"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-16 Uppdaterad: 2024-01-29, 10:18

Nyfikenheten på det egna ursprunget ledde till magisterexamen

PORTRÄTT Att studierna skulle resultera i en magisteruppsats i samiska kulturstudier var inget Aanna Johansson Larsson hade planerat när hon började plugga. Det växande intresset för den samiska kulturen kommer från rötterna på hennes pappas sida.

Text: Sandra Lundström
Bild: Aanna Johansson Larsson

– Jag har alltid varit nyfiken på mitt samiska ursprung och fick faktiskt lära mig sydsamiska under högstadiet och gymnasiet på modersmålsundervisning. Mina äldre släktingar har dock varit undvikande när jag ställt frågor och första gången jag hörde min pappa tala samiska var under en språk- och kåtabyggarkurs 2016. Han hade trott att han hade glömt det då han förnekades sitt språk som sjuåring när han började i skola.

En pusselbit har saknats

Hennes farmors lillasyster som föddes kring 20-talet har kunnat berätta en hel del men vissa ämnen var tabu.

– Mina släktingar utsattes för rasbiologiska undersökningar. Jag har verkligen förundrats av att ett så utvecklat och modernt samhälle som Sverige inte vill veta av de kunskaper som finns om dess urfolk.

Jag ville ha svar. Lärarna har varit fantastiska och deras möjlighet att ge mig svar, många gånger utöver kursplan och litteraturlista, har varit ovärderlig.

Att studierna skulle leda till en magisteruppsats och sedan byggas på med studier i sydsamiska på masternivå var inget som var planerat. Aanna har tidigare arbetat inom hemtjänsten och var samtidigt engagerad i samefrågor. När det fanns mer tid för familjen var det en glädje för henne att få börja studera.

– För mig har det alltid känts som om en pusselbit fattats. Jag ville ha svar. Lärarna har varit fantastiska och deras möjlighet att ge mig svar, många gånger utöver kursplan och litteraturlista, har varit ovärderlig. Jag vill särskilt nämna Krister Stoor.

När det var dags för magisteruppsatsen skrev Aanna en jämförande studie om reciprocitetsynsätt bland samer och arktiska urfolk.

– Det finns många likheter mellan ritualer hos samer och arktiska urfolk och björnens betydelse. Hela synen på naturen som något man har till låns och inget som någon kan äga är också gemensamt. Jakt i dessa kulturer var enbart för mat och kläder och inte för nöjes skull, hur urfolk delade på bytet sinsemellan på liknande vis.

Distansstudier kan vara tufft men är flexibelt

Att studierna gavs på distans var en förutsättning för att Aanna skulle kunna läsa eftersom hon har arbetat samtidigt. Även om kurserna kräver disciplin tycker Aanna att det har varit skönt att slippa åka långt för att få den här kunskapen, och alla kurser har innehållit bra diskussioner.

– Lärare som Anna-Lill har kunnat ställa bra frågor som fått en att se helt nya perspektiv. Det var fantastiskt när Krister Stoor kunde börja jojka under lektionen eller spela upp någon annans jojk. Det var tuffa studier som krävde mycket men det var också väldigt roligt!