"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Madelene Nordlund

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Sociologiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt huvudsakliga forskningsområde berör arbetsmarknad. Framförallt har jag studerat hur arbetsmarknadspolitik (såsom utbildnings- träningsåtgärder eller a-kassan), eller reguljära utbildningsinsatser påverkar individers incitament och möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. För närvarande deltar jag i ett forskningsprojekt där vi studerar hur kön och etnicitet samspelar beträffande etablering på den svenska arbetsmarknaden. Huvudsakligen använder vi för syftet longitudinell registerdata.

Nordic Journal of Working Life Studies, Det Kgl. Bibliotek/Royal Danish Library 2022, Vol. 12, (1) : 3-26
Grönlund, Anne; Nordlund, Madelene
Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, Malmö: Malmö University 2022, Vol. 13 : 111-129
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Karp, Staffan; et al.
2022 EASS & ISSA World congress of sociology of sport: Why does sociology matter? The role of sport sociology in interdisciplinary research: Book of abstracts
Wickman, Kim; Nordlund, Madelene; Karp, Staffan
CEDAR Working Papers, 2021:16
Nordlund, Madelene; Larsson, Daniel; Stattin, Mikael
ISAPA 2021. Quality partnerships in Adapted Physical Activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä 2021 : 88-88
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Karp, Staffan; et al.
CEDAR Working Papers, 14
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Vikström, Lotta; et al.
Journal of Education and Work, Taylor & Francis Group 2018, Vol. 31, (5-6) : 461-477
Nordlund, Madelene
Routledge handbook of the welfare state, Routledge 2018 : 366-377
Nordlund, Madelene; Greve, Bent
Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, Routledge 2018, Vol. 21, (1) : 50-63
Wickman, Kim; Nordlund, Madelene; Holm, Christina
Journal of Education and Work, Taylor & Francis 2015, Vol. 28, (5) : 528-550
Nordlund, Madelene; Bonfanti, Sara; Strandh, Mattias
BMC Public Health, Vol. 15
Strandh, Mattias; Nilsson, Karina; Nordlund, Madelene; et al.
Rapport / Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, 2014:21
Nordlund, Madelene; Strandh, Mattias
The Routledge Handbook of the Welfare State, Oxon and New York: Routledge 2013 : 115-124
Nordlund, Madelene
Journal of Education and Work, Routledge 2012 : 1-25
Nordlund, Madelene; Stehlik, Tom; Strandh, Mattias
A comparison of effects on capabilities in transitions to the labour market: EU Collaborative Project "WorkAble": Making Capabilities Work (2009-2012) Work Package 5: Effects on transitional trajectories of young people Deliverable 5.2: Final report, Bielefeld: Workable Research Consortium 2012 : 137-164
Strandh, Mattias; Nordlund, Madelene; Hammarström, Anne
International Journal of Social Welfare, Blackwell Publishing 2011, Vol. 20, (1) : 43-54
Nordlund, Madelene
International Journal of Social Welfare, Wiley-Blackwell 2011, Vol. 20, (2) : 144-155
Nordlund, Madelene
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 61
Nordlund, Madelene
Tvärsnitt, (4)
Strandh, Mattias; Nordlund, Madelene
Newsmill
Strandh, Mattias; Melén, Daniel; Nordlund, Madelene
Sociologisk forskning, Örebro: Sociologisk forskning 2008, (3) : 32-54
Nordlund, Madelene; Strandh, Mattias
Sociologisk forskning, Uppsala: Sveriges sociologförbund 2008, (3) : 33-54
Nordlund, Madelene; Strandh, Mattias
Newsmill
Strandh, Mattias; Melén, Daniel; Nordlund, Madelene
Journal of Social Policy, United Kingdom: Cambridge University Press 2008, Vol. 37, (3) : 357-382
Strandh, Mattias; Nordlund, Madelene