Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7-9 och gymnasiet

  • Antal högskolepoäng 90 hp
  • Studietid 3 år (deltid)
  • Studietid 1,5 år (heltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Har du redan läst 90 hp i ett ämne från universitet och högskola? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har ämnesstudierna avklarade i ett eller flera ämnen som är skolämnen. KPU är en kortare utbildning som kompletterar dina tidigare studier med en pedagogisk utbildning och ger ämneslärarexamen.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

NY KPU-utbildning startar hösten 2020!

Det här är en ny KPU-utbildning. Tidigare kunde du söka till ett KPU-program för årskurs 7-9 och ett KPU-program för gymnasiet - men detta nya program samlar båda skolformerna.  

Under utbildningen

Programmet är 90 hp långt och beroende på om du läser på helfart eller halvfart är du färdig lärare på 1½ år eller 3 år. Programmet ges på distans.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar två delar:
- utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
- verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) tar upp frågor om kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati, och hur du i en kommande yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas. Du utbildas i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) ligger i två kurser omfattande 15 hp vardera. Med stöd av en handledare kommer du att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i skolan. Du får träna dig att leda barn och ungdomar, samarbeta med andra lärare samt förbereda dig för läraryrkets alla delar. 

Välj studietakt

Du kan välja mellan 50 % takt och 100 % studietakt.

KPU med 100% studietakt.

Du läser på distans 30 högskolepoäng per termin, vilket innebär att du kommer att vara färdig lärare på 1,5 år. 

KPU med 50% studietakt

Du läser på distans 15 högskolepoäng per termin, vilket innebär att du kommer att vara färdig lärare på 3 år. 

Distansstudier

Programmet ges på distans. Det innebär att du har ca tre träffar per termin på plats i Umeå, under ca två dagar/per träff. Mellan träffarna kommer du att ha undervisning och träffar via en lärplattform samt självstudier.

Kursträffar

Här kommer du hitta information om när kursträffarna ligger.

Ämnen du kan antas i 

Du ansöker till KPU i ett ämne. Om du bedöms behörig i ett ämne och i övrigt uppfyller behörighetskraven för programmet, kommer du antas till KPU, under förutsättningar att plats finns, och få påbörja studier. Bedömningsarbetet av dina övriga ämnesmeriter i relation till Ämne 2 och eventuellt Ämne 3 inleds efter att du blivit antagen till programmet. Resultatet av bedömningen delges under den första kursen i programmet. Särskilda krav ställs för att nå en examen på avancerad nivå.

Ämnen du kan antas i:

Bild
Biologi
Finska
Franska
Fysik
Hem- och konsumentkunskap
Kemi
Matematik
Musik
Naturkunskap
Samiska
Spanska
Specialidrott
Svenska
Svenska som andra språk
Teknik
Textilslöjd
Trä-och metallslöjd
Tyska

Läs mer:
Ämneskrav för behörighet (pdf).
Riktlinjer för ämnet naturkunskap (pdf).

Examen och legitimation

Läs mer om examen och legitimation

Programöversikt

KPU 100% studietakt

Termin 1 (ht): Skolans uppdrag, 15 hp, Undervisning och lärande, 15 hp
Termin 2 (vt): VFU 1, 15 hp, Bedömning för och av lärande, 15 hp
Termin 3 (ht): VFU 2, 15 hp, Examensarbete, 15 hp

KPU 50% studietakt

Termin 1 (ht): Skolans uppdrag 15 hp,
Termin 2 (vt): Undervisning och lärande, 15 hp
Termin 3 (ht): VFU 1, 15 hp, 
Termin 4 (vt): Bedömning för och av lärande, 15 hp
Termin 5 (ht): VFU 2, 15 hp
Termin 6 (vt): Examensarbete, 15 hp

Kursernas namn är preliminära.

Efter utbildningen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan.

Film: Bli lärare du också!
Bli lärare du också!

Alexander och Bo arbetar som ämneslärare i språk. Hör dem berätta varför de trivs med sitt arbete.

Anmälan och behörighet

Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet, 90 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

50%

Behörighet

Högskolestudier motsvarande minst 90 hp* i ett ämne. Med ämne avses relevant undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 och eller i gymnasiet, se information om vad som krävs i respektive ämne i Lärarhögskolans programinformation. *I undervisningsämnen som endast förekommer i gymnasieskolan krävs 120 hp.

Urval

Meritvärdering i respektive grupp baseras på högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (upp till 165 hp). Platserna avsätts med avseende på sökandes undervisningsämne på följande sätt: -Hem- och konsumentkunskap, 30 % -Slöjd (textilslöjd, trä- och metallslöjd), 10 % -Fysik eller kemi, 10 % -Bild, 6 % -Teknik, 6 % -Moderna språk (franska, spanska, tyska), 6 % -Musik, 6 % -Specialidrott, 6 % -Svenska som andra språk, 6 % -Samiska, 4 % -Samtliga behöriga sökande med minst 90 hp* i ett undervisningsämne (de prioriterade ämnena ovan samt biologi, finska, matematik, naturkunskap och svenska), 10 % Om det finns färre behöriga sökande än platser till prioriterade ämnen omfördelas platserna till urvalsgruppen Samtliga behöriga sökande. Sökande som konkurrerar till platser för prioriterat ämne konkurrerar även i gruppen Samtliga behöriga sökande. *I ämnena specialidrott och naturkunskap krävs alltid 120 hp eftersom ämnena endast förekommer i gymnasieskolan.

Anmälningskod

UMU-P6110

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Hösttermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Högskolestudier motsvarande minst 90 hp* i ett ämne. Med ämne avses relevant undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 och eller i gymnasiet, se information om vad som krävs i respektive ämne i Lärarhögskolans programinformation. *I undervisningsämnen som endast förekommer i gymnasieskolan krävs 120 hp.

Urval

¨Meritvärdering i respektive grupp baseras på högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (upp till 165 hp). Platserna avsätts med avseende på sökandes undervisningsämne på följande sätt: -Hem- och konsumentkunskap, 30 % -Slöjd (textilslöjd, trä- och metallslöjd), 10 % -Fysik eller kemi, 10 % -Bild, 6 % -Teknik, 6 % -Moderna språk (franska, spanska, tyska), 6 % -Musik, 6 % -Specialidrott, 6 % -Svenska som andra språk, 6 % -Samiska, 4 % -Samtliga behöriga sökande med minst 90 hp* i ett undervisningsämne (de prioriterade ämnena ovan samt biologi, finska, matematik, naturkunskap och svenska), 10 % Om det finns färre behöriga sökande än platser till prioriterade ämnen omfördelas platserna till urvalsgruppen Samtliga behöriga sökande. Sökande som konkurrerar till platser för prioriterat ämne konkurrerar även i gruppen Samtliga behöriga sökande. *I ämnena specialidrott och naturkunskap krävs alltid 120 hp eftersom ämnena endast förekommer i gymnasieskolan.

Anmälningskod

UMU-P6100

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter