"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kurser i fysik

Här finns information om våra kurser såsom senaste schema, kurshemsida, kursplan, tentamenstillfällen mm. Kurslitteratur syns i kursplanen för respektive kurs, som kan sökas fram via kursplanesök.

Tentamensinformation
Kursplaner
Kursrapporter
Kurshistorik

Lärare/kontaktperson och lab-handledare på respektive kurs:

VT18: Läsperiod 3 Läsperiod 4
HT17: Läsperiod 1 Läsperiod 2
VT17: Läsperiod 3 Läsperiod 4
HT18: Läsperiod 1

Scheman och kurshemsidor

Kurserna som ges hösten 2018 har sina scheman i TimeEdit. Kurshemsidor och blockscheman för våra kurser hösten 2018 finns även via följande sida: www.physics.umu.se/student/kurser/

Allmän relativitetsteori D 7.5 hp - HT16
Schema
Kurshemsida - 5FY000

Analytisk mekanik 7.5 hp - VT18
Schema

Analytisk mekanik C 6.0 hp - VT18
Schema

Arktisk vetenskap A 4.5 hp - VT18
Schema
Kurshemsida - 5FY105

Astrofysik C 7.5 hp - VT17
Schema
Kurshemsida - 5FY002

Astronomi och meteorologi 7,5 hp - HT17
Schema

Atom- och molekylfysik C 7.5 hp - HT17
Schema

Avancerad strömningslära 7.5 hp - VT18
Schema

Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7.5 hp - HT17
Schema

Avancerade lasersystem och laserteknologi 7.5 hp - HT17
Schema

Avancerade material 7.5 hp - VT18
Schema

Beröringsfria mätmetoder 7.5 hp - HT17
Schema

Beröringsfria mätmetoder 7.5 hp - VT18
Schema

'Design-Build-Test', projektkurs för ingenjörer 15.0 hp - HT17
Schema

El- och vågrörelselära 6.0 hp - VT18
Schema

Elektrodynamik 6.0 hp - HT17
Schema

Elektrodynamik II 7.5 hp - HT17
Schema

Elektrodynamik med vektoranalys 7.5 hp - HT17
Schema

Elektromagnetismens grunder 6.0 hp - VT18
Schema

Energi och energiomvandlingar 7.5 hp - VT18
Schema

Fasta tillståndets fysik C 10.5 hp - VT18
Schema

Fasta tillståndets fysik C 7.5 hp - VT18
Schema

Fysikalisk mätteknik 7.5 hp (läsperiod 1) - HT17
Schema
Kurshemsida - 5FY190

Fysikalisk mätteknik 7.5 hp (läsperiod 2) - HT17
Schema
Kurshemsida - 5FY190

Fysikaliska modellers matematik B 10.5 hp - HT17
Schema

Fysikens numeriska metoder 7.5 hp - VT18
Schema

Givarfysik A 7.5 hp - VT18
Schema
Kurshemsida - 5FY107

Givarfysik för energiingenjörer 7.5 hp - VT18
Schema
Kurshemsida - 5FY119

Icke-linjär fysik D 7.5 hp - VT17
Schema
Kurshemsida - 5FY038

Informationsteori, nätverk och marknader 7.5 hp - HT17
Schema

Klassisk mekanik A 7.5 hp -VT18
Schema

Klassisk mekanik A 9.0 hp - VT18
Schema

Kvantfysik 4.5 hp - VT18
Schema

Kvantfysik 6.0 hp - VT18
Schema

Kvantfältteori I 7.5 hp - VT18
Schema

Kvantfältteori II 7.5 hp - VT18
Schema

Kvantmekanik 1 6.0 hp - HT17
Schema

Kvantmekanik 2 7.5 hp - HT17
Schema

Kvantmekanikens grunder 7.5 hp - HT17
Schema

Kärnfysik 1.5 hp (ej sökbar) - VT17
Schema
Kurshemsida - 6FY010

Labmys v2.0 2.0 hp (ej sökbar) - HT17
Schema

Laborativ problemlösning i fysik 2.0 hp - HT17
Schema

Laserbaserade spektroskopiska tekniker 7.5 hp - VT17
Schema

Laserfysik 7.5 hp - HT17
Schema
Kurshemsida - 5FY175

Matematiska metoder i fysik 7,5 hp (ej sökbar) - HT17
Schema

Mekanik och energifysik 7.5 hp - HT17
Schema

Metoder och verktyg för ingenjörer 7.5 hp - HT17
Schema
Kurshemsida - 5FY137

Modellering och simulering 7.5 hp - HT17
Schema
Kurshemsida - 5FY176

Molekylspektroskopi med tillämpningar 7.5 hp - VT18
Schema

Monte Carlo-simuleringar av kritiska fenomen i fysik 7.5 hp - VT18
Schema
Kurshemsida - 5FY188

Nanovetenskap 7.5 hp - VT18
Schema

Optisk konstruktion 7.5 hp - VT17
Schema
Kurshemsida - 5FY148

Planetutforskning 7.5 hp - SU16
Schema och kurshemsida - 5FY165

Rymdfysik med mätteknik 7.5 hp - VT18
Schema

Rymdplasmafysik 7.5 hp - VT18
Schema

Solceller 7.5 hp - VT18
Schema

Statistisk fysik 1 C 4.5 hp - VT18
Schema

Strömningslära 7.5 hp - VT18
Schema

Termodynamik B 6.0 hp - HT17
Schema
Kurshemsida - 5FY083

Vardagens mysterier förklarade A 7.5 hp - SU17
Schema och kurshemsida - 5FY089

Virtuella världars fysik 7.5 hp - VT16
Schema

Vågfysik och optik B 6.0 hp - VT18
Schema

Projektkurser i fysik

Här finns kortfattad information om våra projektkurser i fysik.

Senast uppdaterad: 2022-10-27