Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Johan Wikner

Johan Wikner

Jag forskar om marina bakterier och deras inverkan på miljötillståndet i havet, samt är föreståndare för Umeå Marina Forskningscentrum.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB. H3, Linnaeus väg 6, Umeå, A3.18.21 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Umeå marina forskningscentrum (UMF) Roll: Föreståndare
Plats
Norrbyn, 905 71 Hörnefors Norrbyn, 90571 Hörnefors

Marina bakteriers roll för uppkomsten av syrefria havsområden och produktion av koldioxid

Min forskning inriktar sig på att förstå vad som kontrollerar bakterieplankton: tillväxt, respiration och förekomst i havet. Det har relevans för hur naturligt organiskt material bryts ner, syre konsumeras och olika ämnen omvandlas i biosfären. Speciellt intresserar jag mig för hur ämnen från älvar och vattendrag påverkar bakteriernas aktivitet i havsmiljön.

Ett projekt försöker mäta hur stor bakterieplanktons underhållsrespiration är i naturliga miljöer, hur den varierar mellan olika typer av födosubstrat och arter. Vi vill också förstå hur stor basalrespirationen är av den totala, och vilka konskvenser detta har för vad som bestämmer syresituationen och produktionen av koldioxid i havet.

Ett annat projekt studerar storleken på respirationen i Östersjön, vad som styr dess hastighet och vilken kontrollerande betydelse tillförsel av kol från älvar och vattendrag har.

Tidsserier från miljöövervakningsprogram används för att förstå vad som kontrollerar bakteriell tillväxt och respiration på långa tidskalor. Där ingår också bedömning av klimatförändringars inverkan på bakteriell aktivitet och förekomst.

Jag utför också miljöanalys av Bottniska viken för den nationella marina tillståndbeskrivningen Havet 20YY.

Kontakta mig för examensarbete inom dessa områden.

Läs mer på Umeå Marina Forskningscentrum.

Forskningsområde
Marin ekologi

Forskningsprojekt
Klimatrelaterad reglering av biologisk syrekonsumtion i Östersjön

Betydelse av bakteriell respiration för marin syrekonsumtion och CO2-emission

Syrefria bottnar i kusthavet och ökad emission av CO2 till atmosfären utgör prioriterade hotbilder mot biosfären idag. Respirationen hos bakterieplankton står för mer än 50 procent av flödet av kol och syre i akvatiska system. Ökad förståelse av hur bakteriell respiration regleras är därför nödvändigt för att kunna utveckla bra modeller för den marina kol- och syrecykeln. Dessa utgör grunden för åtgärder mot syrefria bottnar och bedömning av människans roll för CO2 balansen i atmosfären.

Projektet berör följande frågeställningar:

  • Är tillväxt effektiviteten hos bakterieplankton en funktion av näringsstatus?
  • Påverkar energiinnehåll och förhållande mellan kol, kväve och fosfor i substratet tillväxteffektiviteten?
  • Står underhållsenergin hos bakterieplankton för en betydande del av cellandningen i djuphavet?
  • Hur stor andel av sedimenterade material mineraliseras och upplöses i den afotiska vattenpelaren?
  • Regleras bakterieplankton dynamiken av stora meteorologiska företeelser som den nordatlantiska oscillationen?

Arbetet omfattar både fältstudier ombord på forskningsfartyg till havs och experimentellt arbete i laboratoriet, främst vid Umeå Marina Forskningscentrum. Metodologi utgörs av moderna tekniker för bestämning av bakterieplankton, cryo-elektronmikroskopi, DNA sekvensering och bioinformatik, biokemiska metoder för tillväxtskattningar in situ, analyser genuttryck med mRNA, separationstekniker med ultrafiltrering, syreförbrukning med optode-teknik och CO2-emissions bestämningar. Kemostater används som experimentellt system för vissa frågeställningar. Som utvärderingsverktyg används UMFs databas (SQL-språk) och statistikmjukvaran SPSS.

2020
Frontiers in Marine Science, FRONTIERS MEDIA SA 2020, Vol. 6
Muelbert, Jose H.; Nidzieko, Nicholas J.; Acosta, Alicia T. R.; et al.
2019
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 6
Muelbert, Jose H.; Nidzieko, Nicholas J.; Acosta, Alicia T. R.; et al.
2019
Limnology and Oceanography: Methods, John Wiley & Sons 2019, Vol. 17, (3) : 179-189
Vikström, Kevin; Tengberg, Anders; Wikner, Johan
2019
Microbial Ecology, Springer 2019, Vol. 77, (3) : 574-586
Vikström, Kevin; Wikner, Johan
2018
Helcom 2018
Huseby, Siv; Wikner, Johan
2017
Journal of Marine Systems, Vol. 170 : 22-30
Ahlgren, Joakim; Grimvall, Anders; Omstedt, Anders; et al.
2017
Havsmiljöinstitutets rapport, 2017:5
Ahlgren, Joakim; Rolff, Carl; Grimvall, Anders; et al.
2016
Havet: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2015/2016, Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten 2016 : 25-28
Andersson, Agneta; Wikner, Johan
2016
Marine Ecology Progress Series, Oldendorf/Luhe: 2016, Vol. 561 : 17-29
Båmstedt, Ulf; Wikner, Johan
2015
Ambio, Springer 2015, Vol. 44, (Suppl 3) : S345-S356
Andersson, Agneta; Meier, H.E. Markus; Ripszam, Matyas; et al.
2015
Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin, London: Springer 2015 : 363-380
Viitasalo, Markku; Blenckner, Thorsten; Gårdmark, Anna; et al.
2013
Havsmiljöinstitutets rapport, 3
Moksnes, Per-Olav; Albertsson, Jan; Elfwing, Tina; et al.
2013
FEMS Microbiology Ecology, Hoboken: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 85, (2) : 338-347
Nydahl, Anna; Panigrahi, Satya; Wikner, Johan
2013
Estuarine, Coastal and Shelf Science, Academia Press 2013, Vol. 136 : 269-279
Panigrahi, Satya; Nydahl, Anna; Anton, Peter; et al.
2013
Limnology and Oceanography: Methods, Association for the Sciences of Limnology and Oceanography 2013, Vol. 11 : 1-15
Wikner, Johan; Panigrahi, Satya; Nydahl, Anna; et al.
2012
Marine Ecology Progress Series, Vol. 453 : 37-48
Grubisic, Lorena M.; Brutemark, Andreas; Weyhenmeyer, Gesa A.; et al.
2012
Global Change Biology, Vol. 18, (8) : 2509-2519
Wikner, Johan; Andersson, Agneta
2012
Havet 2012: om miljötillståndet i svenska havsområden, Stockholm / Göteborg: Havsmiljöinstitutet och Havs- och vattenmyndigheten 2012 : 46-46
Wikner, Johan; Karlsson, Chatarina; Andersson, Agneta; et al.
2011
Havet 2011: om miljötillståndet i svenska havsområden, Göteborg ; Stockholm: Havs-och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet 2011 : 6-12
Nilsson, Jonas; Moksnes, Per-Olav; Elfwing, Tina; et al.
2011
Havet 2011: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2011, Stockholm: Naturvårdsverket, Havsmiljöinstitutet och Havs- och vattenmyndigheten 2011 : 30-30
Wikner, Johan; Andersson, Agneta; Karlsson, Chatarina; et al.
2010
Havet: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2010, Stockholm: Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet 2010 : 26-29
Larsson, Ulf; Nyberg, Svante; Andreasson, Kristin; et al.
2010
JRC scientific and technical reports
Rogers, Stuart; Casini, Michele; Cury, Philippe; et al.
2010
HAVET: 2010, Stockholm: Naturvårdsverket 2010 : 34-34
Wikner, Johan
2010
Havet: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2010, Stockholm: Naturvårdsverket 2010 : 30-30
Wikner, Johan; Andersson, Agneta; Albertsson, Jan; et al.
2009
Limnology, Vol. 10, (2) : 73-85
Panigrahi, Satya; Wikner, Johan; Panigrahy, R. C.; et al.
2009
Havet 2009: Nationell marin tillståndsrapport, Stockholm: Naturvårdsverket 2009 : 39-39
Wikner, Johan
2008
Länsstyrelsens rapporter, 2008:10
Andersson, Agneta; Hansen, W; Wänstrand, I; et al.
2008
Gävle: Länsstyrelsen Gävleborg 2008
Andersson, Agneta; Hansen, Wenche; Wänstrand, Ingrid; et al.
2008
Havet: Nationell marin tillståndsrapport, Stockholm: Naturvårdsverket 2008 : 52-52
Wikner, Johan
2008
Meddelanden / Länsstyrelsen, Västerbottens län, 1
Wikner, Johan; Kronholm, Malin; Sedin, Anneli; et al.
2007
Stockholm: Naturvårdsverket 2007
Båmstedt, Ulf; Andersson, Agneta; Wikner, Johan; et al.
2007
Havet: Nationell marin tillståndsrapport, Stockholm: Naturvårdsverket 2007 : 45-46
Wikner, Johan
2006
Journal of Marine Systems, Elsevier 2006, Vol. 63, (3-4) : 155-161
Algesten, Grete; Brydsten, Lars; Jonsson, Per; et al.
2005
Limnology and Oceanography, American Society of Limnology and Oceanography 2005, Vol. 50, (3) : 945-956
Kisand, Veljo; Andersson, Nina; Wikner, Johan
2005
Luleå: Länsstyrelsen i Norrbottens län 2005
Wikner, Johan
2004
Global Biogeochemical Cycles, Washington, D.C: American Geophysical Union (AGU) 2004, Vol. 18 : 4021-4028
Algesten, Grete; Wikner, Johan; Sobek, Sobek; et al.
2004
Bottniska viken: årsrapport från den marina miljöövervakningen. 2003, Skydd av havsområden gagnar fisken, Hörnefors: Umeå marina forskningscentrum (UMF) 2004 : 11-13
Andersson, Agneta; Wikner, Johan
2004
Aquatic Microbial Ecology, Vol. 37, (2) : 137-148
Langenheder, Silke; Kisand, Veljo; Lindström, Eva S; et al.
2004
Marine Ecology Progress Series, Inter-Research 2004, Vol. 268 : 13-29
Sandberg, Johannes; Andersson, Agneta; Johansson, S; et al.
2004
Bottniska viken: årsrapport från den marina miljöövervakningen. 2003, Skydd av havsområden gagnar fisken, Hörnefors: Umeå marina forskningscentrum (UMF) 2004 : 31-35
Wikner, Johan; Andersson, Agneta; Johansson, Sif; et al.
2003
Applied and Environmental Microbiology, American Society for Microbiology 2003, Vol. 69, (6) : 3607-3616
Kisand, Veljo; Wikner, Johan
2003
Journal of Microbiological Methods, Vol. 54, (2) : 183-191
Kisand, Veljo; Wikner, Johan
2003
FEMS Microbiology Ecology, Vol. 45, (2) : 189-202
Langenheder, Silke; Kisand, Veljo; Wikner, Johan; et al.
2002
Applied and Environmental Microbiology, American Society of Microbiology 2002, Vol. 68, (1) : 379-388
Kisand, Veljo; Cuadros, Rocio; Wikner, Johan
1999
Aquatic Microbial Ecology, Oldendorf: Inter-Research 1999, Vol. 19, (1) : 47-56
Bertilsson, Stefan; Stepanauskas, Ramonas; Cuadros-Hansson, Rocio; et al.
1999
Aquatic Microbial Ecology, Oldendorf: Inter-Research 1999, Vol. 17, (3) : 289-299
Wikner, Johan; Cuadros, Rocio; Jansson, Mats
1999
Aquatic Microbial Ecology, Oldendorf: Inter-Research 1999, Vol. 20, (3) : 245-260
Wikner, Johan; Hagström, Åke
1998
Applied and Environmental Microbiology, American Society for Microbiology 1998, Vol. 64, (9) : 3246-3255
Blackburn, Nicholas; Hagström, Åke; Wikner, Johan; et al.
1996
Marine Biology, Vol. 126, (4) : 791-801
Andersson, Agneta; Hajdu, Susanna; Haecky, Pia; et al.
1996
Ambio, Stockholm: Swedish Royal Academy of Sciences 1996 : 13-21
Kuparinen, Jorma; Leonardsson, Kjell; Mattila, Johanna; et al.