"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Malin ErikssonProfessor vid Institutionen för socialt arbete
Publicerad: 2024-04-29

Umeå universitet har låtit mig växa som forskare

PORTRÄTT I en värld av forskning och akademi finns individer vars arbete sträcker sig bortom att bara samla kunskap – de formar vägledande principer och förändrar samhällen genom sina insatser. En sådan person är Malin Eriksson, docent i folkhälsovetenskap och professor i socialt arbete vid Umeå universitet. Genom hennes passion för att förstå hur den sociala miljön påverkar människors liv och hälsa har Malin gjort insatser inom området social kapital och social hållbarhet.

Bild: Mattias Pettersson
Malin ErikssonProfessor vid Institutionen för socialt arbete

Forskningsresultaten har direkt gynnat Umeå.

Genom att undersöka socialt kapital och dess roll för människors hälsa och välmående har Malin Eriksson bidragit till kunskapen om social hållbarhet och skapat underlag för strategisk planering inom samhällsutveckling. Hennes forskning har gynnats av ett vetenskapligt perspektiv som berikat och format hennes arbete, vilket mångfaldigas i mer relevanta och intressanta resultat. Detta perspektiv har inte bara berikat Malins forskning utan även gjort forskningsfrågor och resultat mer intressanta och relevanta, både för forskarsamhället och för samhället i stort.

Malins forskningsresultat har haft direkt praktisk nytta för Umeå kommuns strategiska planering, där de använts som väsentlig information för att forma investeringar inom området social hållbarhet. Dessutom har hennes forskning spelat en central roll i Umeås arbete med stadsdelsdialoger genom att tillföra insikter om utvecklingen av det sociala kapitalet i kommunen.

– Jag vill tro att min forskning har bidragit och fortsatt kan bidra med kunskap om hur sociala faktorer påverkar människors hälsa och välmående, och vad som behövs för att skapa socialt hållbara och hälsofrämjande samhällen, säger Malin.

I hjärtat av forskningen

I hjärtat av Malins forskning ligger en djup fascination för hur den sociala miljön formar oss som individer.

– Det är otroligt att se hur en och samma person kan blomstra i en viss social kontext, medan han kan krympa och visa sin sämre sida i en annan. Denna observation väcker viktiga frågor om vår identitet, vårt beteende, vår hälsa och de möjligheter som vi ges i olika sociala sammanhang, vare sig det är i ett bostadsområde, på en skola eller på en arbetsplats.

Om vi ​​kan ingripa och förändra våra sociala miljöer så att de blir mer inkluderande och hälsofrämjande, så förbättrar vi för många.

Det är en matchning mellan människan och miljön som är avgörande, fortsätter Malin. Hon betonar att vissa sociala miljöer är mer inkluderande, öppna och tillåtande än andra, och det är ofta i dessa miljöer som människor trivs och må bra.

– Jag är övertygad om att sådana miljöer också är hälsofrämjande och socialt hållbara, berättar hon.

Genom sitt arbete strävar Malin efter att systematiskt undersöka och förstå vad som kännetecknar dessa gynnsamma miljöer och hur de kan främjas och skapas.

– Om vi ​​kan ingripa och förändra våra sociala miljöer så att de blir mer inkluderande och hälsofrämjande, så förbättrar vi för många. Vi går bort från det vanliga synsättet som placerar ansvaret på individen att anpassa sig till miljön.

Malin tillägger att öka kunskapen inom det här området är nödvändig för att möta dagens samhällsutmaning som rör utanförskap, segregation, ökad ojämlikhet och eftersatta områden.

Umeås betydelse

Umeå universitet har spelat en avgörande roll i Malins akademiska utveckling och format henne till den forskare hon är idag. Den öppna och icke-hierarkiska miljön vid Umeå universitet har gett henne möjligheten att växa och utforska utan att behöva tävla med vassa armbågar, vilket har varit ovärderligt för hennes karriär.

– Jag har haft förebilder och kollegor som har stöttat mig, tillåtit mig att misslyckas och uppmuntra mig att fortsätta att försöka tills jag lyckas. Det har lärt mig att värdesätta och dra nytta av konstruktiv kritik, en viktig egenskap för att trivas och utvecklas inom akademin, säger hon.

Även om hennes val att börja studera vid Umeå universitet delvis berodde på dess närhet till hennes hemort Örnsköldsvik, var det den stimulerande forskningsmiljön som fick henne att stanna kvar. Genom forskningen har hon haft möjligheten att skapa givande internationella samarbeten i länder som Tanzania, Vietnam, Ukraina, Indonesien, Kambodja och USA. Dessutom har hon haft förmånen att arbeta nära Umeå kommun och dess Kommission för ett socialt hållbart Umeå, vilket har varit en betydelsefull erfarenhet för henne.

– Att få bedriva forskning som är relevant och samarbeta med både lokala aktörer i Umeå och kollegor från olika delar av världen är ett privilegium som jag inte tar för givet. Umeå universitet har verkligen öppnat dörrar för mig och gett mig möjligheten att göra skillnad både lokalt och globalt genom min forskning. Umeå universitet har 'fostrat' mig till den forskare jag är idag!

Viljan att göra skillnad

Malin Erikssons intresse för den sociala miljöns påverkan på människors liv har funnits med sedan barndomen. Genom ett livslångt engagemang för att förstå och förbättra samhällen har Malins forskning blivit en naturlig förlängning av denna passion.

– Jag har jag nog alltid burit med mig ett intresse för den sociala miljöns betydelse för oss människor, ända sedan jag var barn tror jag. Jag vet inte riktigt var det intresset kommer ifrån, men jag växte upp i en miljö där det fanns ett stort socialt engagemang och jag värjde mig tidigt ifrån att söka förklaringar till människors utsatthet enbart hos den enskilda individen, berättar Malin.

Inspirationskällorna för Malin sträcker sig både bland nära kollegor och bland världsledande forskare inom hennes forskningsområde. Bland dem finns professor Ichiro Kawachi från Harvard, en pionjär inom forskningen om socialt kapital och hälsa, vars samarbete hon nu har äran att delta i. En annan influens är professor Sir Michael Marmot, en framstående forskare inom området social ojämlikhet i hälsa, som även ledde WHO:s kommission för sociala bestämningsfaktorer för hälsa. Malin har också haft förmåner att möta och bli inspirerad av professor Catherine Campbell från University College London, som var hennes opponent vid disputationen.

– En stor passion och kompetens för forskning och ett driv och en vilja att göra skillnad, i kombination med en stor ödmjukhet. Det inspirerar mig!

Under sina doktorandstudier har Malin haft professor Maria Emmelin som huvudhandledare, och hon har varit en betydelsefull inspirationskälla och förebild. Alla dessa individer präglas av en stark passion och hög kompetens inom forskning, tillsammans med en stark drivkraft och önskan att göra verklig skillnad i kombination med stor ödmjukhet. Det fortsätter att inspirera henne i hennes arbete, berättar hon.

"Akademin är en svekfull älskare"

Malin har också stött på utmaningar i sitt arbete. Driven av passion och möjligheter kan forskarlivet lätt bli gränslöst, med en kostnad för hälsa och privatliv. Den prestationsinriktade akademiska miljön, där framgång ofta mäts genom publikationer, forskningsmedel och priser, kan förstärka denna tendens att tänja sig för mycket.

Det är lätt att tro att det bara är det som syns i publikationer som är bra forskning, och så är det inte.

Malin har burit med sig två "mantran" genom sin forskarkarriär för att hantera denna press. Det första är att "akademin är en svekfull älskare", vilket betyder att akademin är en fantastisk plats när det går bra, men ingen plats att luta sig emot när det går dåligt. Vid motgångar behöver man andra platser att söka stöd som bekräftar ens värde som person, inte bara ens prestationer. Det andra mantrat är att fråga sig för vilka det skulle vara en katastrof om man dog imorgon.

– Svaret är enkelt, det vore en katastrof för ens nära och kära, inte för akademin, säger hon.

Dessa mantran har hjälpt Malin att sätta gränser och se sin forskning i ett hälsosamt perspektiv. Att älska konstruktiv kritik har också varit en viktig lärdom för Malin. Idag välkomnar hon god kritik som en vän och ser det som en möjlighet till personlig och professionell tillväxt. Samtidigt har hon lärt sig att ignorera dålig eller ovidkommande kritik och att vara selektiv när det gäller att tackla olika möjligheter och projekt.

– Det handlar om att vara ärlig med sig själv om ens begränsningar och styrkor, vilket i sin tur leder till en starkare och mer fokuserad forskningsgärning.

En verklig milstolpe

Många minnesvärda ögonblick har präglat Malins forskarkarriär, där några stunder står ut som särskilt betydelsefulla. Ett ovanligt ögonblick som präglade Malins forskarkarriär var när hennes vetenskapliga förebilder föll ner från piedestalerna.

– Vet inte exakt när det hände, men någon gång efter min disputation föll många av mina vetenskapliga giganter ner från de piedestaler jag hade satt dem på. Jag insåg att de bara var ”vanliga bristfälliga människor, och det var en oerhört befriande insikt, säger Malin.

Den insikten gjorde Malin friare och modigare som forskare. Det blev också roligare att forska när hon kunde se bortom de idealiserade bilderna av sina förebilder.

Det är värt att hålla fast vid en idé och fortsätta kämpa för den man tror på.

Det var också ett stort ögonblick och en stor glädje för Malin att erhålla sina första egna forskningsmedel från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Trots flera tidigare avslag gav beviljandet av projektansökan ett bekräftande kvitto på att det är värt att hålla fast vid en idé och fortsätta kämpa för den man tror på. Att tilldelas Nordeas och Umeå universitets samverkanspris 2022 var ett annat ögonblick av glädje och stolthet för Malin. Att se nyttan av hennes forskning uppmärksammas och erkännas för dess praktiska betydelse var en verklig milstolpe.

– Att få den första artikeln publicerad under mitt avhandlingsarbete var också ett stort ögonblick. Jag hade fått flera avvisanden innan och hade verkligen börjat tvivla på min förmåga och på om det skulle bli någon avhandling. Jag blev så fantastisk glad när den äntligen blev accepterad!

Håll fast vi det verkliga livet

I avslutningen av vårt samtal delar Malin Eriksson några viktiga råd med blivande studenter som är intresserade av att följa i hennes fotspår:

  • Gå på intresse och passion – låt det vara drivkraften i ditt arbete!
  • Försök hitta goda förebilder och mentorer.
  • Lär dig älska god kritik – lär dig bortse från dålig kritik.
  • Var inte rädd för att dela ofärdiga texter med dina vetenskapliga vänner och handledare. En text är aldrig helt klar, men när du är nöjd med den är tillräckligt bra för att skickas in.
  • Hittar du goda samverkanspartners som du kan lita på – håll fast vid dem och gå den extra milen för dem.
  • Hårt arbete lönar sig alltid i längden! Det finns inga genvägar till kunskap, det kräver tid och arbete men det ger också mycket tillbaka.
  • Men… glöm aldrig att det bara är ett jobb och att ingen är oersättlig. Håll fast vi det verkliga livet, det som är viktigt på riktigt, och ha perspektiv på ditt arbete.
Malin ErikssonProfessor vid Institutionen för socialt arbete

Fem snabbfakta om Malin:

1. Feel-good-låtar: "Because I'm Happy" av Pharrell Williams och "En stund på jorden" av Laleh.

2. Dold talang: Uthållig löpare med fem maraton i bagaget och enligt familjen en expert på städning. Innan hon dör har hon bestämt sig för att bli en skicklig dansare! Hon anser att hon är värdelös på det idag!

3. Senaste insikten: Att följa mina vuxna barns livsval och utmaningar är en spännande och privilegierad upplevelse.

4. Drömyrke om inte forskare: Kock med fokus på kreativ matlagning.

5. Måltid som sprider leenden: En tallrik med antipasti på Sardinien.