"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Johan Wikner

Min forskning inriktar sig på att förstå vad som kontrollerar respiration och tillväxt hos Bakterier och Arkéer i havet med relevans för kol- och syre-cyklerna i biosfären.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-Fysiologihuset, Linnaeus väg 6, Umeå, A3 44 15 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Marin mikrobiell ekologi

Min forskning inriktar sig på att förstå vad som kontrollerar Prokaryoter (Bakterier och Arkéer) i havet vad gäller tillväxt, respiration och förekomst i havet. Det har relevans för hur naturligt organiskt material bryts ner, syre konsumeras och olika ämnen omvandlas i biosfären. Speciellt intresserar jag mig för hur organiskt kol och näringsämnen från älvar och vattendrag påverkar bakteriernas aktivitet i havsmiljön. Även hur ett krympande istäcke i Arktis kommer att påverka Prokaryoternas inverkan på kolcykeln. Utveckling av en precis metod för mätning av syrekonsumtion med sensorteknik och Peltier-element har varit avgörande för forskningen. Tidsserier från miljöövervakningsprogram används för att förstå vad som kontrollerar bakteriell förekomst och tillväxt och på stora rums och långa tidskalor. Där ingår också bedömning av klimatförändringars inverkan på bakteriell aktivitet och förekomst.

Till Havsmiljöinstitutets enhet vid Umeå universitet bidrar jag med analys och syntes av tillståndet i havsmiljön. Speciellt avser det miljömålen Ingen övergödning och Begränsad klimatpåverkan, samt det globala miljömålet Hav och marina resurser. Resultaten används för rådgivning till havsförvaltande myndigheter och kommuniceras till allmänhet och beslutsfattare.

Kontakta mig för examensarbete inom dessa områden.

Swedish National Data Service 2024
Wikner, Johan
PANGAEA 2024
Wikner, Johan; Vikström, Kevin
Environmental Microbiology,Prokaryotic variables from a indoor-mesocosm experiment measured during the winter in the Northern Bothnian Sea, John Wiley & Sons 2023, Vol. 25, (3) : 721-737
Verma, Ashish; Amnebrink, Dennis; Pinhassi, Jarone; et al.
AQUACOSM-plus, D8.5
Wikner, Johan; Larsson, Henrik; Vikström, Kevin; et al.
AQUACOSM-plus, D4.16
Wikner, Johan; Ramnefält, Richard; Simon, Keeble; et al.
Frontiers in Marine Science,Prokaryotic respiration and growth in Baltic and north Seas 2017, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Wikner, Johan; Vikström, Kevin
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Wikner, Johan; Vikström, Kevin; Verma, Ashish
Aquacosm-plus, D4.9
Ramnefält, Richard; Wikner, Johan
FEMS Microbiology Ecology, Oxford University Press 2022, Vol. 98, (11)
Vass, Máté; Eriksson, Karolina; Carlsson-Graner, Ulla; et al.
Climate change in the baltic sea: 2021 fact sheet, Helsinki: Helsinki Commission (HELCOM) 2021 : 39-39
Jürgens, Klaus; Wikner, Johan
Aquacosm-plus, D4.1
Ramnefält, Richard; Wikner, Johan
Frontiers in Marine Science, FRONTIERS MEDIA SA 2020, Vol. 6
Muelbert, Jose H.; Nidzieko, Nicholas J.; Acosta, Alicia T. R.; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 7
Vikström, Kevin; Bartl, Ines; Karlsson, Jan; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 6
Muelbert, Jose H.; Nidzieko, Nicholas J.; Acosta, Alicia T. R.; et al.
Limnology and Oceanography: Methods, John Wiley & Sons 2019, Vol. 17, (3) : 179-189
Vikström, Kevin; Tengberg, Anders; Wikner, Johan
Havsutsikt, Havsmiljöinstitutet 2019, (2) : 6-8
Vikström, Kevin; Wikner, Johan
Microbial Ecology, Springer 2019, Vol. 77, (3) : 574-586
Vikström, Kevin; Wikner, Johan
Helcom 2018
Huseby, Siv; Wikner, Johan
Journal of Marine Systems, Vol. 170 : 22-30
Ahlgren, Joakim; Grimvall, Anders; Omstedt, Anders; et al.
Havsmiljöinstitutets rapport, 2017:5
Ahlgren, Joakim; Rolff, Carl; Grimvall, Anders; et al.
Havet: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2015/2016, Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten 2016 : 25-28
Andersson, Agneta; Wikner, Johan
Marine Ecology Progress Series, Oldendorf/Luhe: 2016, Vol. 561 : 17-29
Båmstedt, Ulf; Wikner, Johan
Ambio, Springer 2015, Vol. 44, (Suppl 3) : S345-S356
Andersson, Agneta; Meier, H.E. Markus; Ripszam, Matyas; et al.
Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin, London: Springer 2015 : 363-380
Viitasalo, Markku; Blenckner, Thorsten; Gårdmark, Anna; et al.
Havsmiljöinstitutets rapport, 3
Moksnes, Per-Olav; Albertsson, Jan; Elfwing, Tina; et al.
FEMS Microbiology Ecology, Hoboken: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 85, (2) : 338-347
Nydahl, Anna; Panigrahi, Satya; Wikner, Johan
Estuarine, Coastal and Shelf Science, Academia Press 2013, Vol. 136 : 269-279
Panigrahi, Satya; Nydahl, Anna; Anton, Peter; et al.
Limnology and Oceanography: Methods, Association for the Sciences of Limnology and Oceanography 2013, Vol. 11 : 1-15
Wikner, Johan; Panigrahi, Satya; Nydahl, Anna; et al.
Marine Ecology Progress Series, Vol. 453 : 37-48
Grubisic, Lorena M.; Brutemark, Andreas; Weyhenmeyer, Gesa A.; et al.
Global Change Biology, Vol. 18, (8) : 2509-2519
Wikner, Johan; Andersson, Agneta
Havet 2012: om miljötillståndet i svenska havsområden, Stockholm / Göteborg: Havsmiljöinstitutet och Havs- och vattenmyndigheten 2012 : 46-46
Wikner, Johan; Karlsson, Chatarina; Andersson, Agneta; et al.
Havet 2011: om miljötillståndet i svenska havsområden, Göteborg ; Stockholm: Havs-och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet 2011 : 6-12
Nilsson, Jonas; Moksnes, Per-Olav; Elfwing, Tina; et al.
Havet 2011: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2011, Stockholm: Naturvårdsverket, Havsmiljöinstitutet och Havs- och vattenmyndigheten 2011 : 30-30
Wikner, Johan; Andersson, Agneta; Karlsson, Chatarina; et al.
Havet: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2010, Stockholm: Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet 2010 : 26-29
Larsson, Ulf; Nyberg, Svante; Andreasson, Kristin; et al.
JRC scientific and technical reports
Rogers, Stuart; Casini, Michele; Cury, Philippe; et al.
HAVET: 2010, Stockholm: Naturvårdsverket 2010 : 34-34
Wikner, Johan
Havet: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2010, Stockholm: Naturvårdsverket 2010 : 30-30
Wikner, Johan; Andersson, Agneta; Albertsson, Jan; et al.
Limnology, Vol. 10, (2) : 73-85
Panigrahi, Satya; Wikner, Johan; Panigrahy, R. C.; et al.
Havet 2009: Nationell marin tillståndsrapport, Stockholm: Naturvårdsverket 2009 : 39-39
Wikner, Johan
Länsstyrelsens rapporter, 2008:10
Andersson, Agneta; Hansen, W; Wänstrand, I; et al.
Gävle: Länsstyrelsen Gävleborg 2008
Andersson, Agneta; Hansen, Wenche; Wänstrand, Ingrid; et al.
Havet: Nationell marin tillståndsrapport, Stockholm: Naturvårdsverket 2008 : 52-52
Wikner, Johan
Meddelanden / Länsstyrelsen, Västerbottens län, 1
Wikner, Johan; Kronholm, Malin; Sedin, Anneli; et al.
Stockholm: Naturvårdsverket 2007
Båmstedt, Ulf; Andersson, Agneta; Wikner, Johan; et al.
Havet: Nationell marin tillståndsrapport, Stockholm: Naturvårdsverket 2007 : 45-46
Wikner, Johan
Journal of Marine Systems, Elsevier 2006, Vol. 63, (3-4) : 155-161
Algesten, Grete; Brydsten, Lars; Jonsson, Per; et al.
Limnology and Oceanography, American Society of Limnology and Oceanography 2005, Vol. 50, (3) : 945-956
Kisand, Veljo; Andersson, Nina; Wikner, Johan
Luleå: Länsstyrelsen i Norrbottens län 2005
Wikner, Johan
Global Biogeochemical Cycles, Washington, D.C: American Geophysical Union (AGU) 2004, Vol. 18 : 4021-4028
Algesten, Grete; Wikner, Johan; Sobek, Sobek; et al.
Se film om Johan Wikners forskning