Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Johan Wikner

Johan Wikner

Jag forskar om marina bakterier och deras inverkan på miljötillståndet i havet.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB. H3, Linnaeus väg 6, Umeå, A3.18.21 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Umeå marina forskningscentrum (UMF)
Plats
Norrbyn, 905 71 Hörnefors Norrbyn, 90571 Hörnefors

Marin mikrobiell ekologi

Min forskning inriktar sig på att förstå vad som kontrollerar Prokaryoter (Bakterier och Arkéer) i havet vad gäller tillväxt, respiration och förekomst i havet. Det har relevans för hur naturligt organiskt material bryts ner, syre konsumeras och olika ämnen omvandlas i biosfären. Speciellt intresserar jag mig för hur organiskt kol och näringsämnen från älvar och vattendrag påverkar bakteriernas aktivitet i havsmiljön. Även hur ett krympande istäcke i Arktis kommer att påverka Prokaryoternas inverkan på kolcykeln. Utveckling av en precis metod för mätning av syrekonsumtion med sensorteknik och Peltier-element har varit avgörande för forskningen. Tidsserier från miljöövervakningsprogram används för att förstå vad som kontrollerar bakteriell förekomst och tillväxt och på stora rums och långa tidskalor. Där ingår också bedömning av klimatförändringars inverkan på bakteriell aktivitet och förekomst.

Till Havsmiljöinstitutets enhet vid Umeå universitet bidrar jag med analys och syntes av tillståndet i havsmiljön. Speciellt avser det miljömålen Ingen övergödning och Begränsad klimatpåverkan, samt det globala miljömålet Hav och marina resurser. Resultaten används för rådgivning till havsförvaltande myndigheter och kommuniceras till allmänhet och beslutsfattare.

Kontakta mig för examensarbete inom dessa områden.

FEMS Microbiology Ecology, Oxford University Press 2022, Vol. 98, (11)
Vass, Máté; Eriksson, Karolina; Carlsson-Graner, Ulla; et al.
Climate change in the baltic sea: 2021 fact sheet, Helsinki: Helsinki Commission (HELCOM) 2021 : 39-39
Jürgens, Klaus; Wikner, Johan
Frontiers in Marine Science, FRONTIERS MEDIA SA 2020, Vol. 6
Muelbert, Jose H.; Nidzieko, Nicholas J.; Acosta, Alicia T. R.; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 7
Vikström, Kevin; Bartl, Ines; Karlsson, Jan; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 6
Muelbert, Jose H.; Nidzieko, Nicholas J.; Acosta, Alicia T. R.; et al.
Limnology and Oceanography: Methods, John Wiley & Sons 2019, Vol. 17, (3) : 179-189
Vikström, Kevin; Tengberg, Anders; Wikner, Johan
Havsutsikt, Havsmiljöinstitutet 2019, (2) : 6-8
Vikström, Kevin; Wikner, Johan
Microbial Ecology, Springer 2019, Vol. 77, (3) : 574-586
Vikström, Kevin; Wikner, Johan
Helcom 2018
Huseby, Siv; Wikner, Johan
Journal of Marine Systems, Vol. 170 : 22-30
Ahlgren, Joakim; Grimvall, Anders; Omstedt, Anders; et al.
Havsmiljöinstitutets rapport, 2017:5
Ahlgren, Joakim; Rolff, Carl; Grimvall, Anders; et al.
Havet: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2015/2016, Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten 2016 : 25-28
Andersson, Agneta; Wikner, Johan
Marine Ecology Progress Series, Oldendorf/Luhe: 2016, Vol. 561 : 17-29
Båmstedt, Ulf; Wikner, Johan
Ambio, Springer 2015, Vol. 44, (Suppl 3) : S345-S356
Andersson, Agneta; Meier, H.E. Markus; Ripszam, Matyas; et al.
Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin, London: Springer 2015 : 363-380
Viitasalo, Markku; Blenckner, Thorsten; Gårdmark, Anna; et al.
Havsmiljöinstitutets rapport, 3
Moksnes, Per-Olav; Albertsson, Jan; Elfwing, Tina; et al.
FEMS Microbiology Ecology, Hoboken: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 85, (2) : 338-347
Nydahl, Anna; Panigrahi, Satya; Wikner, Johan
Estuarine, Coastal and Shelf Science, Academia Press 2013, Vol. 136 : 269-279
Panigrahi, Satya; Nydahl, Anna; Anton, Peter; et al.
Limnology and Oceanography: Methods, Association for the Sciences of Limnology and Oceanography 2013, Vol. 11 : 1-15
Wikner, Johan; Panigrahi, Satya; Nydahl, Anna; et al.
Marine Ecology Progress Series, Vol. 453 : 37-48
Grubisic, Lorena M.; Brutemark, Andreas; Weyhenmeyer, Gesa A.; et al.
Global Change Biology, Vol. 18, (8) : 2509-2519
Wikner, Johan; Andersson, Agneta
Havet 2012: om miljötillståndet i svenska havsområden, Stockholm / Göteborg: Havsmiljöinstitutet och Havs- och vattenmyndigheten 2012 : 46-46
Wikner, Johan; Karlsson, Chatarina; Andersson, Agneta; et al.
Havet 2011: om miljötillståndet i svenska havsområden, Göteborg ; Stockholm: Havs-och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet 2011 : 6-12
Nilsson, Jonas; Moksnes, Per-Olav; Elfwing, Tina; et al.
Havet 2011: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2011, Stockholm: Naturvårdsverket, Havsmiljöinstitutet och Havs- och vattenmyndigheten 2011 : 30-30
Wikner, Johan; Andersson, Agneta; Karlsson, Chatarina; et al.
Havet: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2010, Stockholm: Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet 2010 : 26-29
Larsson, Ulf; Nyberg, Svante; Andreasson, Kristin; et al.
JRC scientific and technical reports
Rogers, Stuart; Casini, Michele; Cury, Philippe; et al.
HAVET: 2010, Stockholm: Naturvårdsverket 2010 : 34-34
Wikner, Johan
Havet: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2010, Stockholm: Naturvårdsverket 2010 : 30-30
Wikner, Johan; Andersson, Agneta; Albertsson, Jan; et al.
Limnology, Vol. 10, (2) : 73-85
Panigrahi, Satya; Wikner, Johan; Panigrahy, R. C.; et al.
Havet 2009: Nationell marin tillståndsrapport, Stockholm: Naturvårdsverket 2009 : 39-39
Wikner, Johan
Länsstyrelsens rapporter, 2008:10
Andersson, Agneta; Hansen, W; Wänstrand, I; et al.
Gävle: Länsstyrelsen Gävleborg 2008
Andersson, Agneta; Hansen, Wenche; Wänstrand, Ingrid; et al.
Havet: Nationell marin tillståndsrapport, Stockholm: Naturvårdsverket 2008 : 52-52
Wikner, Johan
Meddelanden / Länsstyrelsen, Västerbottens län, 1
Wikner, Johan; Kronholm, Malin; Sedin, Anneli; et al.
Stockholm: Naturvårdsverket 2007
Båmstedt, Ulf; Andersson, Agneta; Wikner, Johan; et al.
Havet: Nationell marin tillståndsrapport, Stockholm: Naturvårdsverket 2007 : 45-46
Wikner, Johan
Journal of Marine Systems, Elsevier 2006, Vol. 63, (3-4) : 155-161
Algesten, Grete; Brydsten, Lars; Jonsson, Per; et al.
Limnology and Oceanography, American Society of Limnology and Oceanography 2005, Vol. 50, (3) : 945-956
Kisand, Veljo; Andersson, Nina; Wikner, Johan
Luleå: Länsstyrelsen i Norrbottens län 2005
Wikner, Johan
Global Biogeochemical Cycles, Washington, D.C: American Geophysical Union (AGU) 2004, Vol. 18 : 4021-4028
Algesten, Grete; Wikner, Johan; Sobek, Sobek; et al.
Bottniska viken: årsrapport från den marina miljöövervakningen. 2003, Skydd av havsområden gagnar fisken, Hörnefors: Umeå marina forskningscentrum (UMF) 2004 : 11-13
Andersson, Agneta; Wikner, Johan
Aquatic Microbial Ecology, Vol. 37, (2) : 137-148
Langenheder, Silke; Kisand, Veljo; Lindström, Eva S; et al.
Marine Ecology Progress Series, Inter-Research 2004, Vol. 268 : 13-29
Sandberg, Johannes; Andersson, Agneta; Johansson, S; et al.
Bottniska viken: årsrapport från den marina miljöövervakningen. 2003, Skydd av havsområden gagnar fisken, Hörnefors: Umeå marina forskningscentrum (UMF) 2004 : 31-35
Wikner, Johan; Andersson, Agneta; Johansson, Sif; et al.
Applied and Environmental Microbiology, American Society for Microbiology 2003, Vol. 69, (6) : 3607-3616
Kisand, Veljo; Wikner, Johan
Journal of Microbiological Methods, Vol. 54, (2) : 183-191
Kisand, Veljo; Wikner, Johan
FEMS Microbiology Ecology, Vol. 45, (2) : 189-202
Langenheder, Silke; Kisand, Veljo; Wikner, Johan; et al.
Applied and Environmental Microbiology, American Society of Microbiology 2002, Vol. 68, (1) : 379-388
Kisand, Veljo; Cuadros, Rocio; Wikner, Johan
Aquatic Microbial Ecology, Oldendorf: Inter-Research 1999, Vol. 19, (1) : 47-56
Bertilsson, Stefan; Stepanauskas, Ramonas; Cuadros-Hansson, Rocio; et al.
Aquatic Microbial Ecology, Oldendorf: Inter-Research 1999, Vol. 17, (3) : 289-299
Wikner, Johan; Cuadros, Rocio; Jansson, Mats

Forskargrupper

Gruppmedlem