"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-08-23

Pratar om polarforskningsexpedition

PORTRÄTT Johan Wikner vid Umeå universitet ska följa med på en stor internationell expedition till Arktis. Det är första gången som forskarna kan åka norr om Grönland och fånga fisk under istäcket. På den arktiska vetenskapsturnén den 27 augusti berättar han mer om vad han förväntar sig av resan.

Bild: Mattias Pettersson

Se lunchseminariet live

27 augusti, kl. 12.00–13.00
live.umu.se/arctic-five/

Vad ska du prata om?

Jag ska presentera den stora internationella arktiska expeditionen ”Synoptic Arctic Survey”, som ska genomföras under augusti till september år 2020. Sju länder – Sverige, Kanada, USA, Storbritannien, Japan, Sydkorea och Tyskland – är redan klara att åka med, och två till ska snart ge besked. Vi svenskar deltar med isbrytaren Oden och ett 30-tal forskare.

Vad är så speciellt med expeditionen?

Det är första gången flera länder samtidigt ska undersöka Arktis miljö och få en mer heltäckande bild över hur hela områdets miljö påverkats av de påbörjade klimatförändringarna. Expeditionen planerar också att färdas norr om Grönland, något som varit otänkbart tidigare på grund av svåra isförhållanden. Studien ska också utgöra en grund för framtida expeditioner och ge möjlighet att följa utvecklingen i Arktis. I den svenska expeditionen ingår många biologiska studier, något som varit ovanligt tidigare.

Varför är forskningen viktig?

Expeditionen ska svara på vilka ekologiska och hydrografiska förändringar som kommer ske när Arktis inte längre har ett istäcke året runt. Vi ska bland annat studera olika typer av plankton, som bottendjur och fiskar äter. Det är viktigt att veta för att kunna använda resurserna i Arktis på ett uthålligt sätt.

Berätta om den svenska fartygsexpeditionen!

Vi forskare går ombord på Oden i Tromsö, och åker en rutt över Nordpolen och in bakom Grönland och tillbaka. Prover tas både i och under isen, och i större öppna råkar. Allt från virus till fisk kommer att studeras. Vi kommer också försöka fånga fisk under istäcket norr om Grönland för första gången. Stora infrusna depåer av gasen metan ska också undersökas, och bedöma riskerna för att de frigörs när miljön blir varmare. Vi ska även kolla om mängden algplankton har ökat och mäta hur mycket koldioxid som släpps ut.

Johan Wikner
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 80