Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Glesbygden som fälla eller framtid

Anne Grönlund, professor vid Institutionen för socialt arbete, kommer tillsammans med forskare på Sociologiska institutionen studera villkoren för arbetsmarknadsetablering i glesbygd och vad som bidrar till respektive motverkar negativa spiraler och ojämlikhet mellan grupper.

Projektet "Glesbygden som fälla eller framtid. Långsiktig arbetsmarknadsetablering och samspelet mellan kön, klass och geografi" har nyligen beviljats medel från FORTE.

Vad går projektet ut på?

Vi vill studera villkoren för arbetsmarknadsetablering i glesbygd och vad som bidrar till respektive motverkar negativa spiraler och ojämlikhet mellan grupper. Vår population består av kvinnor och män som är uppvuxna i en glesbygdskommun och som följer långsiktigt med register- och enkätdata.

Varför är det viktigt att forska inom detta område?

Klyftorna mellan regioner och grupper har ökat och mycket av debatten har handlat om att unga kan ha svårt att ta sig in på arbetsmarknaden eller fastna i osäkra jobb. Det är viktigt att få en mer nyanserad bild av hur ojämlikhet uppstår, exempelvis finns en ganska förenklad bild av att kvinnor flyr glesbygden medan män blir 'förlorare' på orter i stadig nedgång. Här är det viktigt att titta på människors strategier och faktiska valmöjligheter för att vad som långsiktigt bidrar till mer sårbara respektive hållbara mönster. Vi kommer att jämföra 'flyttare' och 'stannare' på en rad sätt och titta på faktorer hos både individ och plats.

Hur ska ni samla in data?

Vi ska använda registerdata för att följa individer mellan 20 och 35 år för att få en bild av hur etablering samspelar med familjebildning och betydelsen av flyttar. Vi kommer också att skicka ut en egen enkät till individer i en senare livsfas för att undersöka om/för vilka etablering i glesbygd medför en negativ 'inlåsning' och hur detta påverkar människors välbefinnande.

Vad blir era uppgifter i projektet?

För att arbetet ska bli effektivt kommer två av oss att fokusera på registerdata medan de andra samlar in och analyserar enkätdata. Men hela gruppen kommer kontinerligt att diskutera upplägg, utmaningar och resultat.

Vad förväntar ni er för resultat?

Vi förväntar oss att bli lite överraskade. Det finns ju mycket forskning om både ojämlikhet och flyttströmmar men ingen har använt just vårt angreppssätt och i slutänden hoppas vi kunna nyansera bilden av glesbygdens villkor och människors valmöjligheter, t ex genom att samtidigt studera kön och klass.

Vad blir den största utmaningen?

Det som är nytt för oss som sociologer är den geografiska dimensionen, så här hoppas vi få feedback från kollegor inom Centrum för regionalvetenskap. Sedan är det alltid en utmaning att få tillräckligt hög svarsfrekvens på en enkät.

Vad blir det roligaste?

Ämnet är ju spännande och aktuellt på ett nytt sätt, nu när Norrland plötsligt betraktas som ett framtidsland där nya jobb skapas, och vi brinner lite extra för detta eftersom flera av oss har vuxit upp i glesbygd. Det ska bli roligt att få arbeta tillsammans i en ny forskargrupp där vi kan komplettera och inspirera varandra med olika infallsvinklar.