Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 06 dec, 2018

Studier av hållbar transition inom livsmedel och gastronomi

PORTRÄTT Niels Heine Kristensen har i sin forskning fokuserat på vilka faktorer och relationer som behövs för att lyckas med omställningar till mer hållbar praxis inom livsmedels- och gastronomisektorn.

Niels Heine Kristensen har i sin forskning fokuserat på vilka faktorer och relationer som behövs för att lyckas med omställningar till mer hållbar praxis inom livsmedels- och gastronomisektorn. Forskningen har stor bredd och bygger på flera teoretiska och metodiska traditioner för att förstå dynamiken i de komplexa interaktioner som karaktäriserar fältet. Genom åren har forskningen utvecklats till att omfatta stora delar av kedjan från lantbruk via råvarubearbetning till både allmän och privat konsumtion samt gastronomi.

Tidigare studier har särskilt fokuserat på den nya ekologiska sektorn och dess roll i den hållbara omställningen inom livsmedelsnätverket. Insikter därifrån bidrar till innovation och omställning även i den etablerade lantbruks-, livsmedels- och gastronomipraxisen.

Ett fokus har legat på att förstå vilka konkreta processer och intressentgrupper som har underlättat denna omställning. Detta har lett till utveckling av nya metoder för hur livsmedelsproducenter kan etablera mer robusta samarbeten med användare och kundgrupper, till exempel inom gastronomiska industrin.

2017 utsågs Nils Heine Kristensen till professor i Måltids- och restaurangvetenskap  vid Restauranghögskolan vid Umeå universitet.

 

Niels Kristensen

Professor i måltids- och restaurangvetenskap

Biografi

Niels Heine Kristensen föddes 1958 på ön Mors i Danmark.

Han disputerade i socioteknologi med särskilt fokus på hållbar omställning inom livsmedelssektorn vid Danmarks Tekniske Universitet i Köpenhamn. Niels Heine Kristensen har därefter haft lektorstjänst vid Danmarks Tekniske Universitet. 2005 var han gästforskare vid University of Otago, NZ.

År 2009 kallades han till en professur vid Aalborg Universitet i Köpenhamn och 2017 kallades han till en professur vid Restauranghögskolan, Umeå universitet.

Läs mer om eller kontakta Niels Kristensen