"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kunskapsbank

Kunskapsöversikter om ledarskap och organisation

Inom kursen Ledarskap och organisation II på Masterprogrammet i ledarskap och organisation får studenterna i uppgift att ta fram en kunskapsöversikt. En kunskapsöversikt är ett sätt att samla in ny kunskap genom att syntetisera och analysera aktuell forskning.

Studenterna sammanställer resultat från minst trettio vetenskapliga artiklar om en specifik utvecklingsfråga inom området ledarskap och organisation. Utvecklingsfrågan kan handla om kompetensförsörjning, omorganisationer, konflikter på arbetsplatsen, jämställdhet och mångfald, nya externa och interna krav på organisationen eller liknande. Frågan kan formuleras av studenten själv eller av en extern verksamhet.

Utifrån kunskapsöversikten skriver studenten en rapport och föreslår potentiella lösningar till frågan. Rapporterna är färdiga under november månad varje år och de studenter som vill gör sin rapport offentlig via denna sida.

Vill du som extern verksamhet skicka in en utvecklingsfråga?

Varmt välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

 

Ta del av kunskapsöversikterna

Arbetsmiljö, risk och säkerhet

Att vårda vården - operativa sjuksköterskechefers psykosociala arbetsmiljö av Felicia Öhrn, 2022.
Kan ledarskap motverka mobbning på arbetsplatsen? av Jenny Norberg, 2022.
Risk och skyddsfaktorer i yrket som lastbilschaufför, av Dina Betelihem Yosef, 2021.

Artificiell intelligens (AI)

Implementering av artificiell intelligens i organisationers beslutsfattande verksamhet - en framgångsfaktor? av Susanne Vesterlund, 2020.

Distansarbete

Det distanserade arbetet av Mimmi Gider, 2020.
Distansarbete och arbetsmiljö av Ida Johansson, 2020.
Ledarskap på distans av Haija Jameel, 2021.
Om distansarbete och dess påverkan på arbetstagare och organisation av Samuel Wincent-Dodd, 2020.

Hållbarhet och grön omställning

Grön organisationsförändring av Mia-Lina Jylhä, 2021.

Interna marknadsföringsstrategier

Effekten av interna marknadsföringsstrategier för ökad arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse samt arbetsprestation bland medarbetare av Oliver Tidblad, 2020.
Intern marknadsföring vid organisationsförändringar av Nora Nyholm, 2022.

Kommunikation och organisatoriska rutiner

Hur skapas effektiv internkommunikation? av Jenny Sjöberg, 2021. 
Ingen utveckling utan kommunikation av Sanna Baggesen, 2022.
Ledningens kommunikation vid förändring av Erika Brostad, 2021. 
Vad är egentligen ett effektivt möte? av Rosanna Ekman Lothian, 2021.

Kompetensförsörjning

Att göra lastbilschaufförsyrket attraktivt för en bredare publik, av Olivia Hansen, 2021.
Ett hållbart arbetsliv - Hur kan vi behålla våra lärare genom främjande arbetsmiljöer? av Amalia Näsman, 2022.
Mentorskap mellan kollegor på en arbetsplats av Elin Sundström, 2021.
Onboardingprocessens möjligheter och svårigheter av Louise Åkesson, 2021.
Rekryteringsprocesser av Robin Frisk, 2020.
Rekryteringsprocesser vid politisk styrning av Agnes Hansius, 2021.
Sparka tränaren! - nyckel för prestationsförbättring eller negativ spiral? av Sofia Skarin, 2020.

Ledarskapsmodeller

Ledarskapets betydelse för följares välbefinnande och organisatorisk prestation av Ebba Persson, 2022.
Spirituellt ledarskap - ett nytänkande ledarskapsparadigm i en modern och sammanlänkad värld av Oscar Pettersson, 2020.
The Continual Unfolding of Newness: Complexity Leadership in Times of Change ― A Literature Review av Natalie Toft, 2022.
Transformativt ledarskap inom IT sektorn: En kunskapsöversikt om effekten av transformativt ledarskap på team och organisationens prestation inom IT sektorn av Keyvan Khajehdehi, 2022.


Mångfald

Alla ska med – konsten att förändra en organisationskultur av Emma Holm, 2021.
Mångfald i ett kompetensförsörjningsperspektiv av Caroline Duvefjärd, 2022.

(O)jämställdhet

Den ojämställda idrottsorganisationen av Julia Thurin, 2020.
En jämställd akademi där kvinnor och män kan göra karriär på lika villkor - Hur når vi dit? av Hanna Lundin Jernberg, 2020.
Sexuella trakasserier på universitet och högskolor av Olivia Johansson, 2021.

Organisationsstruktur

Forskningsfrontanalys om utveckling av en befintlig horisontell organisationsstruktur av Mathilda Wahl, 2020.

Psykisk ohälsa

Ledarskap och mental ohälsa av Joel Öhlén, 2021. 

Styrning

Användning av tjänstedesign inom offentlig sektor av Isa Larsson, 2021.
Tillitsbaserad styrning och ledning inom den offentliga sektorn av William Hiselius, 2020.

Yrkesstatus

Lastbilschaufförernas status i yrkeslivet av Aran Shwani, 2021.

Senast uppdaterad: 2023-01-16