"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Uppsatser och examensarbeten

Registrering

Registrering för både 30 hp och 15 hp uppsatser sker vid kursstart.

Canvas

Innan kursstart kommer du få tillgång till en kurshemsida på Canvas där mer detaljerad information om uppsatsarbetet finns.

Handledare och schema

Handledare tilldelas vid kursens början och schemat/studieplanen för kursen planeras tillsammans med handledaren.

Skriva enskilt eller i par

För företagsekonomi: uppsatsen skrivs i par.
För nationalekonomi: uppsatsen skrivs enskilt, men kan på kandidatnivå i undantagsfall få skrivas i par.
För statistik: kandidatuppsatsen skrivs i par, magister/master-uppsats skrivs enskilt.

Skriva på uppdrag

Att skriva på uppdrag är en möjlighet att få lösa ett "verkligt" problem och på så vis få värdefulla praktiska erfarenheter och kontakter. Det bör dock nämnas att uppdrag kan innebära ett visst merarbete för att tillfredsställa både universitetets och uppdragsgivarens krav.

Uppsatsmanual

Företagsekonomi har en uppsatsmanual med ytterligare praktisk information, formaliainformation och råd om referenshantering.

Ladda ner Företagsekonomis uppsatsmanual här

Tidigare uppsatser

Uppsatser (DiVA)

Senast uppdaterad: 2022-12-20