Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 91-100 av 699 resultat
Modellering inom robotik
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5EL254 Kinematiska och dynamiska modeller, nödvändiga för att beskriva rörelsen hos mekaniska system, behandlas ingående. Ingenjörsmatematik tillämpas i stor omfattning, och kursen varvas med teori, laborationsmoment, seminarieuppgifter, samt ett mindre projektarbete. Metoder och modeller
Energi- och näringsflöden i lågproduktiva sjöar
Etikett Porträtt
Ann-Kristin Bergström forskar om hur miljö- och klimatförändringar påverkar lågproduktiva sjöars biogeokemi och vilka effekter dessa förändringar har på deras produktivitet och funktion i landskapet.
eHälsa-labb
Etikett Informationssida
Framtidens digitala verktyg för att förebygga ohälsa, öka välmående och diagnosticera och behandla olika sjukdomar kommer i hög grad vara baserade på ny teknologi som artificiell intelligens (AI) o...
Marin ekologi
Etikett Forskargrupp
Vi arbetar i huvudsak med problemställningar relaterade till landavrinningens effekter på Östersjöns pelagiska ekosystem och hur klimatrelaterade förändringar kan påverka ekosystemet. Där används...
Cellbiologi
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
3MB038 Kursen består av tre moment: Moment 1. Teori 8 hp Momentet omfattar övergripande teoretisk kunskap inom de mest centrala delarna av modern molekylär cellbiologi. Moment 2. Praktisk professionell träning (PPT) - Arbetsliv och karriär 2 hp Momentet omfattar muntlig presentation vid
Organisk kemi med läkemedelsinriktning
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5KE116 Kursen är indelad i två moment: Moment I Teori (11 hp) och Laborationer (4 hp). I kursen behandlas följande områden: Samband mellan organiska molekylers egenskaper och deras tredimensionella struktur. Kunskaper om organiska reaktionsmekanismer utnyttjas för att förstå syntesvägar till nya
Hjärnavbildning
Etikett Kurs, Avancerad nivå
3FS000 Kursen behandlar funktionell hjärnavbildning, med särskilt fokus på fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging), från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Studenten ska efter genomgången kurs - ha kännedom om styrkor och svagheter hos olika hjärnavbildningsmetoder - kunna regodgöra för
Comparative Research Center Sweden (CORS)
Etikett Forskningsinfrastruktur
CORS är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur för samhällsvetenskaplig forskning.
Relativistisk nanofotonik
Etikett Forskningsprojekt
Med hjälp av optisk levitation, unikt korta högeffektlaserpulser och banbrytande simuleringar kommer projektet att försöka finna sätt att åstadkomma de kortaste elektron- och ljuspulserna som...