"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språk är inte enbart grammatik och ordförråd

Sandra Norrman, uppvuxen i Österbotten i Finland, blev tidigt intresserad av språk och kultur i grundskolan vilket senare ledde henne till både studier och praktik utomlands. Hon inledde sina universitetsstudier med språkkurser, bland annat lingvistik, och sedan pluggade hon till civilekonom med inriktning på marknadsföring.

När började ditt intresse för språk och var kommer det ifrån?

– I tvåspråkiga Finland inleds språkundervisningen tidigt i grundskolan. Det blir naturligt att man lär sig många olika språk - de båda inhemska språken, engelska och eventuellt ett fjärde språk. 

– Mina föräldrar ville att jag som ett svenskspråkigt barn skulle lära mig finska så tidigt som möjligt för att underlätta inlärningen när skolan väl börjar, så jag blev inskriven i en finskspråkig förskola.

– I 10-årsåldern började mitt intresse för östasiatisk kultur att gro. Jag har alltid tyckt om att läsa böcker, och framförallt fantasy. Det är som att lära sig om en främmande kultur och ibland även ett främmande språk. De östasiatiska språken och kulturerna kändes för mig lika spännande som fantasy-böckerna jag läste, och jag började lära mig lite japanska, kinesiska och koreanska. 

– Mitt fjärde språk blev franska, jag läste det i högstadiet och fortsatte även senare i gymnasiet. Under gymnasiet fick jag chansen att studera kinesiska och valde sen att studera det en termin på universitetet.

Varför sökte du dig till Umeå universitet?

– Jag hade skickat in ansökningar till några universitet i Finland, men jag kom inte in på de program jag hade sökt till. När jag läste på om de olika universiteten från Sverige kändes Umeå som ett naturligt val i och med att det var en lagom stor stad med många studenter och många olika studieinriktningar att välja mellan. Även närheten hem till Österbotten från Umeå lockade i och med att man enkelt kunde ta färjan tillbaka till Finland när hemlängtan blev för stor.

På universitetet har du läst lingvistik, kinesiska, engelska och spanska men när det sen bar i väg på utlandsstudier och praktik åkte du till Frankrike, Korea och Tyskland. Hur kom det sig?

– Jag har ett allmänt intresse för språk och kultur, men även ett specifikt intresse för europeiska och östasiatiska språk och kulturer. En annan avgörande faktor till att jag har studerat franska, spanska, engelska och kinesiska är att det är en väldigt stor mängd av världsbefolkningen som pratar dessa språk. Eftersom jag hade läst franska i grundskolan och gymnasiet kändes det naturligt att åka till Frankrike på utbytesstudier.

– Koreansk kultur ligger närmast mitt hjärta, men tyvärr fanns det inte så många möjligheter att studera språket på universitetsnivå, men när chansen kom att åka på utlandsstudier igen var mitt förstahandsval att åka till Sydkorea.

– Jag har lärt känna många tyska vänner via mitt intresse för andra kulturer, vilket gjorde att Tyskland blev ett alternativ i mitt val av utlandspraktik.

Vad är det som gör språk så intressant?

– När man studerar språk är det inte enbart grammatik och ordförråd man måste lära sig - det finns en helt annan kultur som man måste förstå. Även det faktum att det påverkar sättet man tänker och uppfattar världen. Genom att lära känna en annan kultur än sin egen öppnar man upp dörrar till en ny värld och kan bättre kommunicera med andra människor och förstå deras världsbild.

– Det är en magisk känsla att kunna kommunicera med någon från andra sidan jorden på ett främmande språk, även med bara några få ord, och på så sätt få en helt annan upplevelse än när bägge parter pratar engelska. 

– Det man kanske inte tänker på är att det också låser upp andra dörrar och gör det lättare att ta sig an ett annat språk - jag kan förstå många andra europeiska språk tack vare de kunskaper jag har.

– Jag är väldigt glad över att jag har tagit chansen att studera språk och ta mig ut i världen, för jag har fått så många nya insikter och kunskaper som jag annars aldrig skulle ha fått.

Vad gör du nu och vad är dina framtidsplaner?

– Min praktik i Tyskland var på ett företag som säljer tapeter och golv och där fick jag lära mig mer om digital marknadsföring. Jag har jobbat på en kommunikationsbyrå i Vasa, där jag fick skriva artiklar och texter till sociala medier. Just nu jobbar jag som Customer Success Specialist på ett finskt företag med svenska kunder. Drömmen är att få jobba med marknadsföring eller ledarskap i ett multikulturellt företag. Det bästa vore att få arbeta för ett företag med koppling till Östasien, så att jag får kombinera flera av mina expertkunskaper!

Senast uppdaterad: 2023-01-11