"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Monika kom närmare sitt ursprung

Monika Larssons föräldrar är från Tornedalen och under hela sin uppväxt har hon hört meänkieli talas. Hon läste en nybörjarkurs eftersom språket är så starkt förknippat med hennes släkt och ursprung.

Hur kommer det sig att du valde att läsa meänkieli nybörjarkurs?

– Båda mina föräldrar kommer från Tornedalen och meänkieli är deras modersmål. När de började i skolan fick de dock inte prata meänkieli utan de fick bara prata svenska där. De skulle heller inte lära sina barn meänkieli och därför pratade de inte meänkieli med oss. Under min uppväxt spenderades alla ledigheter i Tornedalen med släkten och då pratade de vuxna meänkieli med varandra. Genom att lyssna på dem lärde jag mig att förstå mycket av det vardagliga pratet. Jag kan dock inte själv prata det. Jag kunde t.ex. aldrig prata med min farmor som bara kunde meänkieli. Eftersom jag har hört språket talas under hela min uppväxt och då jag förknippar det så starkt med min släkt och mitt ursprung så ville jag lära mig mer och också se hur mycket meänkieli jag faktiskt kan. 

Hur upplevde du det att läsa språket?

– Genom att läsa nybörjarkursen har jag fått en fingervisning om hur mycket meänkieli jag kan. Jag kan ganska många ord på meänkieli och jag förstår det mesta av det vardagliga pratet. Det svåra är att sätta ihop orden till meningar och att använda rätt ändelser och böjningar. Jag upplever att grammatiken är svårare än i svenskan. Ordföljden är också annorlunda än i svenskan.

Vad har det inneburit för dig som person att ha fått kontakt med det här språket?

– För mig som person var det kul att få se hur pass mycket meänkieli jag kunde. Det är också kul att kunna prata lite meänkieli med mina föräldrar. De tycker också att det är kul att få prata sitt modersmål och under kursens gång hade vi varje vecka diskussioner kring de uppgifter vi hade i kursen. För att jag skulle få öva pratade de då meänkieli med mig och jag försökte svara så gott jag kunde på meänkieli, något vi inte gjort tidigare. De var också förvånade över hur mycket meänkieli jag faktiskt hade lärt mig genom att, när jag var barn, lyssna på de vuxna som pratade språket. I och med att språket har en stor del i kulturen så känns det också som att kopplingen till kulturen blivit ännu starkare.

Skulle du rekommendera någon annan att läsa meänkieli?

– Jag skulle absolut rekommendera andra att läsa meänkieli. Upplägget på kursen var bra med lagom svåra övningar och läxor. Genom nybörjarkursen har jag fått en början som jag kan bygga vidare på när jag vill lära mig mer meänkieli.

 

 

Senast uppdaterad: 2023-04-12