"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 91-100 av 440 resultat
Hur påverkar klimatförändringar vatteninsekters förmåga att anpassa sig?
Etikett Forskningsprojekt
Jordens medeltemperatur förväntas stiga 3-4 grader på många platser de närmsta hundra åren. Det är därför viktigt att vi har kunskap om denna temperaturförändring påverkar organismer.
Daniel Säfström-forskargrupp
Etikett Forskargrupp
Det övergripande syftet med vår forskning är att förstå hur multimodal sinnesinformation (visuell, auditiv och taktil) används till att planera och kontrollera rörelser.
CemZero RP4 – Koldioxidfria produkter med elektrifierad tillverkning – Fundamentala egenskaper hos fristående plasma och plasma i kombination med kalciumbaserade bäddmaterial i roterugn.
Etikett Forskningsprojekt
I detta projekt genereras ny kunskap om på värmning av kalciumbaserade råmaterial med plasmageneratorer och om vilka faktorer som styr de kemiska jämvikterna vid dessa förhållanden.
Oxyfuelförbränning av fast biomassa för negativa koldioxidutsläpp
Etikett Forskningsprojekt
Florian Schmidt på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitetet erhåller tillsammans med forskare vid RISE 7.7 miljoner kronor av Energimyndigheten för att undersöka hur...
Modellering av strukturen hos DNA i tre dimensioner
Etikett Forskningsprojekt
Med matematiska och fysikaliska modeller försöker jag förstå hur strukturen hos DNA påverkar biologiska processer.
Fysikalkemiska egenskaper hos bakteriemembran och membranvesiklar
Etikett Forskningsprojekt
Bakterier interagerar med sin omgivande miljö genom sin cellvägg eller sina cellmembran. För att bättre förstå dessa interaktioner undersöker vi hur den kemiska sammansättningen påverkar egenskaper...
Effekter på handens nervfunktion efter exponering för vibrationer
Etikett Forskningsprojekt
EUs vibrationsdirektiv föreskriver fortlöpande kontroller av arbetstagares exponering och hälsa. Detta förutsätter adekvata exponeringsbedömningar samt tillförlitliga metoder för hälsokontroll och...
Musical groove: functions, mechanisms, and origin
Etikett Forskningsprojekt
Varför får viss musik oss att stampa takten, nicka med huvudet, och att dansa? I en serie experiment studerar vi effekterna av olika typer av riktig musik och syntetiserade musikexempel, och deras...
Hjärnavbildning
Etikett Kurs, Avancerad nivå
3FS000 Kursen behandlar funktionell hjärnavbildning, med särskilt fokus på fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging), från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Studenten ska efter genomgången kurs - ha kännedom om styrkor och svagheter hos olika hjärnavbildningsmetoder - kunna regodgöra för
Avancerad Molekylärbiologi
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5MO105 Undervisningen sker genom föreläsningar och studerandeaktiva former med gruppdiskussioner och praktiska övningar i dataanalys, vetenskapligt skrivande och muntlig presentation. Kursens mål är att ge en förståelse för den vetenskapliga processen och fokus ligger på kritiskt tänkande,