"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Uppsatspriser

Bild: Handelshögskolan

Genom Handelshögskolans samarbete med företag har flera uppsatspriser instiftats. Det är priser i form av stipendier som årligen delas ut vid Handelshögskolans examensceremoni i Aula Nordica i juni.

Siemens Financial Services uppsatsstipendium i finans

Syftet med priset är att stimulera och underhålla studenters intresse för ämnesområdet finansiering/finansiell ekonomi med potentiell positiv inverkan på regional kompetensförsörjning. Finansieringen av priset, som ges som ett stipendium om 25 000 kronor, har gjorts möjlig av Handelshögskolans samarbete med Siemens Financial Services.

Utmärkelsen tilldelas den uppsats som bedöms vara av högst kvalitet och av relevans för området inom något av ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Om uppsatsen är samförfattad delas stipendiebeloppet lika mellan författarna.

Uppsatsen ska vara skriven och examinerad vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Uppsatsen kan vara skriven på grundläggande eller avancerad nivå.

Bedömningsgrunder

Uppsatsen ska vara av generellt hög kvalitet (frågeställning, relevans och motivering, metod, resultat och slutsatser), behandla en frågeställning av relevans för SFS och/eller dess bransch, vara välskriven, aktuell och examinerad vid någon av Handelshögskolans tre enheter: företagsekonomi, nationalekonomi och statistik, under föregående läsår. Hänsyn i bedömning tas till om uppsatsen motsvarar 15 eller 30 högskolepoäng.

Juryn består av representanter från företagsekonomi, nationalekonomi och statistik samt en representant från Siemens Financial Services.

Umeå hållbarhetspris för uppsatser i företagsekonomi

Forskningsinstitutet för Organisation och Företag i Hållbar Omställning (ROBUST) har instiftat ett årligt nationellt uppsatspris med syfte att uppmuntra ekonomstudenter att intressera sig för och fördjupa sig i hållbarhet och företagsetik.

Finansieringen av priset, som ges som ett stipendium om 25 000 kronor, har gjorts möjligt genom Handelshögskolans samarbete med Umeå Energi.

- Umeå energi vill vara en positiv kraft i Umeåregionens hållbara utveckling. Genom stipendiet vill vi uppmuntra studenter inom företagsekonomi att också fördjupa sig i hållbarhet.

Läs mer om priset

Handelshögskolans Alumnistiftelse och Swedbanks pris

Handelshögskolans Alumnistiftelse och Swedbank delar ut ett pris där pristagaren skall ha "främjat utveckling och kvalitet vad gäller utbildning och forskning vid Handelshögskolan vid Umeå universitet" och/eller "främjat Handelshögskolans studenters utbildning och utveckling".

Priset delas ut som ett stipendium om 10 000 kronor och som har gjorts möjligt genom Handelshögskolans samarbete med Swedbank.

Läs mer om priset

Nordeas uppsatspris inom mångfald och inkludering

Utmärkelsen syftar till att stimulera och underhålla studenters intresse för hur frågeställningar inom företagsekonomi, nationalekonomi respektive statistik kan relateras till mångfald och inkludering.

Finansieringen av priset som ges som ett stipendium om 15 000 kronor, har möjliggjorts genom Handelshögskolans samarbete med Nordea | BBU Botnia.

Utmärkelsen tilldelas den uppsats som bedöms vara av högst kvalitet och av relevans för området inom något av ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Om uppsatsen är samförfattad delas stipendiebeloppet lika mellan författarna.

Uppsatsen ska vara skriven och examinerad vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Uppsatsen kan vara skriven på grundläggande eller avancerad nivå.

Bedömningsgrunder

  • Uppsatsen ska vara av generellt hög kvalitet (frågeställning, relevans och motivering, metod, resultat och slutsatser), behandla en frågeställning av relevans för mångfald och inkludering där (1) kopplingen till befintlig forskning på området ska framgå, (2) uppsatsens praktiska implementering ska vara tydlig och (3) samhällets, verksamheters, organisationers nytta och/eller utveckling av mångfald och inkludering framgår. Uppsatsen får gärna belysa utmaningar, möjliga lösningar och om det finns: goda exempel kopplade till mångfald och inkludering.
  • Uppsatsen ska vidare vara välskriven, aktuell och examinerad vid någon av Handelshögskolans tre enheter: företagsekonomi, nationalekonomi och statistik, under vårterminen innevarande läsår.

Juryn består av representanter i form av uppsatsansvariga från företagsekonomi, nationalekonomi och statistik, rektor Handelshögskolan samt minst en representant från Nordea.

Nationalekonomiska föreningens uppsatspris

Nationalekonomiska föreningen i Umeå vars syfte är att främja studier inom nationalekonomi och bidra till diskussioner kring samhällsekonomiska frågeställningar.

Föreningen har som mål att varje år dela ut ett pris till bästa mastersuppsats i ämnet nationalekonomi författad av en student vid Umeå universitet. Priset delas ut vid Nationalekonomiska föreningens höstseminarium och prissumman är på 10.000 SEK.  Priskommittén består av medlemmar i föreningens styrelse vars beslut inte kan överklagas. Pristagaren behöver inte vara medlem i föreningen.

Läs mer om Nationalekonomiska Föreningen i Umeå

Senast uppdaterad: 2023-04-11