"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-31 Uppdaterad: 2023-03-16, 11:09

Strategier för egenvård viktigt för personer med KOL

PORTRÄTT - Kunskapen om att man kan göra mycket för att personer med KOL ska må bättre med sin sjukdom kan bli större. Vårdpersonal har god kunskap om vård av diabetes och cancer men rapporterar bristande kompetens om och resurser för personer med KOL, trots att det finns fler personer med KOL än diabetes i Sverige.

Text: Inger Nilsson
Bild: Mattias Pettersson

Det säger Karin Wadell som är professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, med förenad anställning vid Lung- och allergisektionen, Norrlands universitetssjukhus. Hon är fysioterapeut med specialistkompetens inom respiration och arbetar med forskning, undervisning och klinik.

Hon vill ta fram strategier för egenvård för personer med KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, som behandlas inom specialistvård, primärvård och kommunal hemsjukvård.

- För att stoppa sjukdomsutvecklingen är rökstopp absolut viktigast. För att må bättre med sin sjukdom kommer sedan ökning av nivå av fysisk aktivitet och förmåga, säger Karin Wadell.

Personer med KOL lägger ofta skulden på sig själva

Flera träningsstrategier har studerats vid Umeå universitet. Träning i bassäng, med och utan syrgas och styrketräning, för att nämna några.

- Personer med KOL lägger ofta skulden på sig själva, vilket kan leda till att de söker vård i ett sent skede. Men KOL kan orsakas av annat än tobaksrökning och inget blir bättre för att man inte söker vård och får reda på hur man kan leva med sin sjukdom. Om man bor långt bort från specialistvård kanske man drar sig för att resa. I en studie fann forskargruppen att endast en liten andel av personer med KOL får hjälp med lungrehabilitering, trots att detta visat sig ge bra resultat.

KOL-webben

Här kommer e-hälsa in i bilden. Karins forskargrupp har tagit fram och utvärderat ett e-hälsoverktyg, KOLwebben, i samarbete med institutioner vid Umeå universitet. På KOLwebben finns information som bygger på Socialstyrelsens behandlingsriktlinjer och ger råd för både sjuka och för vårdpersonal.

Förr skulle man vila när man blev andfådd

På KOLwebben är det relativt mycket fokus på fysisk aktivitet, något som personer med KOL kan ha svårt med. Andfåddhet leder till att man undviker aktivitet. Om man lär sig korrekt andningsteknik under aktivitet kan man genomföra aktiviteten med mindre obehag.

- Förr skulle man vila när man blev andfådd, men om varje individ hittar sin teknik och sitt tempo kan man vara aktiv och träna mer effektivt. Det spelar inte så stor roll VAD man tränar, huvudsaken är ATT man tränar.

Under året kommer förvaltningen av KOLwebben att övertas av Hjärt-Lungfonden.

Min KOL-app

- Nu arbetar vi också med "Min KOL" som är ett nytt e-hälsoverktyg för personer med stabil KOL. Den utvecklas på plattformen 1177 Stöd och Behandling. Min KOL-appen ger möjlighet till mer individanpassade behandlingsprogram.

- Vi skulle genomfört en genomförbarhetsstudie på Min KOL under våren, men den fick vi skjuta framåt på grund av covid-situationen. Studien hoppas vi kunna sätta igång efter sommaren. Allt tar längre tid nu, jag har andra arbetsuppgifter och pandemin gör det svårare att hålla kontakt med patienterna.

Forskning om lungrehabilitering kan till viss del bidra till att hitta behandling för covid-19, en sjukdom som ofta drabbar lungorna.

- Visst är det då bra att ha lungmedicinsk kompetens, med tanke på att det är viktigt med andningsteknik och att man kan drabbas av slemhosta - men covid är så mycket mer, betonar Karin Wadell.

Hon har arbetat med uppföljning av covid i en nationell arbetsgrupp och i Socialstyrelsens arbete med kunskapsstöd och är för närvarande ordförande i den lokala arbetsgruppen i Region Västerbotten. Karin Wadell är också med i en lokal arbetsgrupp för behandling av astma och KOL.

Bygger en forskarskola

Karin Wadell deltar tillsammans med kollegor, i ett EU-projekt med syfte att bygga en forskarskola (Health Cascade) om strategier för samskapande av hälsofrämjande metoder inom såväl hälso- och sjukvård som övriga samhället. I början anställs en doktorand inom projektet.

Karin Wadell är också kursansvarig för en ny kurs om rehabilitering vid hjärt- och lungsjukdom vid fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet, som håller på att byta ut kursplanen för programmet.

- Det som driver mig är att personer med lungsjukdomar ska få den vård som har bäst effekt och den vård de har rätt till. Allt som underlättar för vårdpersonal och hjälper personer med lungsjukdomar att ta hand om sig själva ger ökad trygghet, bättre livskvalitet och gör patienterna mer självständiga.

Mer om Karin Wadell

Namn: Karin Wadell
Familj: Stor, men närmsta familj är man, två barn och en katt
Kommer från: Stockholm
Bor: Umeå
Driver mig i arbetet: Att kunna bidra till att personer med lungsjukdomar får tillgång till evidensbaserad och effektiv vård
Inspirerar mig: Personer som är lösningsfokuserade
Bästa avkoppling: Att vara i naturen, att umgås med familj och vänner och att rida