"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet

Kursen ger kunskaper om och praktisk erfarenhet av hur utvecklingsarbete bedrivs utanför högskolan. Projekt utförs på uppdrag åt eller i samarbete med företag eller organisationer och är en möjlighet till träning i att tillämpa sina kunskaper på problem som har anknytning till teknik och industriella processer

Kursen finns i olika omfattningar, 3, 4,5, 6, 7,5 och 15 hp. Du som student kan vara registrerad på en kurs under en läsperiod som följer Institutionen för Fysiks utbildningsupplägg. Kursen som omfattar 15 hp är du registrerad under en termin. Projekt kan genomföras enskilt eller i grupp.

Första steget i kursen är att:

OBS! För sommarkursen krävs att kursen först söks via antagning.se

Kursens examination sker via Cambro och baseras på följande inlämningar:

Efter godkänt projektförslag enligt projektanmälan sker registrering och den kursansvarige utser examinator och eventuell handledare vid universitetet. Nästa steg är att skriva projektplan samråd med uppdragsgivaren. Kontakt sker med examinator och/eller handledare enligt överenskommelse. Mall för statusrapport finns. Examinationen består i att dokumenten listade ovan lämnas in och godkänns av handledare och examinator. Projektresultaten har innan det överlämnats och presenterats för beställare

Kursansvarig lärare

Senast uppdaterad: 2022-10-27