som ska äga rum i slutet av maj i Paris.

– Jag är redan förväntansfull inför de diskussioner som vi kommer att ha vid det mötet!

Under våren har Anna även varit med och arbetat med den nya kursen "Longitudinal studies of population data" som CEDAR samordnat.

– Jag tror det har varit den bästa undervisningsupplevelse jag någonsin haft, inte minst tack vare det stora engagemanget hos de superkloka studenter som var våra kursdeltagare. De har verkligen varit intresserade av ämnena som behandlats under kursen, ställt bra frågor och jag har lärt mig mycket av att interagera med dem.

Denna möjlighet att fortsätta att lära sig nya teorier, nya idéer och nya metoder är något som gör att jag är entusiastisk över mitt arbete

Att hela tiden lära sig nya saker motiverar

För Anna har det alltid varit viktigt att ha ett arbete där hon ständigt har möjlighet att lära sig nya saker, och inom befolkningsstudier finner hon stora möjligheter för detta.

– Inom befolkningsstudier avgränsar vi inte vår uppmärksamhet till ny utveckling inom en specifik disciplin, utan integrerar kunskap från olika discipliner som ekonomi, sociologi, kulturgeografi och statistik. Därför har flödet av nya saker att lära sig en helt annan takt för forskare som är intresserade av befolkningsstudier. Denna möjlighet att ständigt lära sig nya teorier, nya idéer och nya metoder är något som gör att jag är mycket entusiastisk över mitt arbete.                                                                                 

Hoppas kunna inspirera

Att vara professor kommer inte att betyda några större skillnader för Anna vad gäller innehållet i hennes arbete. Men hon ser nya möjligheter till att kunna stötta sina yngre kollegor.

– Jag ser fram emot att rekrytera doktorander och postdoktorer som vill ägna sig åt forskning vid CEDAR, och jag hoppas att de kommer att njuta av den öppna, inspirerande och vänliga forskningsmiljön lika mycket som jag gör.

 

Anna Baranowska-Rataj
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 47