Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 17 dec, 2018

Vill förbättra vård och omsorg av äldre personer

PORTRÄTT Birgitta Olofsson undersöker också hur smärtbehandling före operation av höftfraktur kan bli bättre, och om hemrehabilitering är möjligt för patienter med höftfraktur, inklusive de med demenssjukdom.

Den vanligaste komplikationen efter höftoperationer är akut förvirringstillstånd – delirium – som karaktäriseras av nedsatt koncentrationsförmåga, hallucinationer och påverkat minne. Tillståndet ökar också risken för andra komplikationer, som exempelvis trycksår, näringsbrist och demens.

Birgitta Olofsson började sin forskning med att studera hur vården för gamla människor som brutit höften kunde förbättras. Den forskningen har fått stor spridning både i och utanför Sverige. Därefter har hon studerat orsaker till delirium efter höft- och hjärtoperationer, och sambandet mellan delirium och demensutveckling. Hon undersöker också hur smärtbehandling före operation av höftfraktur kan bli bättre, och om hemrehabilitering är möjligt för patienter med höftfraktur, inklusive de med demenssjukdom.

Birgitta Olofsson har arbetat många år i GERDA-projektet, som hon nu är huvudansvarig för. Projektet syftar till att öka kunskaperna om vad som leder till ett gott åldrande. Birgitta Olofsson medverkar också i Silver-MONICA-projektet, som studerar vilka faktorer i medelåldern som leder till ett aktivt liv i hög ålder.

Om Birgitta Olofssons forskning

Biografi

Birgitta Olofsson föddes 1963 i Umeå. Hon tog sjuksköterskeexamen 1992 och avlade magisterexamen i omvårdnad 2004. Hon disputerade 2007 vid Umeå universitet inom ämnet ortopedi. Åren 2011–2015 hade hon en forskarassistenttjänst inom ramen för Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V). År 2014 blev hon docent inom ortogeriatrisk omvårdnad. Förutom forskning brinner hon även för att utbilda sjuksköterskor och andra professioner. Birgitta Olofsson har en förenad anställning vid Rörelseorganens Centrum i Västerbotten, NUS.

Läs mer om eller kontakta Birgitta Olofsson