"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/Andrei Orlov

Publicerad: 2022-01-14

Nyutexaminerade specialidrottslärare vid Umeå universitet

REPORTAGE Emma Bergström, Åsa Eriksson och Philip Carlsson har nyligen avslutat sina studier på Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7–9 och gymnasiet vid Umeå universitet. Nu är de behöriga lärare inom ämnet specialidrott, ivriga att tillämpa sina nyvunna kunskaper.

Text: Anna-Karin Eriksson

Programmet Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som vill komplettera tidigare ämneskunskaper och bli behörig lärare i grundskolan årskurs 7–9 eller gymnasieskolan. Emma Bergström, Åsa Eriksson och Philip Carlsson har skilda utbildningsbakgrunder men är samtliga behöriga lärare inom ämnet specialidrott efter avslutade KPU-studier.

Emma och Åsa har tidigare läst Tränarprogrammet med inriktning idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottspsykologi (180 hp) vid Umeå universitet och tog examen våren 2018 respektive 2019. Philip har kombinerat distanskurser inom idrottsvetenskap med sitt arbete inom idrottsområdet. Utan något direkt mål har han valt kurser som fångat hans intresse inom bland annat fysiologi, idrottspsykologi, nutrition och tränarskap.

Det kändes som ett lätt val att fortsätta läsa KPU specialidrott vid Umeå universitet

Läraryrket lockade till fortbildning med ämneslärarexamen

Emma Bergström, Åsa Eriksson och Philip Carlsson har lockats av läraryrket och valt att utbilda sig vidare genom KPU, inom ämnet specialidrott, vid Umeå universitet.

Tidigare var specialidrott ett yrkesämne och de flesta lärare kom direkt från idrottsföreningar. År 2017 klassificerade Skolverket om specialidrott vilket innebar att alla nyanställda lärare i specialidrott måste ha en ämneslärarutbildning. Enligt Skolverket möjliggör ämnet specialidrott en hälsosam idrottskarriär och prestationsutveckling inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier samt praktiskt utövande av specifik idrott mot elitnivå. Ämnet specialidrott får bara anordnas på idrottsutbildningar vid riksidrottsgymnasium eller nationellt godkända idrottsutbildningar.

Både Emma och Åsa har egna positiva erfarenheter av att vara studenter på ett idrottsgymnasium.

att få hjälpa andra att utvecklas inom sin idrott är något som jag tycker är väldigt roligt och stimulerande

-Jag trivdes bra med att kombinera mina gymnasiestudier med idrott. Efter min examen vid tränarprogrammet fick jag möjligheten att vikariera som specialidrottslärare och kände att det är ett yrke som jag trivdes med. Jag trivs i idrottsmiljöer och att få hjälpa andra att utvecklas inom sin idrott är något som jag tycker är väldigt roligt och stimulerande, säger Emma.

Åsa nickar instämmande.
-Bland det roligaste som finns i min roll som fotbollstränare är att se spelarna utvecklas, att få arbeta med det har varit en tanke hos mig under en lång tid. Jag trivdes väldigt bra i Umeå under min studietid så det kändes som ett lätt val att fortsätta läsa KPU specialidrott vid Umeå universitet, förklarar hon.

Philip Carlsson kom i kontakt med läraryrket och rollen specialidrottslärare i samband med att han började arbeta som tränare i anknytning till ett idrottsgymnasium för några år sedan. Han berättar att han då började söka information om vilka vägar det fanns för honom att bli behörig lärare inom ämnet specialidrott.

- KPU var den valmöjlighet som tilltalade mig mest. För mig personligen var det bästa alternativet att läsa på distans vid Umeå universitet, säger Philip som då kunnat bo kvar i Helsingborg och jobbat parallellt med studierna. 

KPU vid Umeå universitet skapar möjligheter

KPU vid Umeå universitet omfattar två delar, en utbildningsvetenskaplig kärna samt verksamhetsförlagd utbildning. Det finns möjlighet att välja mellan 50% studietakt (motsvarande 3 års deltidsstudier) och 100% studietakt (motsvarande 1,5 års helstudier). Programmet är menat att ha träffar på campus, men då de senaste tre terminerna har genomförts under den pågående Covid-19 pandemin har inga fysiska träffar, förutom slutseminariet, kunnat genomföras.

De tre studenterna har uppskattat att utbildningen går på distans och tycker studierna fungerat väldigt bra även om inga träffar har kunnat genomföras på campus. Samtliga har läst KPU på heltid, Emma och Philip har dessutom arbetat på sidan av sina distansstudier. Distansstudierna har vidare gjort det möjligt för Emma att satsa på en egen idrottssatsning vid sidan av studierna och arbetet.  

- För mig är distansundervisning perfekt! Jag har inte behövt göra några större omställningar i mitt liv och kunnat kombinera studier med mitt arbete. Sen så är specialidrott ett smalt och komplicerat ämne och ju längre man kommer i utbildningen desto fler frågeställning dyker upp. Att ha möjlighet att dela dessa frågeställningar med kurskamrater och lärare som också är insatta i ämnet är något som jag personligen har uppskattat väldigt mycket, säger Philip.

Ett logiskt val

De tre studenterna kan varmt rekommendera andra studenter att läsa KPU vid Umeå universitet.

Det bästa med utbildningen har varit mängden VFU, där vi fått möjlighet att testa och nyttjat de kunskaper vi fått med oss.

- Det bästa med utbildningen har varit mängden VFU, där vi fått möjlighet att testa och nyttjat de kunskaper vi fått med oss. Det är kompetenta lärare på utbildningen och det är ett bra steg på vägen om jag senare vill läsa till fler ämnen, förklarar Åsa.

Emma fortsätter i samma bana och förklarar att KPU är en bra utbildning för att förbereda sig för att arbeta på ett idrottsgymnasium.

- Jag fått mer kunskap om specialidrott som ett skolämne, hur ämnet är uppbyggt samt hur jag kan jobba kring betyg och bedömning i ämnet. Utöver detta har jag bland annat fått kunskaper om formativ och summativ bedömning samt hur det kan användas inom specialidrott, säger hon.  

-Att bli behörig och legitimerad som lärare stärker yrkets legitimitet. Inom specialidrott vet vi dessutom att behörigheten bland lärarna är påtagligt låg och för att ämnet specialidrott skall utvecklas behöver fler bli behöriga. Här är KPU ett mycket logiskt val, påpekar Philip.

Utbildade för framtiden

Emma kommer nu närmast efter examen att söka jobb som specialidrottslärare. Åsa har fått en tjänst på en gymnasieskola hemmavid och börjar arbeta som specialidrottslärare direkt efter examen. Philip kommer från och med måndag att vara tillbaka på sitt arbete vid idrottsgymnasiet i Helsingborg.

Mina arbetsuppgifter kommer fortsatt vara de samma som innan utbildningen, men min metodik och mina möjligheter för framtiden är nya

-Mina arbetsuppgifter kommer fortsatt vara de samma som innan utbildningen, men min metodik och mina möjligheter för framtiden är nya, fortsätter han. Redan under nästa vecka kommer jag dessutom att påbörja ett nytt examensarbete, denna gång för att plocka ut en kandidatexamen i Idrottsvetenskap på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm, avslutar Philip Carlsson. 

Läs mer om Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7-9 och gymnasiet

Faktaruta

Emma Bergström

Ålder: 28 år
Utbildning vid Umeå universitet: Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi (180 hp) samt KPU för gymnasiet i ämnet specialidrott (90 hp)​
Oanad talang: Är kung på vattenskidor
Bästa matlådan: Lasagne
Mitt bästa smultronställe i Umeå: Tavelsjöberget 

Philip Carlsson

Ålder: 31 år
Utbildning vid Umeå Universitet: KPU för gymnasiet i ämnet specialidrott (90 hp)
Oanad talang: Borde få vara med i På spåret.
Bästa matlådan: Just nu är det sallad! Det finns inga regler för hur en sallad skall se ut eller vad den skall bestå av. Sallad är precis vad man vill att den skall vara!
Mitt bästa smultronställe i Umeå: Har ännu inte kunnat besöka björkarnas stad men jag tror att jag skulle gilla IKSU sport. En anläggning i min smak!

Åsa Eriksson

Ålder: 27 år
Utbildning vid Umeå universitet: Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi (180 hp) samt KPU för gymnasiet i ämnet specialidrott (90 hp)
Oanad talang: Oväntat bra på att snickra
Bästa matlådan: Lasagne i alla former
Mitt bästa smultronställe i Umeå: Hamptjärnsberget eller Tavelsjöberget när man saknar fjällen