Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 17 dec, 2018

Vill ge varje patient rätt behandling i rätt tid

PORTRÄTT Antikoagulantia är läkemedel som hämmar blodets levring, och används för att förhindra proppbildning och stroke vid exempelvis förmaksflimmer. I Sverige är vi världsledande på att erbjuda högkvalitativ behandling med orala antikoagulantia. Trots det, underbehandlas ändå patienter med förmaksflimmer.

Anders Själander har varit med och byggt upp ett nationellt kvalitetsregister för orala antikoagulantia och förmaksflimmer, Auricula. Han har också samkört informationen med flera andra kvalitetsregister. Anders Själander har också studerat hur effektiva och säkra olika orala antikoagulantia är, vilken betydelse behandlingens kvalitet har för patienternas hälsa, och om rätt patienter verkligen får rätt behandling.

I dag fokuserar Anders Själander främst på så kallade nya orala antikoagulantia, NOAK, eftersom tidigare studier visat att dessa mediciner innebär en lägre risk för allvarlig blödning. Han undersöker exempelvis vilken sort som erbjuder mest nettonytta för patienter, och hur onödig underdosering undviks. Målet är att varje patient ska få rätt behandling i rätt tid, och därigenom slippa att drabbas av stroke eller allvarlig blödning.

Om Anders Själanders forskning

Biografi

Anders Själander föddes 1971 i Sundsvall. Han avlade läkarexamen 1996, och disputerade samma år i medicinsk genetik vid Umeå universitet. Sedan dess har han varit verksam som läkare vid medicinkliniken i Sundsvall. År 2003 blev han specialist i internmedicin och koagulations- och blödningsrubbningar, två år senare i hematologi. År 2008 blev han docent i internmedicin. Sedan 2010 har han tjänstgjort som universitetslektor och överläkare med ansvar för medicinterminen vid den regionaliserade läkarutbildningen i Sundsvall.

Läs mer om eller kontakta Anders Själander