Hoppa direkt till innehållet
printicon

Att skriva en specifikation

Specifikationen lämnas in till kursansvarig före kursstart. Det är bra att skicka in den så tidigt som möjligt så att det finns tid att revidera den om den första versionen inte blir godkänd. Den är dels ett sätt för dig att börja samla dina tankar runt projektet, och dels ett sätt för kursansvarig att säkerställa att projektet är av sådan art att det kommer att ge dig möjlighet att visa att du uppnått lärmålen.

Specifikationer brukar normalt omfatta 2-4 A4 och bör minst innehålla följande:

  • Inledning. Vad handlar projektet om i korthet? Vad är det omkringliggande teknologi- eller vetenskapsområdet? Varför är projektet intressant? Utförs det i samarbete med ett företag, en forskningsgrupp eller annan organisation.
  • Problemformulering. Vad är problemet som ska lösas av projektet? Eller med andra ord, vilka frågor är projektet menat att besvara? Vad kommer vi att ha lärt oss inom det aktuella teknik- eller vetenskapsområdet när projektet slutförts?
  • Metod. Hur ska frågorna från problemformuleringen besvaras? Exempel på metoder är litteraturstudier, simuleringar, experiment, användarstudier och deduktiva (matematiska) resonemang. Beskriv metoden eller metoderna du tänkt använda så detaljerat som möjligt.
  • Utvärderingsmetoder. Denna punkt är egentligen en del av den ovanstående, men nog viktig för att få stå för sig själv. Hur ska resultaten, det vill säga svaret på frågorna från problemformuleringen, som du med hjälp av metoderna från metodavsnittet bedömas? Om du till exempel använder dig av en experimentell metod kan du ange hur du ska avgöra vilka av resultaten som är statistiskt signifikanta.
  • Självvärdering. Varför är du lämpad att genomföra projektet? Hur anknyter det till de kurser du har läst, särskilt kurser på avancerad nivå? Vilka övriga kompetenser har du som gör dig lämplig för projektet?
  • Resurser. Förutom din egen arbetsinsats, vilka resurser kommer att behövas för att genomföra projektet? Behövs tillgång till särskilt kraftfull eller på annat sätt ovanlig hårdvara? Datamängder som inte är allmänt tillgängliga? En extern handledare? Intervju- eller testpersoner? En arbetsplats? Mjukvara som inte är allmänt tillgänglig? Beskriv alltså behovet och hur det ska täckas. I de fall det är osäkert hur du ska få tillgång till en resurs, beskriv hur projektet kommer att påverkas och ev. modifieras om du inte får tillgång till den.

En latexmall för specifikationer finns tillgänglig här