"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

"Jag går min egen väg både vad beträffar liv, arbete och studier"

Sven Juntti har läst en kandidatexamen i spanska på distans parallellt med sitt nattarbete med ungdomar inom det autistiska spektret, inom LLS. Att kunna läsa de lugna stunderna på jobbet på nätterna har passat honom bra.

– Det har jag gjort mycket länge och trivts med det. Det ger mig en frihet att läsa och studera mycket av rent intresse, eller nyfikenhet, eller som personlig utmaning. Det behöver inte finnas ett mål med studierna med avseende på ekonomi eller karriär.

Svens intresse för spanska grundades i barndomen – han hade spansktalande kompisar och föräldrar med politiskt engagemang i latinamerikanska kommittéer. Men den latinamerikanska världsdelen hade också mycket att bjuda på i form av fascinerande naturprogram på TV och Maradona i VM i Mexiko.

– Jag har varit bosatt en kort period i Val Paraiso i Chile då jag studerade spanska språket samt Chiles nutida politiska historia. I övrigt har jag säkert spenderat två år totalt sett i olika länder i Sydamerika och Latinamerika då jag har rest där och besökt vänner. Varje besök blir liksom längre och längre i omfång både tidsmässigt och socialt. Det skandinaviska vinterhalvåret är ju som bekant långt...

Sven bor i Malmö och säger att han kan sakna de fysiska samtalen i ett riktigt rum när han nu läser allt på distans.

– En viktig dimension försvinner absolut! Det är väl först och främst det som offras för de andra fördelarna distansstudier ger. Det gäller att vara medveten om detta, att det läggs mycket mer ansvar på dig själv på sätt och vis. Om man gillar kombinationen frihet - ansvar och att kunna organisera sitt liv som man vill så är det ett fantastiskt alternativ!

Det han tyckt varit roligast är inriktningen mot litteratur inom spanska. Han har uppskattat uppgifterna, analyserna, redovisningarna och diskussionerna.

– Mycket bra litteratur redan från första kurserna och genomgående fram till avancerad nivå. Det var superkul att skriva kandidatuppsatsen inom den skönlitterära inriktningen, med bra handledning och inspirerande seminarier. Jag tycker om det upplägget som Umeå universitet har haft och det är ju även därför jag genomför det via Umeå, och nu siktar på att fortsätta mot en master i spanska.

– Jag kan se mig själv mer permanent boende någonstans i Latinamerika i framtiden och en masterexamen i spanska skulle ju onekligen öppna en del dörrar att verka eller bo i andra delar av världen.

 

Senast uppdaterad: 2023-04-12