Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 91-100 av 418 resultat
Postdoktor (2 år) bildning av metylkvicksilver i förorenade sediment
Etikett Jobb
Visstidsanställning längre än 6 månader; Umeå; Kemiska institutionen; 2021-08-13; Kemiska institutionen söker en postdoktor till ett forskningsprojekt om bildning av metylkvicksil...
Människors dagliga resande
Etikett Forskningsprojekt
Hur ska policys utformas för att "nå" människor, människor som har olika transportresurser och transportbehov, vilka skillnader som finns mellan individer, och hur åtgärder kan utformas och...
Experimentell och teoretisk fysik
Webbplats Medarbetarwebb
Verksamhetsberättelse Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr FS 1.1-1967-20 2021-03-12 Sid 1 (4) Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 901 87 Umeå www.umu.se Verksamhetsberättelse för forskarutbildningsämnen experimentell fysik och teoretisk fysik 1. Beskrivning av forskarutbildningsämnet Det är
Varför delta i samarbetsprojekt?
Etikett Informationssida
Det finns stora vinster med att delta i samverkansprojekt.
Comparative Research Center Sweden (CORS)
Etikett Forskningsinfrastruktur
CORS är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur för samhällsvetenskaplig forskning.
Applikationer och service
Etikett Informationssida
Kvalitativ proteomik för att identifiera proteiner i komplexa biologiska prover Proteogenomik för att hitta nya genmodeller Kvantitativ proteomik med både märkningsfria tekniker (label-free) och...
eHälsa-labb
Etikett Informationssida
Framtidens digitala verktyg för att förebygga ohälsa, öka välmående och diagnosticera och behandla olika sjukdomar kommer i hög grad vara baserade på ny teknologi som artificiell intelligens (AI) o...
Energi- och näringsflöden i lågproduktiva sjöar
Etikett Porträtt
Ann-Kristin Bergström forskar om hur miljö- och klimatförändringar påverkar lågproduktiva sjöars biogeokemi och vilka effekter dessa förändringar har på deras produktivitet och funktion i landskapet.
Marin ekologi
Etikett Forskargrupp
Vi arbetar i huvudsak med problemställningar relaterade till landavrinningens effekter på Östersjöns pelagiska ekosystem och hur klimatrelaterade förändringar kan påverka ekosystemet. Där används...
Cellbiologi
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
3MB038 Kursen består av tre moment: Moment 1. Teori 8 hp Momentet omfattar övergripande teoretisk kunskap inom de mest centrala delarna av modern molekylär cellbiologi. Moment 2. Praktisk professionell träning (PPT) - Arbetsliv och karriär 2 hp Momentet omfattar muntlig presentation vid