Hoppa direkt till innehållet
printicon
Publicerad: 29 nov, 2018

Varför jag blev forskare

PORTRÄTT En kort intervju med Kulturgeograf Professor Dieter K. Müller.

Varför blev du forskare?
Det har sin grund i intresset för att rota i saker, sedan trivs jag bra på universitetet. Man kan säga att universitetsmiljön har lockat mig att stanna kvar. Det är kul och förmånligt att vara omgiven av intressanta och kunniga människor som diskuterar spännande frågeställningar och själv kunna bidra till diskussionerna.

Vad har du för mål i framtiden?
Målet är att göra en bra utbildning i ämnet turism. På sikt vill jag att den ska bli ledande i landet. Sedan är ambitionen också att sätta universitetet tydligt på kartan när det gäller turismforskning.

Hur är stämningen på campus?
Det är trevligt på campus. Tidigare var vi i baracker vid IKSU men för ca tio år sedan flyttade vi till samhällsvetarhuset vilket har gjort att vi har kommit andra närmare, vilket är viktigt. Sedan tycker jag att vi har en närvarande institution vilket är väldigt givande.

Hur kopplar du av från jobbet?
Genom att lyssna på jazz live och vara en ihärdig idrottskonsument.