"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med oss

Våra kompetensområden är språk, kultur och kommunikation, områden som blir allt viktigare i dagens värld. Vi bidrar till samhället genom våra studenter som går ut i kvalificerade yrken i olika sektorer, och genom våra forskares bidrag till kunskapsutvecklingen, men också genom större och mindre samverkansprojekt inom utbildning och forskning.

Skräddarsydda utbildningar

Vi kan utforma kurser, utbildningsdagar eller seminarier för olika personalgrupper inom företag eller offentlig förvaltning. Kontakta studierektor Kristina Persson för att diskutera era behov.

Vi kan också anordna interna uppdragsutbildningar för institutioner vid Umeå universitet, till exempel i engelska för lärare eller i svenska för internationella studenter, doktorander, gästlärare och medföljande.

Examensarbeten

Mindre forskningsuppgifter eller studier kan utföras av studenter inom ramen för examensarbeten på grundnivå eller avancerad nivå. Kontakta studierektor Kristina Persson om du har möjlighet att ta emot en student i ditt företag eller din organisation.

Forskning i samverkan

Är du intresserad av att samverka med våra forskare kring större eller mindre projekt, kontakta biträdande prefekt Berit Åström.

Skolsamverkan

Institutionen för språkstudier har ett etablerat samarbete med skolor i regionen som bland annat består i gymnasieelevers besök vid föreläsningar på campus, föreläsningar och informationsmöten i skolorna, deltagande i olika slag av programgrupper samt fortbildningsinsatser för lärare. För närmare information om skolsamverkan kontakta studierektor Kristina Persson.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2022-06-22