"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7-9 och gymnasiet

 • Antal högskolepoäng 90 hp
 • Studietid 3 år (deltid)
 • Studietid 1,5 år (heltid)
 • Studieform Distans
 • Starttid Hösttermin 2024

Har du redan läst 90 hp i ett ämne från universitet och högskola? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har ämnesstudierna avklarade i ett eller flera ämnen som är skolämnen. KPU är en kortare utbildning som kompletterar dina tidigare studier med en pedagogisk utbildning och ger ämneslärarexamen.

Jobbar du redan som lärare?

Jobbar du som lärare idag så rekommenderar vi istället att läsa inom VAL-projektet. VAL vänder sig till de som arbetar som lärare men saknar en examen, läs mer om detta här https://lararutbildning.nu/val/

Under utbildningen

Programmet omfattar 90 hp och beroende på om du läser på helfart eller halvfart når du lärarexamen på 1½ år eller 3 år. Programmet ges på distans med fysiska träffar på campus på dagtid.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar två delar:
- utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
- verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) tar upp frågor om kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati, och hur du i en kommande yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas. Du utbildas i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen som utförs i den skolform som din planerade lärarexamen motsvarar (grundskola eller gymnasium). Med stöd av en handledare får du träna på att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet.

Om du läser programmet på 100% studietakt genomför den första VFU-perioden på termin 2. Läser du programmet med 50% studietakt genomför du den första VFU-perioden under den tredje terminen.

Lärarhögskolan tilldelar dig en VFU-placering vid en skola i Västerbottens län, alternativt i någon av de angränsande kommuner som ingått VFU-avtal. För detaljerad information angående VFU och placeringar se VFU-handboken för studenter.  

För dig som bor på annan ort (utanför ovan beskrivet område) finns det goda möjligheter att få genomföra din VFU i din hemkommun. Mer information och regler för genomförande meddelas efter antagning till programmet. 

Välj studietakt

Du kan välja mellan 50 % takt och 100 % studietakt.

KPU med 100% studietakt.

Du läser på distans 30 högskolepoäng per termin, vilket innebär att du kommer att vara färdig lärare på 1,5 år. 

KPU med 50% studietakt

Du läser på distans 15 högskolepoäng per termin, vilket innebär att du kommer att vara färdig lärare på 3 år. 

Distansstudier

Programmet ges på distans, med cirka två träffar per termin på plats i Umeå, under cirka två-tre dagar/per träff. Mellan träffarna har du undervisning och träffar via en lärplattform samt självstudier.

Kursträffar

Information om kursträffar under första terminen ges i välkomstbrevet inför programstarten. Därefter erhålls information om kursträffar fortlöpande under utbildningen.

Ämnen du kan antas i 

Du ansöker till KPU inom ett ämnesområde, exempelvis språk eller estetiska ämnen. Om du bedöms behörig i minst ett av de ämnena och i övrigt uppfyller behörighetskraven för programmet, kommer du antas till KPU, under förutsättningar att plats finns, och få påbörja studier. Bedömningsarbetet av dina övriga ämnesmeriter i relation till Ämne 2 och eventuellt Ämne 3 inleds efter att du blivit antagen till programmet.

Resultatet av bedömningen delges under den första kursen i programmet. Beroende på omfattning av dina tidigare studier kommer du kunna inrikta din examen mot antingen arbete i grundskolans årskurs 7-9 (kräver minst 90 hp ämnesstudier) eller gymnasieskolan (kräver minst 120 hp ämnesstudier), se avsnitten ”Examen och legitimation” nedan. Särskilda krav ställs för att nå en examen på avancerad nivå.  

Underlag för bedömning av behörighet KPU

Ämnen du kan antas i: 100% studietakt         

Bild
Biologi
Finska
Franska
Fysik
Hem- och konsumentkunskap
Kemi
Matematik
Musik
Naturkunskap
Samiska
Spanska
Specialidrott
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik
Textilslöjd
Trä-och metallslöjd
Tyska

Ämnen du kan antas i: 50% Studietakt

Bild
Finska
Franska
Musik
Textilslöjd
Trä- och metallslöjd
Samiska
Spanska
Svenska
Svenska som andraspråk
Tyska

Examen och legitimation

Läs mer om examen och legitimation

Programöversikt

KPU 100% studietakt

Termin 1 (ht): Skolans uppdrag, 15 hp, Undervisning och lärande, 15 hp
Termin 2 (vt): VFU 1, 15 hp, Bedömning för och av lärande, 15 hp
Termin 3 (ht): VFU 2, 15 hp, Examensarbete, 15 hp

KPU 50% studietakt

Termin 1 (ht): Skolans uppdrag 15 hp,
Termin 2 (vt): Undervisning och lärande, 15 hp
Termin 3 (ht): VFU 1, 15 hp, 
Termin 4 (vt): Bedömning för och av lärande, 15 hp
Termin 5 (ht): VFU 2, 15 hp
Termin 6 (vt): Examensarbete, 15 hp

Efter utbildningen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan.

Bli lärare du också!

Alexander och Bo arbetar som ämneslärare i språk. Hör dem berätta varför de trivs med sitt arbete.

Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, eller
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Anmälan och behörighet

Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet, 90 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Estetiska ämnen

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  50%, Distans

  Behörighet

  Grundläggande behörighet. Särskild behörighet till utbildningen har den som har ämneskunskaper omfattande minst 90 högskolepoäng ämnesstudier i ett av undervisningsämnena i grundskolans årskurs 7-9: bild, musik, textilslöjd eller trä- och metallslöjd. Särskild behörighet till utbildning som avses i föregående mening har också den som - har ämneskunskaper som har sådan relevans för undervisningsämnet att det kan anses motsvara de poängkrav som anges där, eller - genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (1-165 hp). Platserna fördelas procentuellt efter behörighet till undervisningsämnena - bild, musik (34%), - textilslöjd, trä- och metallslöjd (66%).

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P6102

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Grundläggande behörighet. Särskild behörighet till utbildningen har den som har ämneskunskaper omfattande minst 90 högskolepoäng ämnesstudier i ett av undervisningsämnena i grundskolans årskurs 7-9: bild, musik, textilslöjd eller trä- och metallslöjd. Särskild behörighet till utbildning som avses i föregående mening har också den som - har ämneskunskaper som har sådan relevans för undervisningsämnet att det kan anses motsvara de poängkrav som anges där, eller - genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (1-165 hp). Platserna fördelas procentuellt efter behörighet till undervisningsämnena - bild, musik (34%), - textilslöjd, trä- och metallslöjd (66%).

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P6002

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.
 • Hem- och konsumentkunskap

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Grundläggande behörighet. Särskild behörighet till utbildningen har den som har ämneskunskaper omfattande minst 90 högskolepoäng ämnesstudier i undervisningsämnet hem- och konsumentkunskap i grundskolans årskurs 7-9. Särskild behörighet till utbildning som avses i föregående mening har också den som - har ämneskunskaper som har sådan relevans för undervisningsämnet att det kan anses motsvara de poängkrav som anges där, eller - genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (1-165 hp)

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P6004

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.
 • Matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Grundläggande behörighet. Särskild behörighet till utbildningen har den som har ämneskunskaper omfattande minst 120 högskolepoäng ämnesstudier i undervisningsämnet naturkunskap i gymnasieskolan, eller minst 90 högskolepoäng ämnesstudier i ett av undervisningsämnena i grundskolans årskurs 7-9: biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik. Särskild behörighet till utbildning som avses i föregående mening har också den som - har ämneskunskaper som har sådan relevans för undervisningsämnet att det kan anses motsvara de poängkrav som anges där, eller - genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (1-165 hp). Platserna fördelas procentuellt efter behörighet till undervisningsämnena - biologi, matematik, naturkunskap (34%), - fysik, kemi, teknik (66%).

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P6006

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.
 • Specialidrott

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Grundläggande behörighet. Särskild behörighet till utbildningen har den som har ämneskunskaper omfattande minst 120 högskolepoäng ämnesstudier i undervisningsämnet specialidrott i gymnasieskolan. Särskild behörighet till utbildning som avses i föregående mening har också den som - har ämneskunskaper som har sådan relevans för undervisningsämnet att det kan anses motsvara de poängkrav som anges där, eller - genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (1-165 hp)

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P6008

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.
 • Språk

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  50%, Distans

  Behörighet

  Grundläggande behörighet. Särskild behörighet till utbildningen har den som har ämneskunskaper omfattande minst 90 högskolepoäng ämnesstudier i ett av undervisningsämnena i grundskolans årskurs 7-9: finska, franska, samiska, spanska, svenska, svenska som andraspråk eller tyska. Särskild behörighet till utbildning som avses i föregående mening har också den som - har ämneskunskaper som har sådan relevans för undervisningsämnet att det kan anses motsvara de poängkrav som anges där, eller - genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (1-165 hp). Platserna fördelas procentuellt efter behörighet till undervisningsämnena - finska, samiska (44%), - franska, spanska, svenska, svenska som andraspråk, tyska (56%).

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P6110

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Grundläggande behörighet. Särskild behörighet till utbildningen har den som har ämneskunskaper omfattande minst 90 högskolepoäng ämnesstudier i ett av undervisningsämnena i grundskolans årskurs 7-9: finska, franska, samiska, spanska, svenska, svenska som andraspråk eller tyska. Särskild behörighet till utbildning som avses i föregående mening har också den som - har ämneskunskaper som har sådan relevans för undervisningsämnet att det kan anses motsvara de poängkrav som anges där, eller - genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (1-165 hp). Platserna fördelas procentuellt efter behörighet till undervisningsämnena - finska, samiska (44%), - franska, spanska, svenska, svenska som andraspråk, tyska (56%).

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P6010

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter