"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-13 Uppdaterad: 2023-12-05, 10:27

Vad händer när hjärnan blir svårt slagen?

PORTRÄTT Genom att kombinera preklinisk med klinisk forskning vill Lars-Owe Koskinen försöka förstå vad som händer vid både traumatiska och icke-traumatiska hjärnskador, och hur man kan förbättra vården och begränsa skador i hjärnan.

Varje år drabbas 2,5 miljoner i Europa av traumatiska hjärnskador, TBI, och 75 000 av dem dör. Denna grupp hjärnskador är den vanligaste orsaken till sjukdom och död hos unga vuxna, och något som drabbar män dubbelt så ofta som kvinnor. Genom att kombinera preklinisk med klinisk forskning vill Lars-Owe Koskinen försöka förstå vad som händer vid både traumatiska och icke-traumatiska hjärnskador, och hur man kan förbättra vården och begränsa skador i hjärnan.

Lars-Owe Koskinen har studerat en rad olika mekanismer, biomarkörer, hjärnskadetyper och prognostiska faktorer i syfte att förbättra den kliniska handläggningen vid livshotande skador. En av de största riskerna är att trycket i huvudet ökar okontrollerat, vilket medför att syre- och näringstillförseln stryps och hjärnan skadas ytterligare.

Lars-Owe Koskinen har genomfört en unik läkemedelsstudie för att förbättra hjärnans möjlighet till återhämtning efter skada, och även studerat det kliniska utfallet 10 år efter svår TBI. Han ingår också i en multidisciplinär forskargrupp som studerar hjärnans vätsketransportsystem hos friska och sjuka individer.

Om Lars-Owe Koskinens forskning

Biografi

Lars-Owe Koskinen föddes 1955 i Dragsfjärd och växte upp i Jakobstad, Finland. Han studerade vid Åbo Akademi och Uppsala universitet, disputerade 1986 och avlade läkarexamen 1989. I Umeå blev han specialist i neurokirurgi 1997, laborator i fysiologi (biträdande professor) vid FOA 4 år 1996, docent 1997 och adjungerad professor i neurokirurgi 2012.

Han är överläkare i neurokirurgi vid Norrlands univer-sitetssjukhus, och har haft nationella och internationella expertuppdrag samt erhållit Hwassers och Erik Häggs pris.

Läs mer om eller kontakta Lars-Owe Koskinen