"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Terminsöversikter för våra kurser

Här hittar du terminsvisa kurslistor (Pdf) för vart och ett av våra ämnen med information om kursansvariga lärare, vilken period kursen går, vilket delämne kursen tillhör med mera.

Arkeologi

Kursöversikt för arkeologi vårterminen 2024.pdf (119 kB)

Kursöversikt för arkeologi vårterminen 2023.pdf (119 kB)

Kursöversikt för arkeologi vårterminen 2022.pdf (115 kB)

Kursöversikt arkeologi och miljöarkeologi höstterminen 2021.pdf (127 kB)

Kursöversikt för arkeologi och miljöarkeologi vårterminen 2021.pdf (40 kB)

Kursöversikt för arkeologi och miljöarkeologi vårterminen 2020.pdf (45 kB)

Kursöversikt för arkeologi och miljöarkeologi höstterminen 2019

Kursöversikt för arkeologi och miljöarkeologi vårterminen 2019

Kursöversikt för arkeologi och miljöarkeologi höstterminen 2018

Kursöversikt för arkeologi och miljöarkeologi vårterminen 2018

Kursöversikt för arkeologi och miljöarkeologi höstterminen 2017

Filosofi

Kursöversikt för filosofi och vetenskapsteori höstterminen 2024.pdf (155 kB)

Kursöversikt för filosofi och vetenskapsteori vårterminen 2024.pdf (151 kB)

Kursöversikt för filosofi och vetenskapsteori höstterminen 2023.pdf (156 kB)

Kursöversikt för filosofi och vetenskapsteori vårterminen 2023.pdf (158 kB)

Kursöversikt för filosofi och vetenskapsteori vårterminen 2022.pdf (155 kB)

Kursöversikt för filosofi och vetenskapsteori höstterminen 2021.pdf (153 kB)

Kursöversikt för filosofi och vetenskapsteori vårterminen 2021.pdf (64 kB)

Kursöversikt för filosofi och vetenskapsteori höstterminen 2020.pdf (60 kB)

Kursöversikt för filosofi och vetenskapsteori vårterminen 2020.pdf (66 kB)

Kursöversikt för filosofi och vetenskapsteori höstterminen 2019

Kursöversikt för filosofi och vetenskapsteori vårterminen 2019

Kursöversikt för filosofi och vetenskapsteori höstterminen 2018

Kursöversikt för filosofi och vetenskapsteori vårterminen 2018

Kursöversikt för filosofi och vetenskapsteori höstterminen 2017

Historia

Kursöversikt för historia höstterminen 2024.pdf (192 kB)

Kursöversikt för historia vårterminen 2024.pdf (154 kB)

Kursöversikt för historia höstterminen 2023.pdf (166 kB)

Kursöversikt för historia vårterminen 2023.pdf (154 kB)

Kursöversikt för historia vårterminen 2022.pdf (153 kB)

Kursöversikt för historia höstterminen 2021.pdf (163 kB)

Kursöversikt för historia vårterminen 2021.pdf (66 kB)

Kursöversikt för historia höstterminen 2020.pdf (62 kB)

Kursöversikt för historia vårterminen 2020.pdf (67 kB)

Kursöversikt för historia höstterminen 2019

Kursöversikt för historia vårterminen 2019

Kursöversikt för historia höstterminen 2018

Kursöversikt för historia vårterminen 2018

Kursöversikt för historia höstterminen 2017

Idéhistoria

Kursöversikt för idéhistoria vårterminen 2024.pdf (193 kB)

Kursöversikt för idéhistoria höstterminen 2023.pdf (103 kB)

Kursöversikt för idéhistoria vårterminen 2023.pdf (176 kB)

Kursöversikt för idéhistoria vårterminen 2022.pdf (166 kB)

Kursöversikt för idéhistoria höstterminen 2021.pdf (105 kB)

Kursöversikt för idéhistoria vårterminen 2021.pdf (76 kB)

Kursöversikt för idéhistoria vårterminen 2020.pdf (50 kB)

Kursöversikt för idéhistoria höstterminen 2019

Kursöversikt för idéhistoria vårterminen 2019

Kursöversikt för idéhistoria höstterminen 2018 

Kursöversikt för idéhistoria vårterminen 2018

Kursöversikt för idéhistoria höstterminen 2017

Religionsvetenskap och teologi

Kursöversikt religionsvetenskap och teologi HT24.pdf (187 kB)

Kursöversikt religionsvetenskap och teologi VT2024.pdf (150 kB)

Kursöversikt religionsvetenskap och teologi HT2023.pdf (166 kB)

Kursöversikt religionsvetenskap och teologi VT2023.pdf (152 kB)

Kursöversikt för religionsvetenskap och teologi vårterminen 2022.pdf (145 kB)

Kursöversikt religionsvetenskap och teologi höstterminen 2021.pdf (146 kB)

Kursöversikt religionsvetenskap och teologi vårterminen 2021.pdf (146 kB)

Kursöversikt religionsvetenskap och teologi höstterminen 2020.pdf (77 kB)

Kursöversikt religionsvetenskap och teologi vårterminen 2020

Kursöversikt religionsvetenskap och teologi höstterminen 2019

Kursöversikt för religionsvetenskap och teologi vårterminen 2019

Kursöversikt för religionsvetenskap och teologi höstterminen 2018

Kursöversikt för religionsvetenskap och teologi vårterminen 2018

Kursöversikt för religionsvetenskap och teologi höstterminen 2017

Kurser inom lärarutbildningen

Här visas terminsöversikter av kurser inom lärarutbildningen som ges av Institutionen för idé- och samhällsstudier. Det är kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna 1, historia och religionsvetenskap.

Kursöversikt Lärarutbildningens kurser vid Institutionen för idé- och samhällsstudier HT 2024.pdf (186 kB)

Kursöversikt Lärarutbildningens kurser vid Institutionen för idé- och samhällsstudier VT 2024.pdf (219 kB)

Kursöversikt Lärarutbildningens kurser vid Institutionen för idé- och samhällsstudier HT 2023.pdf (184 kB)

Kursöversikt Lärarutbildningens kurser vid Institutionen för idé- och samhällsstudier VT23.pdf (212 kB)

Kursöversikt Lärarutbildningens kurser vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vårterminen 2022.pdf (206 kB)

Kursöversikt Lärarutbildningens kurser vid Institutionen för idé- och samhällsstudier höstterminen 2021.pdf (171 kB)

Kursöversikt Lärarutbildningens kurser vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vårterminen 2021.pdf (84 kB)

Kursöversikt Lärarutbildningens kurser vid Institutionen för idé- och samhällsstudier höstterminen 2020.pdf (84 kB)

Kursöversikt Lärarutbildningens kurser vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vårterminen 2020.pdf (75 kB)

Kursöversikt för lärarutbildningens kurser vid Institutionen för idé- och samhällsstudier höstterminen 2019

Kursöversikt för lärarutbildningens kurser vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vårterminen 2019

Sommarkurser

Kursöversikt för våra sommarkurser 2024.pdf (165 kB)

Kursöversikt för våra sommarkurser 2022.pdf (135 kB)

Kursöversikt för våra sommarkurser 2021.pdf (134 kB)

Kursöversikt för våra sommarkurser 2020.pdf (70 kB)

Mer information om våra kurser och program

Mer information om fristående kurser och program hittar du i utbildningskatalogen. För att se kurser som endast ges inom program vid institutionen för idé- och samhällsstudier, se sidan programkurser.

Utbildningskatalogen

Programkurser

Senast uppdaterad: 2024-05-08